Reklama
Reklama

Archív článkov

Až do zcela nedávné doby jen velmi málo lidí vůbec kdy slyšelo o Mali a ještě méně jich něco vědělo o malijských dějinách a politice, s výjimkou bezprostředních sousedů a dřívější koloniální mocnosti (Francie). Dnes ovládly severní Mali „salafistické“ skupiny, které mají stejné názory jako al-Kajdá a praktikují netvrdší verzi šaríi – s tresty kamenování a amputace.

Rada bezpečnosti OSN...

Riaditeľ Ústavu politických vied SAV Dr. Miroslav Pekník spolu s redaktorom Vydavateľstva SAV Veda Mgr. Emilom Borčinom, prof. Ivanom Laluhom a doc. Vladimírom Goněcom zo Jean Monet Chair z Brna predstavili 9. novembra 2012 na Bibliotéke kolektívnu monografiu venovanú významnému slovenskému a československému politikovi Dr. Vavrovi Šrobárovi. Štyridsaťjeden vedeckých štúdií približuje najmä...

Až do zcela nedávné doby jen velmi málo lidí vůbec kdy slyšelo o Mali a ještě méně jich něco vědělo o malijských dějinách a politice, s výjimkou bezprostředních sousedů a dřívější koloniální mocnosti (Francie). Dnes ovládly severní Mali „salafistické“ skupiny, které mají stejné názory jako al-Kajdá a praktikují netvrdší verzi šaríi – s tresty kamenování a amputace...

Nehľadíme

očami a poslednými rokmi.

Obrátene

hore nohami

k šnurovanej oblohe

sú naše korene.

Prijímame:

Láska je všade.

Nemusíme

ponáhľať sa preč

ani pre ňu.

____________________________________
 


Čo môžem urobiť

a ako milovať?

Ty...

Stretnutie, ktorého spoluorganizátormi boli Ústav politických vied SAV a Inštitút ASA, moderoval doc. Ladislav Hohoš. Martin Muránsky vystúpil s mimoriadne aktuálnou témou nazvanou Európa nebude ako predtým. Pripomenul, že Jürgen Habermas vydal vlani v októbri knihu, ktorá vyšla vari v každej krajine únie – K ústave Európy. No medzitým tento nemecký filozof, ktorý sa celý život vyhýbal...

Na stretnutí Klubu Nového slova 7. novembra 2012 bol hosťom filozof Martin Muránsky. Vystúpil s prednáškou na mimoriadne aktuálnu tému pod názvom Európe nebude ako predtým.

Problém Spinoza existoval doslovne. / ...problém Spinoza existuje dodnes a to, najmä, v súvislosti s rozhodnutím, ako autenticky, ľudsky, nenásilne a s dobrými výsledkami rozvinúť sami seba.


Problém Spinoza existoval doslovne. Keď Irvin D. Yalom, existenciálny psychoterapeut na zaslúžilom dôchodku, začal hľadať tému pre trilogické pokračovanie svojej odvážne psychologicko-...

Intelektuálne, ale aj prakticko-politické aktivity Vladimíra Clementisa sa začali už v študentských časoch v prvej polovici 20. rokov a nasledujúcich vyše 25 rokov nimi vstupoval do spoločenského života, politiky i médií. Už v decembri 1922 (v 21. roku svojho života) publikuje v Mladom Slovensku prvý článok.

Niekedy sa V. Clementis označuje aj za prvého...

Svět je stále nebezpečný a mezinárodní právo je dále porušováno hlavně kvůli hegemonistické politice Spojených států. Faktem ale je, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůře, a to je zřejmě případ amerických prezidentských voleb. S Mittem Romneym by svět byl ještě nebezpečnější, mír ohroženější a mnohé země by se musely obávat o svoji bezpečnost, suverenitu a svrchovanost. S Barackem...

Druhá časť prepisu záznamu z Klubu NS, na ktorom sociológ Miroslav Tížik, PhD. prezentoval svoju publikáciu Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku. Zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti.

Vo vývoji vzťahu štátu a cirkví bol zaujímavý, aj keď nie výrazne prelomový, rok 2006. Tak ako od roku 1993 dominovala pozícia katolíckej cirkvi, rástol jej vplyv, práve v tomto roku, sa...

Vo vývoji vzťahu štátu a cirkví bol zaujímavý, aj keď nie výrazne prelomový, rok 2006. Tak ako od roku 1993 dominovala pozícia katolíckej cirkvi, rástol jej vplyv, práve v tomto roku, sa prejavili hranice, pokiaľ môže jej vplyv rásť. V tomto roku sa ukázalo, že politika sa začala autonomizovať od náboženstva. Tým príkladom bol rozpad vlády v roku 2006 na základe...

Poslední dny na nás pršely zprávy, analýzy a komentáře o stavu Občanské demokratické strany, která v Brně pořádala kongres. Řádově méně jsme zvěděli o sněmování taktéž sněmovní strany LIDEM, jež se s modrým sletem překrývalo dobou, místem a do značné míry i zájmy.

Jediná kandidátka do čela Liberálních demokratů Karolína Peaková poslala pak Nečasovi z ...

V ôsmej programovej priorite súčasná vláda si ukladá: posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť spoločnosti.  Ja si pod pojmom územná súdržnosť predstavujem aj možnosť osobnej i nákladnej verejnej železničnej dopravy v primeranej a životné prostredie čo najmenej negatívne ovplyvňujúcej forme. A čo v časti o doprave prináša programové vyhlásenie konkrétne?...

Ak prídete na Pere Lachaise bez mapy, určite si ju kúpte v ktoromkoľvek novinovom stánku, v záhradníctve či od pouličného predajcu v okolí cintorína. V tomto prípade je päť eur vhodná investícia. Pri hľadaní hrobov jednotlivých osobností vyznačených na plániku síce aj tak niekoľkokrát zablúdite, no predsa len sa trocha lepšie zorientujete.

Randez-vous so slávnymi nebožtíkmi...

O tejto téme hovoril na Klube Nového slova 10. októbra 2012 Miroslav Tížik, PhD., samostatný vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV. „Dovolím si povedať,“ uviedol moderátor stretnutia Peter Dinuš, „že Miroslav Tížik je v súčasnosti najznámejším slovenským sociológom náboženstva, je autorom niekoľkých vedeckých statí, z tých najvýznamnejších môžem menovať Vplyv právnej regulácie na rozvoj...

Témou stretnutia Klubu NS 10. októbra 2012, bol - ako ho označujú niektorí autori - „špecifický“ fenomén ponovembrového kapitalistického Slovenska. Je ním náboženstvo a jeho miesto vo verejnom živote.

O tejto téme hovoril Miroslav Tížik, PhD., samostatný vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV. „Dovolím si povedať,“ uviedol moderátor stretnutia Peter Dinuš, „že Miroslav Tížik je v ...

To si musel uvědomit každý, kdo poslední měsíce alespoň občas nevynechával základní domácí zpravodajství. Brněnský sněm, opravuji, kongres s ostrými bezpečnostními podmínkami (viz kuličkový atentát na „Otce zakladatele“), kde byla zjevná snaha izolovat novináře od delegátů, působil pak jako smutná, až bezradná sešlost.

Leccos zapříčinily tři týdny staré...

O tejto téme hovoril Miroslav Tížik, PhD., samostatný vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV. „Dovolím si povedať,“ uviedol moderátor stretnutia Peter Dinuš, „že Miroslav Tížik je v súčasnosti najznámejším slovenským sociológom náboženstva, je autorom niekoľkých vedeckých statí, z tých najvýznamnejších môžem menovať Vplyv právnej regulácie na rozvoj...

Rodičia Alexandra Dubčeka odišli pred prvou svetovou vojnou z Uhorska za prácou do Spojených štátov amerických, kde dostali štátne občianstvo. Bývali v Chicagu, ale keď Pavlína Dubčeková čakala druhé dieťa, vrátili sa na Slovensko. Nasťahovali sa do domu patriacemu evanjelickej cirkvi v Uhrovci neďaleko Topoľčian. Bol to dom, v ktorom sa pred takmer sto rokmi narodil slávny národovec Ľudovít...

Čím větší je role Spojených států ve světové politice, tím méně zkušeností z mezinárodní politiky mají noví američtí prezidenti. Z dvanácti, kteří řešili globální problémy po 2. světové válce, pouze dva měli takovéto osobní zkušenosti před příchodem do Bílého domu: Dwight Eisenhower a George Bush st. To je pro zahraniční partnery i protivníky USA, ale také pro analytiky problém: co od...

 Čím větší je role Spojených států ve světové politice, tím méně zkušeností z mezinárodní politiky mají noví američtí prezidenti. Z dvanácti, kteří řešili globální problémy po 2. světové válce, pouze dva měli takovéto osobní zkušenosti před příchodem do Bílého domu: Dwight Eisenhower a George Bush st. To je pro zahraniční partnery i protivníky USA, ale také pro...

Rodičia Alexandra Dubčeka odišli pred prvou svetovou vojnou z Uhorska za prácou do Spojených štátov amerických, kde dostali štátne občianstvo. Bývali v Chicagu, ale keď Pavlína Dubčeková čakala druhé dieťa, vrátili sa na Slovensko. Nasťahovali sa do domu patriacemu evanjelickej cirkvi v Uhrovci neďaleko Topoľčian. Bol to dom, v ktorom sa pred takmer sto rokmi...

Stránky

Autor