Reklama
Reklama

Archív článkov

Samuel P. Huntington definuje v knihe Třetí vlna tri tzv. vlny demokratizácie. Po prvej vlne podľa neho nasledovala spätná vlna, ktorú odštartoval Mussolini svojím pochodom na Rím v roku 1922. Nasledoval nástup ďalších nedemokratických režimov, okrem iného aj v Portugalsku, kde sa v roku 1926 po 16 rokoch trvania republiky dostala k moci vojenským pučom skupina generálov. V...

Samuel P. Huntington definuje v knihe Třetí vlna tri tzv. vlny demokratizácie. Po prvej vlne podľa neho nasledovala spätná vlna, ktorú odštartoval Mussolini svojím pochodom na Rím v roku 1922. Nasledoval nástup ďalších nedemokratických režimov, okrem iného aj v Portugalsku, kde sa v roku 1926 po 16 rokoch trvania republiky dostala k moci vojenským pučom skupina generálov. Na...

O bitke storočia, ako mnohí nazývajú boj o Stalingrad, vyšlo veľa kníh. Autorom jednej z nich bol i Wilhelm Adam, pobočník a osobný priateľ bývalého poľného maršala a veliteľa nemeckej 6. armády Friedricha Paulusa. SLOVO vám dnes prináša druhú časť exkluzívneho autentického rozhovoru s W. Adamom. Ľudstvo nepozná také vojny, ktoré by sa skladali len z víťazstva alebo len z...

O bitke storočia, ako mnohí nazývajú boj o Stalingrad, vyšlo veľa kníh. Autorom jednej z nich bol i Wilhelm Adam, pobočník a osobný priateľ bývalého poľného maršala a veliteľa nemeckej 6. armády Friedricha Paulusa. SLOVO vám dnes prináša prvú časť exkluzívneho autentického rozhovoru s W. Adamom. Ľudstvo nepozná také vojny, ktoré by sa skladali len z víťazstva alebo len z...

O bitke storočia, ako mnohí nazývajú boj o Stalingrad, vyšlo veľa kníh. Autorom jednej z nich bol i Wilhelm Adam, pobočník a osobný priateľ bývalého poľného maršala a veliteľa nemeckej 6. armády Friedricha Paulusa. Nazval ju Bol som Paulusovým pobočníkom. SLOVO vám prinesie nielen krátky pohľad na túto knihu, ale v pokračovaní aj exkluzívny autentický rozhovor s W. Adamom. W....

Pätnásť rokov nám rôzni historici, politici, aktivisti či náhodní účastníci pádu tzv. reálneho socializmu ponúkali rôzne pohľady na udalosti z novembra 1989. Viac či menej pravdivé, viac či menej vytvárajúce historické legendy. Dnes vám ponúkame spomienky človeka, ktorý bol v tom čase poradcom premiéra Ladislava Adamca a zúčastňoval sa na všetkých dôležitých stretnutiach a...

Jakov Sverdlov mal medzi sovietskymi revolucionármi zvláštne miesto za života i po smrti. Nadaný mladý muž židovského pôvodu investoval všetku svoju energiu do revolučných aktivít, do služieb sociálnej demokracie a jej boľševickej frakcie. Kým v časoch sovietskej vlády v Rusku bolo jeho meno ikonou, ktorá visela od Vladivostoku po Užhorod, a niesli ho významné mestá, kolchozy i...

Kým Samuel Štefanovič bol pomerne ešte osamotený, príslušníci mladej generácie (Karol Salva, Anton Bielek, Andrej Hlinka, Vavro Šrobár, Terézia Vansová) sa spočiatku pokúšali presadiť v mainstreamových slovenských periodikách. Voči Vajanskému sa nevyhraňovali tým, že negovali jeho štýl a postup, ale tým, že ho použili na iné ciele. Ich radikálnejší pohľad na svet vyznačujúci...

Vznik verejnej diskusie v našej spoločnosti úzko súvisel so samotným zrodom publicity. Prvé noviny urýchľovali rozvoj občianstva tým, že významne rozširovali demokratický priestor prostredníctvom informácií určených verejnosti, čím menili dovtedajšie pevné rámce komunikačne izolovaných vrstiev. Koncom 18. storočia sa u nás vytvorila malá, no kriticky diskutujúca verejnosť,...

Robert Upshur „Bob“ Woodward sa narodil 26. marca 1943 v Geneve, v štáte Illinois, USA. V roku 1965 vstúpil do armády, kde ako dôstojník pre komunikáciu pracoval štyri roky. Keď Woodward opustil armádu, Amerika sa zaplietla s Vietnamom. V roku 1970 bol prijatý na štúdium práva na Harvarde, ale namiesto toho sa dal na novinársku dráhu. Odštartoval ju v denníku The Washington...

Robert Upshur „Bob“ Woodward sa narodil 26. marca 1943 v Geneve v štáte Illinois, USA. Vyrastal vo Wheatone spolu s bratom, sestrou a troma nevlastnými sestrami. Jeho rodičia sa rozviedli a Bobov otec – Alfred E. Woodward – sa znovu oženil so ženou, ktorá už mala tri deti. Bobov otec, ktorý bol právnik a neskôr sudca, dúfal, že Bob pôjde v jeho šľapajach. Jeho matka bola ženou...

Všetkým niekdajším československým občanom nemeckej národnosti, ktorí počas druhej svetovej vojny zostali verní ČSR a aktívne sa zúčastnili na boji za jej oslobodenie, vyjadrila česká vláda v predvečer 60. výročia ukončenia najväčšej masakry v dejinách ľudstva hlboké uznanie. Zároveň vyslovila poľutovanie nad tým, že sa mnohí nemeckí odporcovia nacizmu po roku 1945 nedočkali...

Zmysel dnešnej diskusie o vzniku slovenskej hymny je v tom, či bolo správne v našej národnej hymne uprednostniť jej historicky prvý písomný text, autorom nepodpísaný, ale znejúci aktuálne aj pre dnešné povedomie. Alebo či zdôrazniť jej vycibrený a historicky kodifikovaný text používaný ako slovenská súčasť československej hymny. Do takejto diskusie nás vedie objav prvotného...

Tento týždeň uplynie 64 rokov od prijatia najhanebnejšej právnej normy, akú kedy schválil nejaký slovenský zákonodarný orgán. Presne 9. septembra vydala vláda klérofašistickej Slovenskej republiky Nariadenie o právnom postavení židov, ktoré z obrovskej skupiny riadnych slovenských občanov urobila ľudí cenných menej ako domáce zvieratá. Bol to úspech radikálneho fašistického...

Minister národnej obrany generál Ferdinand Čatloš, vychádzajúc z celkovej situácie v slovenskej armáde, začal v druhej polovici roka 1943 pomýšľať na symbolickú účasť vo vojne po boku Nemecka a usiloval sa o stiahnutie obidvoch divízií z frontu. Táto otázka sa prerokúvala na zasadaniach najvyšších orgaánov štátu a nemalý tlak sa v tomto smere vyvíjal aj diplomatickou cestou....

V dobe, keď na Slovensku zabúdame na jubileá oveľa významnejšie a pre túto krajinu podstatnejšie, sa netreba čudovať, keď našej pozornosti ujde 150. výročie historicky prvého výstupu na najvyšší bod Slovenska, Karpát a celej strednej Európy, Gerlachovský štít. Keď si v roku 1986 pripomínali dvestoročnicu dosiahnutia Mont Blancu, oslavovala celá západná Európa. Pravda, dobytie...

Tohtoročné oslavy konca druhej svetovej vojny pripomínajú istý paradox. Hoci v máji 1945 sa v Európe oslavovalo víťazstvo, vojna sa zďaleka ešte neskončila. Americkí a britskí vojaci bojovali proti nepriateľovi, ktorý kládol mimoriadne tvrdý od-por. Týkalo sa to aj sovietskych vojakov. Mnohí z tých, čo si možno mysleli, že sa pre nich vojna skončila v Berlíne, museli absolvovať...

Kresťanstvo vzniklo v Palestíne. Jeho základ položil člen židovskej rodiny Ježiš. V tom čase bola Palestína obsadená rímskym vojskom. Vládol tu Rimanmi dosadený kráľovský (arabského pôvodu) rod Herodesovcov, ktorý slepo poslúchal rozkazy z Ríma. Prefektom v Judei bol Pilát Pontský. Bol to krutý a skorumpovaný človek, ktorý v živote Ježiša zohral dôležitú úlohu. Obyvateľstvo...

12. října 1492 přistál Kolumbus či španělsky Cristóbal Colón nebo italsky Christoforo Colombo na jednom z ostrovů souostroví Bahamy téměř při pobřeží amerického kontinentu. Přitom jásal nad tím, že objevil cestu do Asie, ba přímo do Indie či do Číny. Pobíhal od domorodce k domorodci a ptal se jich na zlato. Slovo „oro“ (zlato) se stalo nejvyslovovanějším termínem, kterého...

Keď sme si nedávno pripomínali koniec druhej svetovej vojny v Európe, hovorilo sa o úlohe jej hlavných politických a vojenských lídrov – Hitlera, Churchilla, Roosevelta a Stalina. Jeden z najkontroverznejších momentov histórie tejto vojny je počiatočná fáza nacistického útoku na ZSSR. Hitler zaznamenal v tomto období neuveriteľné úspechy. Nacisti sa zmocnili kľúčových území...

V polovici júna oslávilo slovenské sociálnodemokratické hnutie sto rokov organizovanej existencie. Inštitúty ASA (Analýzy-stratégie-alternatívy) a ESI (Ekonomický a sociálny inštitút) pri tejto príležitosti zorganizovali konferenciu, na ktorej vystúpil s príspevkom o rakúsko-slovenských kontaktoch pri vzniku slovenskej sociálnej demokracie aj riaditeľ rakúskej Vzdelávacej...

História násilného sťahovania celých etník siaha hlboko do minulosti. Ak však zájdeme do nedávnej minulosti, k prvému hromadnému odsunu etnika v moderných dejinách sa pristúpilo pred 175 rokmi. Európania sa pri usádzaní na severovýchodnom pobreží Ameriky v 16. storočí stretli s pestrými indiánskymi spoločenstvami. Údaje o tom, koľko domorodcov tam vtedy žilo, sa dosť líšia,...

Ak v dnešnej dobe počujeme meno juhoslovenskej obce Gabčíkovo, dávame ju do súvisu skôr s tamojším vodným dielom než s parašutistom, po ktorom ju po druhej svetovej vojne pomenovali. Spolu s Jánom Kubišom Jozef Gabčík 27. mája 1942 popravil zastupujúceho ríšskeho protektora v Čechách a na Morave Reinharda Heydricha. 18. júna 1942 zaútočili jednotky SS na úkryt v kostole sv....

Najprv pokoril nepriateľov, vzbudil ohromné nadšenie u svojich prívržencov a obdiv u ďalších velikánov tej doby, aby si vzápätí podmanil už aj tak očarené davy. Nakoniec jeho mŕtvola visela hlavou dole na námestí, hanobená tými, ktorí ho ešte pred niekoľkými dňami vzývali ako svojho spasiteľa. Cola di Rienzo sa narodil v Ríme v roku 1313 alebo 1314 v štvrti Rione nella Regola...

Vavro Šrobár (1867 – 1950) pôsobil v politike dlhšie ako mnohí jeho kolegovia alebo odporcovia. Zasiahol do života Slovenska pozitívne aj negatívne, no mimoriadne prospešne v rokoch 1918 – 1920, keď ako minister s plnou mocou pre správu Slovenska, vybavený naozaj rozsiahlymi právomocami, riadil začleňovanie krajiny do utvárajúceho sa česko-slovenského štátu. Skúsenosti z tých...

Stránky

Kategória