Reklama
Reklama

Archív článkov

Medzi časom som kontaktoval svojho právnika s otázkou, či mám obnovovať dedičské konanie po nebohej manželke. Aby som zdedil túto nulovú hodnotu z kupónovej privatizácie. Ten mi z fleku odpovedal, aby som tie papiere hodil do koša, pretože žiaden súd sa nebude zaoberať dedením niečoho, čo neexistuje, čoho hodnota bola rozkradnutá.

Tento absurdný problém...

V zime 2005/2006 oficiálne, podľa zistení Generálnej prokuratúry na podnet poslancov Národnej rady, zomrelo zamrznutím alebo na následy podchladenia v Bratislave 19 bezdomovcov, na celom Slovensku 56. Následne sa stretlo 10 mimovládnych organizácií z Bratislavy a snažili sa dosiahnuť zmenu. Najskôr u tých, ktorým to vyplýva z kompetencií - podľa zákona o samospráve sa majú o svojich občanov...

I když se vedou spory, zda je velmocí světovou, nebo lokální, Rusko je i jako regionální mocnost zvláštní: prorůstá do dvou nejdůležitějších částí světa, do pacifické oblasti a do Evropy. Nemluvě o veledůležitém středoasijském a íránském jižním azimutu.

Když Putin v roce 1999 přicházel do Kremlu, Rusko se pod vládou Borise Jelcina, jeho rodiny a přátel...

Nechuť a pohrdání politiky vyvřelo v masové podpoře pana Smetany čmárajícího na billboardy politických stran a vyjadřujícím tak své osobní pohrdání těmi, kteří nám stále jenom lžou.

Názor společnosti na politické strany by se dal vyjádřit sloganem ze známé písničky: Táhněte do háje, všichni pryč!

Kto zastane roli politických stran?

...