Reklama
Reklama

Archív článkov

"Reality show“ je momentálne pravdepodobne najfrekventovanejším slovným spojením, ktorému každý rozumie, hoci v tom kontexte, v akom sa používa, už nedisponuje ani obsahom, ani významom. Termín reality show, tak ako sa ním v súčasnosti operuje, vlastne nič neznamená, je to pojem bez obsahu. Jeho význam sa stratil celkom jednoducho, nadužívaním, vzápätí potom, ako sa stratil...

Od nástupu cyberpunku v prvej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia sa v literárnej fantastike neobjavil smer, prúd či hnutie, ktoré by sa programovo pokúšalo o akúsi rekonštrukciu jej výrazových prostriedkov, prípadne by preukázalo zrejmé ambície pohrať sa s poetikou fantastickej spisby. Neobjavila sa žiadna jasne formulovaná deklarácia, žiadny umelecký manifest...

Pop po domácky, podobne ako kačka na ten istý spôsob v našských čínskych vývarovniach, chutí čudne, ale zasýti. S originálom má síce rovnaký predovšetkým názov a „ideu“, ale aspoň sa snaží napodobiť autentický originál, hoci je poskladaný z ingrediencií, ktoré sú bežne dostupné kdekoľvek. Stále ešte vlastne nový slovenský film O dve slabiky pozadu (réžia Katarína Šulajová) a...

Kategória

Autor