Reklama
Reklama

Archív článkov

Umenie moderného tanca vo svojej krátkej histórii preukázalo významný vývoj a posilnilo si postavenie ako jedno z najpôsobivejších foriem umenia. V rámci aktuálne vo Viedni prebiehajúceho medzinárodného festivalu moderného tanca ImPulsTanz máme možnosť zazrieť najpozoruhodnejšie tanečné kreácie súčasnosti. Ríša umenia sa rozprestiera na rozľahlom území. Ocitáme sa medzi...

Kto sa už priblížil duševnej tvorbe Rakúska, kto už mohol voľne plávať v jej vlnách, či len sa do nich ponoriť, bol vždy odmenený. Uspokojený. Lebo čo objavil, bolo jeho vlastným hľadaním, jeho vlastným rébusom, vlastnými vášňami a snami, bola to celá šíra krajina jeho duše. Boli to vysoké končiare, hlboké rokliny, ľudoprázdne lesy, chladné ale číre plesá, mohutné tvary oblakov...

Kategória

Autor