Reklama
Reklama

Archív článkov

Dielo veľkého nemeckého básnika pražského pôvodu Rainera Mariu Rilkeho (1875 – 1926) je na Slovensku známe už vyše pol storočia vďaka niekoľkým generáciám obdivovateľov a prekladateľov. Nielen ho tlmočili, ale aj poetickú energiu z neho čerpali najprv predstavitelia slovenskej katolíckej moderny (Mikuláš Šprinc, Janko Silan, Karol Strmeň), ktorí sa v prvej polovici...

Vo svojej knihe Ako to poviem mame?, venovanej téme matiek manipulujúcich deťmi, pred niekoľkými rokmi výstižne zhrnul vonkajšie prejavy mentality a mravov stredoeurópskej strednej vrstvy konca 19. storočia nemecký psychoanalytik maďarsko-slovenského pôvodu Zoltán Erdély: „Uniformy, do ktorých obliekali už deti, podväzovali akýkoľvek prejav detskej podstaty. Mladiství vyzerali...

Kategória