Reklama
Reklama

Archív článkov

Nie každá výstava umenia má potenciál (a zámer) zaujať čo najširšie publikum. O „Dobe bronzovej“, súčasnej expozícii v galérii Slovenskej sporiteľne na Zelenej ulici, sa však dá bez pochýb povedať, že má každému čo ponúknuť. Na výber je toho skutočne dosť.

Ako už napovedá názov výstavy („Aetas Aenea“ alebo „Doba bronzová“), výber diel spája predovšetkým...

Výstava s názvom „Analýza života“, ktorá práve prebieha v Prezidentskom paláci, je pôsobivým spojením dvoch odlišných umeleckých osobností a konfrontáciou dvoch základných výtvarných médií – obrazu a sochy. Umelci obvykle prikladajú vlastnej originalite veľký význam, v krajných prípadoch ju povyšujú až na zmysel svojej tvorby. Aj preto sa nestáva často, aby diela dvoch inak...

Textilné výtvarníctvo ako autonómny umelecký prejav je pomerne mladý fenomén, u nás naplno rozvíjaný až od 60. rokov dvadsiateho storočia. Napriek tomu je textil ako umelecko-remeselné odvetvie jednou z archetypových súčastí výtvarného umenia. Výstava Zaliate do igelitu v modranskej galérii Merum je prezentáciou nového, súčasného prístupu k textilnému výtvarníctvu v podaní...

Tvorba Jaromíra Garguláka je čarovnou spleťou križujúcich sa línií – výtvarných aj ideových. Bronzové sochy, grafiky, kolorované kresby akoby boli súčasťou jedného príbehu. Na rozhraní reálneho a iracionálneho sveta autor objavuje a zaznamenáva princípy človeka a umenia. S dávkou humoru i melanchólie. Výstava Dom sochára v Modre priniesla obsažný výber z tvorby autora. Cítime...

Umelecká flexibilita, precízna práca s materiálom, ale aj výtvarný cit a talent stavajú Tibora Bártfaya medzi veľké osobnosti slovenského umenia posledných desaťročí. Jeho samostatná výstava práve prebiehajúca v Prezidentskom paláci stručne mapuje tvorbu tohoto umelca – jedného z našich najvýznamnejších sochárov. Tibor Bártfay sa narodil 12. mája 1922 v rodine sochára Júliusa...

Vojny sú najstrašnejšou súčasťou ľudskej histórie. 8. mája sme si pripomenuli šesťdesiate výročie ukončenia II. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti vznikla aj výstava „Zem, svet, človek a budúcnosť“ v modranskej galérii Merum. Umenie je jednou z najvýrečnejších foriem reflektovania histórie. Literatúra, film, divadlo, ale aj výtvarné umenie prinášajú o vojne tie...

Výstava otvorená v Prezidentskom paláci predstavuje výber zo súčasnej tvorby slovenského maliara a grafika Evera Púčeka. Jeho obrazy sú oslavou jednoduchého tvaru a čistého humoru. Autorovo videnie sveta akoby bolo zakotvené hlboko v detských spomienkach, odkiaľ čerpá svoj nadhľad a vtip. Nesnaží sa o verné zachytenie prírody, ani o expresívne vyjadrenie citov či filozoficky...

Galéria Merum v Modre sa už po tretíkrát stala miestom prezentácie výberu talianskych výtvarných umelcov. Opäť sa máme možnosť stretnúť s umením z krajiny, ktorej svet vďačí za mnohé významné umelecké impulzy. A porovnať dnešné talianske tendencie so súčasným dianím u nás je nepochybne zaujímavá príležitosť. Výstava Arte a confronto II je zostavená z diel zúčastnených a...

Umenie Kataríny Vavrovej je aktuálne a konzervatívne zároveň. Pridržiavajúc sa základných pilierov slovenskej imaginatívnej grafiky (tvorba Albína Brunovského či Vladimíra Gažoviča), rozvíja talent vo vlastných tvarových štylizáciách a v osobitom symbolickom aparáte. Výber z jej najnovšej tvorby je prezentovaný na výstave Šťastie si ty v Prezidentskom paláci. Katarína Vavrová...

Tvorba Ondreja Zimku je už niekoľko desaťročí významnou súčasťou slovenského umenia. Vďaka charakteristickému a nezameniteľnému výtvarnému prejavu spojenému s veľkou rozmanitosťou umeleckej produkcie sa stal už neodmysliteľnou osobnosťou nášho kultúrneho života. Práve prebiehajúca výstava „Zimkomriavky“ predstavuje výber z najnovšej tvorby tohto umelca. Ondrej Zimka pochádza z...

Dielo Vladimíra Gažoviča patrí k popredným umeleckým zjavom v rámci slovenskej výtvarnej kultúry. Spolu s inými umelcami svojej generácie ( Albín Brunovský, Dušan Kállay a. i.) otvoril cestu imaginatívnej grafike, ktorá sa stala významným fenoménom slovenského umenia druhej polovice dvadsiateho storočia. Práve prebiehajúca výstava Litografova jeseň v komisárskej koncepcii PhDr...