Reklama
Reklama

Archív článkov


Tri lekcie, na ktoré sa zameriavam, sa týkajú chyby zovšeobecňovania, mylného sčítavania a rizík škatuľkovania.

Chyba zovšeobecňovania

Krach v r. 1929 a následná Veľká hospodárska kríza nás mali naučiť dôležitú lekciu: že séria súkromných a verejných bankrotov (ktorá sa začína pádom veľkých bánk a potom zasiahne verejný dlh...