Reklama
Reklama

Archív článkov

Všetky masmédia informujú o smerovaní protestu proti politickému systému: druh volieb, financovanie politických strán, volebná kampaň, volebné okrsky, no vyhýbajú sa sociálnemu prvku v proteste v rozlíšení liberalizmu pravicového a ľavicového. A už vôbec nepripúšťajú, že ide o systémový protest proti existujúcej zastupiteľskej demokracii, že na transparentoch sú...

Kategória