Reklama
Reklama

Archív článkov

Kniha Richarda Elliotta Friedmana Mizení Boha je venovaná skúmaniu svojrázneho javu, ktorý sprevádza európske myslenie od okamihu, keď sa na našom kontinente začal prejavovať vplyv judaizmu a kresťanstva. Tento jav, Friedmanom nazývaný „miznutie Boha“, autor sleduje od prvých stránok Starého zákona cez Nový zákon až po myslenie devätnásteho storočia a súčasnú vedu. Zatiaľ čo v...

Kniha Karen Armstrongovej Dějiny Boha je venovaná skúmaniu, ako sa idea a skúsenosť Boha vyvíjali u monoteistov – u židov, kresťanov a moslimov. Ľudské ponímanie Boha má vlastné dejiny – pojem Boha znamenal v rôznych dobách pre rôzne skupiny ľudí vždy niečo iné. Definícia „Boha“ vytvorená jednou generáciou sa mohla stať celkom dobre prázdnym pojmom pre generáciu nasledujúcu....

Som hlboko presvedčený, že terajší proces premeny európskej cirkvi môžeme oveľa primeranejšie duchovne vysvetľovať a chápať prostredníctvom biblického obrazu, ktorý apokalyptickú metaforu o „zániku“ a „konci sveta“ interpretoval nanovo kristologicky, totiž obrazu pšeničného zrna, ktoré odumrie a tým prinesie nové plody. Vzťahujem to na určité historicko-sociologicky vzniknuté...

Kategória

Autor