Reklama
Reklama

Archív článkov

Hosťom Klubu Nového slova bol Martin Kanovský, moderoval Peter Dinuš

Ako to, myšlienky Karla Marxa aj po 150 rokoch dokážu čeriť vodu? Ako je možné, že tí, ktorí najhlasnejšie kričia, že marxizmus je mŕtvy, sa ho zároveň najviac boja? Ak je taký mŕtvy, prečo neodpočíva v pokoji na cintoríne dejín filozofie, ale dodnes hrkoce kosťami a ruší svojim...Činnosť KNS je zameraná na trvalý dialóg o spoločnosti, ekonomike, politike, kultúre, životnom prostredí, na rozvoj demokratickej a pluralitnej publicistiky a na prehlbovanie kultúrneho a spoločenského vedomia občanov Slovenskej republiky s úsilím aktívne a pozitívne ovplyvňovať sociálne a ekologicky orientovanú hospodársku politiku Slovenska,...