Reklama
Reklama

Archív článkov

Kontakty s Kubou Sekcia pre podporu podnikateľských činností Spoločnosti priateľov Kuby na Slovensku (SPKnS) v úzkej spolupráci s prešovským Klubom SPKnS zorganizovala v Prešove stretnutie podnikateľov k aktuálnym otázkam podnikania na Kube. Ing. Jaroslav Baláž na ňom povedal, že podnikanie týmto smerom môže byť obojstranne výhodné, pričom na praktických skúsenostiach a...

Ten článok je veľmi pravdivý. Neviem, ani nechcem vedieť, kam naše zdravotníctvo pán Zajac dovedie. Keď sa robili pokusy na zajacoch, boli proti tomu demonštrácie ochranárov zvierat. Dnes robí Zajac pokusy na ľuďoch a demonštrácie nie sú. Kto však bude občanov liečiť, keď zrušia nemocnice a zlúčia a sprivatizujú ich alebo skrachujú? A kto bude pracovať, keď bude každý druhý...

Živago Už som vás raz nazval judášom, ale toto presahuje všetky medze slušnosti. Buď ste v Tatrách neboli, nevideli ste vyčistené plochy, ich množstvo, objem prác, ktoré boli v Tatrách urobené a napísali ste článok na objednávku svojich chlebodarcov, čo z vás robí judáša a nulu. Alebo ste tam predsa len boli, ale nakoľko nemáte o lese a o profesionálnej žurnalistike ani šajnu...

Pán Chmelár dezinterpretuje princípy aj charakter práce mimovládnych organizácií. V EÚ je bežné, že projekty mimovládiek sú financované i formou transparentného grantového systému vlády, resp. z jej fondov. Nezávislosť mimovládiek garantuje diverzita zdrojov a sloboda pri rozhodovaní, v ktorých krajinách a akým spôsobom bude pôsobiť. Dary slovenských občanov z verejných zbierok...

Parlamentnú demokraciu je možné vnímať z rôznych uhlov pohľadu. Svoju mienku o nej môžeme formovať pozorovaním vzťahov koalície a opozície, organizovaním verejných diskusií k dôležitým reformám alebo napríklad aj analýzou toho, čo robí parlamentnú demokraciu parlamentnou – teda analýzou práce parlamentu. Bez pochopenia základov cudzieho jazyka je problematické narábať s lekciou...

Patrím k dlhoročným čitateľom a v nedávnej minulosti i k prispievateľom Nového slova. Od jeho založenia sa na stránkach prezentovali názory ľavicovo zmýšľajúcej slovenskej inteligencie, ale aj ostatných čitateľov. Ako človek pochádzajúci z kraja pod Javorinou od moravsko-slovenského pomedzia, kde sociálne cítenie ľudí v dôsledku chudoby bolo veľmi silné, i ja som si osvojil...

Príspevok Karola Nandránského je rozsiahlejší a komplexnejší a aj v ňom prevažuje kritika. Pozitíva pontifikátu Karola Wojtylu sú bagatelizované a v podstate sa naznačuje, že Ján Pavol II. nedokázal prekročiť tieň tradičných postojov rímsko-katolíckej cirkvi. Myslím, že to nie je ani objektívne ani spravodlivé. Zosnulý pápež totiž nepopierateľne urobil viacero mimoriadne...

Tesne po úmrtí pápeža Jána Pavla II. som si so záujmom kúpil SLOVO, lebo som bol zvedavý na odozvy publikované v ľavicovom médiu. Očakával som, že sa budú trochu odlišovať od väčšiny reportáží a hodnotení poznačených momentálnou eufóriou. Hneď poviem, že som sa v tomto smere nesklamal. Článok Jana Čulíka prevzatý z Britských listov sa niesol v silne kritickom tóne, pričom...

Bush, opice a cvičenie oromotoriky Sťaby správny Záhorák chodievam pravidelne aspoň raz do týždňa z Bratislavy na víkendovú chalupu. Štandardne sa pritom zastavujem v Malackách v obchode, lebo tí dvaja kocúri a päť sliepok, ktoré ma tam čakajú, potrebujú mlieko, mačacie konzervy a podobne. Okrem toho sa tam rád zastavujem, lebo viem, že v samoške majú vždy skvelú ponuku novín a časopisov, ktoré...