Reklama
Reklama

Archív článkov

Parlamentnú demokraciu je možné vnímať z rôznych uhlov pohľadu. Svoju mienku o nej môžeme formovať pozorovaním vzťahov koalície a opozície, organizovaním verejných diskusií k dôležitým reformám alebo napríklad aj analýzou toho, čo robí parlamentnú demokraciu parlamentnou – teda analýzou práce parlamentu. Bez pochopenia základov cudzieho jazyka je problematické narábať s lekciou...

Patrím k dlhoročným čitateľom a v nedávnej minulosti i k prispievateľom Nového slova. Od jeho založenia sa na stránkach prezentovali názory ľavicovo zmýšľajúcej slovenskej inteligencie, ale aj ostatných čitateľov. Ako človek pochádzajúci z kraja pod Javorinou od moravsko-slovenského pomedzia, kde sociálne cítenie ľudí v dôsledku chudoby bolo veľmi silné, i ja som si osvojil...

Príspevok Karola Nandránského je rozsiahlejší a komplexnejší a aj v ňom prevažuje kritika. Pozitíva pontifikátu Karola Wojtylu sú bagatelizované a v podstate sa naznačuje, že Ján Pavol II. nedokázal prekročiť tieň tradičných postojov rímsko-katolíckej cirkvi. Myslím, že to nie je ani objektívne ani spravodlivé. Zosnulý pápež totiž nepopierateľne urobil viacero mimoriadne...

Tesne po úmrtí pápeža Jána Pavla II. som si so záujmom kúpil SLOVO, lebo som bol zvedavý na odozvy publikované v ľavicovom médiu. Očakával som, že sa budú trochu odlišovať od väčšiny reportáží a hodnotení poznačených momentálnou eufóriou. Hneď poviem, že som sa v tomto smere nesklamal. Článok Jana Čulíka prevzatý z Britských listov sa niesol v silne kritickom tóne, pričom...

Kategória