Reklama
Reklama

Archív článkov

Naši predkovia boli bystrí pozorovatelia. Nevyznačovali sa „učenosťou“ ani „vysokoškolským vzdelaním“, ale ich múdrosť pramenila z jednoduchej prirodzenosti, z dôvernejšieho spojenia so základnými silami prírody a vesmíru, z hlbšieho prežívania a pozorovania... života samého. Svoje poznanie a životné skúsenosti vložili do mnohých rozprávok, povestí, prísloví a porekadiel....

Vznik verejnej diskusie v našej spoločnosti úzko súvisel so samotným zrodom publicity. Prvé noviny urýchľovali rozvoj občianstva tým, že významne rozširovali demokratický priestor prostredníctvom informácií určených verejnosti, čím menili dovtedajšie pevné rámce komunikačne izolovaných vrstiev. Koncom 18. storočia sa u nás vytvorila malá, no kriticky diskutujúca verejnosť,...

Le Monde nedávno napísal, že až 9 percent Francúzov vo veku od 18 do 65 rokov je negramotných. Zistil to národný inštitút štatistiky a ekonomických výskumov /INSEE/ a zároveň priznal, že výsledná cifra, 2,3 milióna ľudí, je o trošku vyššia ako ukazovali predchádzajúce výskumy. Rozdiel sa vysvetľuje aj zmenenou metodikou výskumu. Donedávna sa totiž tieto štatistiky opierali len...

Rastúce ceny ropy rozprúdili silnejšie nielen diskusiu o alternatívnych zdrojoch energie, ale aj hlbšiu debatu o tom, aké šance na prežitie má súčasná forma globalizácie. Boli sme svedkami „revolúcie v obchode, sile národov, zvykoch, priemysle i spôsoboch vlády všetkých národov“. Kontinenty sú spojené „lietajúcimi mostami komunikácie“. Pre intenzívny medzinárodný obchod...

Toto je v kocke problém amerických liberálov: viac ako 30 percent Američanov sa označí za „konzervatívcov“ a len 18 percent za „liberálov“. Pri odpovediach na konkrétne otázky má však viac ako 60 percent absolútne liberálne pozície. V skutočnosti sú Američania v mnohých otázkach, ak nie vo väčšine, ľavicovejší než väčšina demokratických politikov. Vo výskume, ktorý v máji...

Rozdiely medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou boli v poslednom čase často v centre záujmu. Pravdou ostáva, že v histórii spojenectvá medzi USA a západnou Európou nikdy neboli väčšie. Z mnohých rozdielov, ktoré medzi oboma stranami Atlantiku v poslednom čase radikálne rastú, sa do popredia tlačia tri najväčšie – postoj k sociálnemu systému, úloha náboženstva v spoločnosti a...

Předesílám, že komunisté mi nejsou nijak sympatičtí a jejich minulost už vůbec ne. Velice dobře si uvědomuji, jak se podepsali na této zemi i na osudech mnoha lidí. Jenže jsou tady. Můžeme je zakázat – jenže zákaz politické strany či hnutí je ve stabilní demokracii nutno chápat jako velmi drastickou medicínu s nežádoucími vedlejšími účinky; zdaleka nejde jen o metafyzickou...

Estónci už dlhšie nemusia kvôli podaniu daňového priznania či vybaveniu si dokladov absolvovať okruh po rôznych úradoch. Od predminulého týždňa nemusia ani vyjsť z domu, a predsa si splnia „občiansku povinnosť“ – hlasovať môžu na internete. V miestnych voľbách, ktoré sa uskutočnili predminulý víkend, vyskúšalo Estónsko ako prvá krajina na svete systém internetového hlasovania...

Slovenskej politickej diskusii už roky udáva tón prekonávanie historického zaostávania za inými porovnateľnými krajinami. Výsledky volieb v roku 1998 i 2002 s víťaznou agendou týkajúcou sa vstupu do EÚ, NATO a skratky k prosperite to len potvrdili. Sympatické modernizačné ciele sa však menia na vlastnú karikatúru. Zrazu počujeme, že prekonať zaostávanie celej spoločnosti je...

Iveta Radičová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny V roku 1979 ukončila štúdium sociológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Ďalších 10 rokov pracovala v Sociologickom ústave SAV, kde bola koordinátorkou výskumného tímu pre rodinnú politiku. V roku 1992 založila Nadáciu S.P.A.C.E., ktorej bola do 1 .8. 2005 výkonnou riaditeľkou. Postdoktorálne štúdium absolvovala...

V ýskumy potvrdzujú úpadok voličských hlasov pre ĽS-HZDS. Zdá sa, že oslabovanie pozície hnutia je nezvratné. Neznáma ostáva len rýchlosť, s akou sa preferencie budú znižovať. Spôsobuje to niekoľko faktov. Prvý súvisí s nevysvetliteľnou spoluprácou medzi (pôvodne) úhlavnými nepriateľmi – HZDS a SDKÚ. Frekvencia komunikačných aktivít Vladimíra Mečiara s verejnosťou je druhým...

Šéfredaktor internetového portálu Pravé spektrum Lukáš Krivošík v jednej z diskusií naznačil, ako si predstavuje riešenie rómskeho problému. Vlastne degešského. Nazýva ich totiž „degeši, lebo podľa mňa nie všetci Rómovia sú rovnakí. Vždy sú výnimky, poznám aj pár takých, a vždy sa snažím hodnotiť človeka ako jednotlivca, nie ako súčasť skupiny. Preto používam pomenovanie degeš...

Ministerstvo zdravotníctva rozdáva „zlaté teliatka“. Zisky z nich budú mať, samozrejme, vybrané súkromné firmy, ale platiť ich budeme všetci z povinného poistného, z ktorého aj tak niet dosť peňazí na všeobecnú zdravotnú starostlivosť. Ide o systém pozemnej záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorý by mal fungovať od prvého štvrťroka 2006, hoci podľa zákona je na to mesiacov...

K spoločenským problémom našej civilizácie patrí negatívny vplyv médií na deti a mládež. Viaceré zahraničné výskumy preukázali, že najmä televízne produkcie s prvkami násilia či propagáciou násilných akcií majú negatívny vplyv na duševný vývoj mladistvých, ktorí začínajú byť k podobným prejavom zhovievavejší, dokonca násilie môžu považovať za normu života. U detí môže vyvolávať...

Minulý týždeň ústavný súd rozhodol, že antidiskriminačný zákon a z neho vyplývajúci tzv. pozitívny postup nie sú v súlade s našou ústavou. Zrušil tak zákonnú možnosť prijímať osobitné vyrovnávacie opatrenia v prospech určitej rasy alebo etnika, ktorými sa má v praxi zabrániť znevýhodneniu súvisiacemu s rasovým alebo etnickým pôvodom. Podľa mnohých odborníkov a aktivistov v...

Aj vtáčia chrípka je súčasťou kultúrneho diania. No čo je, čo je: čo sa vám nezdá? Zdá-nezdá: je to tak. Vtáčia chrípka vzala útokom rádiá, obrazovky, tlač. A to sú predsa chrliče dnešného kultúrneho rytmu. Či nie? Vtáčia chrípka je: medializovaná, tematizovaná, analyzovaná, vizualizovaná, hysterizovaná, zveličovaná, bagatelizovaná. Ja sa pridávam k táboru bagatelizárotov. Že...

Spoločnosť japonskej kultúry v Nitre v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska, Divadlom Andreja Bagara, Bonsai centrom a Čajovňou dobrých ľudí pozývajú všetkých v dňoch 21. – 23. októbra 2005 spoznať do Nitry japonskú kultúru a spoločnosť. Pripravený je bohatý program, počas ktorého návštevníci budú môcť ochutnať japonské čaje, pozrieť si výstavu fotografií z Japonska, výstavy...

Laureátom Nobelovej ceny za literatúru 2005 sa stal sedemdesiatpäťročný britský dramatik, básnik, herec a politický aktivista Harold Pinter. Nebol horúcim favoritom, hoci jeho meno sa medzi kandidátmi objavovalo už niekoľko rokov. O rozhodnutí výboru pre udeľovanie Nobelových cien informovala 13. októbra v Štokholme Švédska kráľovská akadémia. Akadémia svoju prekvapujúcu voľbu...

Dielo veľkého nemeckého básnika pražského pôvodu Rainera Mariu Rilkeho (1875 – 1926) je na Slovensku známe už vyše pol storočia vďaka niekoľkým generáciám obdivovateľov a prekladateľov. Nielen ho tlmočili, ale aj poetickú energiu z neho čerpali najprv predstavitelia slovenskej katolíckej moderny (Mikuláš Šprinc, Janko Silan, Karol Strmeň), ktorí sa v prvej polovici...

Publikácia Fragmentárne písanie (KALLIGRAM) francúzskej literárnej vedkyne a profesorky porovnávacej literatúry na Univerzite Nancy 2 je teoretickou štúdiou fenoménu fragmentárnej tvorby od konca 18. storočia až dodnes. Zhŕňa autorov francúzskej a nemeckej jazykovej oblasti, ktoré fragmenty sami často nie len písali, ale venovali sa aj ich teórii (Nietzsche, Barths, Quignard,...

Príklad toho, ako naladiť a nalákať diváka do divadla, treba hľadať v mediálnej „predohre“ k najnovšej premiére v Nitre. Zručné narábanie s reklamou, rozhovor s autorom, ochotní sponzori, dobrá komunikácia s médiami, najmä printovými, sú pre Divadlo Andreja Bagara príznačné. Zároveň môžu poslúžiť ako recept pre iné regionálne scény, ako prežiť nielen vo finančnom slova zmysle,...

Dňa 2. októbra v podvečerných hodinách zomrel v Bratislave po ťažkej chorobe národný umelec, profesor, akademický maliar Orest Dubay, jedna z najvýznamnejších osobností pokrokového a moderného slovenského výtvarného umenia. Patril k príslušníkom výtvarnej Generácie 1919, ktorú formovala skutočnosť druhej svetovej vojny. Svojou tvorbou a organizačnou prácou pozoruhodne prispel k...

Tak sa volá veľká expozícia umiestnená v priestoroch SNG, ktorej jadro tvoria diela slovenskej výtvarnej moderny, reflektujúce svet slovenského človeka zo začiatku 20. storočia a zároveň sčasti sa podieľajúce na pred-stave o ňom. Názov výstavy napovedá, že to môžu byť predstavy umelé a neskutočné, občas jemne konštruujúce inú realitu, čiže tvoriace mýtus. Problém, či skôr...

Lewis Medlock: Stroje jedného dňa zlyhajú, celý systém jedného dňa zlyhá, a potom...Ed Gentry: ... a čo potom? Lewis Medlock: ...a potom to všetko bude o schopnosti prežiť. Bude to o tých, ktorí sú schopní prežiť. V tom je ten vtip – prežitie. Vykúpenie (Deliverance, 1972) Všetky veľké legendy sú šablónou ľudského správania. Mýtus by som definoval ako príbeh, ktorý prežil....

O roku 2005 sa možno bude hovoriť ako o roku, v ktorom vznikla „internetová demokracia“. V októbri sa totiž uskutočnia v Estónsku prvé voľby, v ktorých sa budú môcť občania rozhodnúť, že zostanú sedieť doma... a predsa si splnia svoju „občiansku povinnosť“. Kliknutím myši. Na stránke estónskeho Národného volebného výboru nájdete na adrese http://www.vvk.ee/elektr/docs/...

Stránky

Autor