Reklama
Reklama

Archív článkov


Tri lekcie, na ktoré sa zameriavam, sa týkajú chyby zovšeobecňovania, mylného sčítavania a rizík škatuľkovania.

Chyba zovšeobecňovania

Krach v r. 1929 a následná Veľká hospodárska kríza nás mali naučiť dôležitú lekciu: že séria súkromných a verejných bankrotov (ktorá sa začína pádom veľkých bánk a potom zasiahne verejný dlh...

Bez ohľadu na ideologické nutkanie voličov je veľmi pravdepodobné, že ľudia si pred urnami položia otázku: chceme tu mať chaos, napätie, neustále vnútorné škriepky a nestabilitu, alebo relatívne pevnú, stabilnú vládu s jasným a uceleným programom a ponukou sociálnych istôt?

Ako teda dopadnú voľby? Tentoraz nie je také ťažké hádať. Krištáľová guľa nie...