Reklama
Reklama

Archív článkov

Co je to vlastně budoucnost? Bylo jí tolik, že už byla.

Vladimír Holan, První testament, 1940

Slovo krize má stejný osud, jaký měla před deseti dvaceti lety globalizace. Obě slova toho označují příliš mnoho na to, aby mohla zároveň něco přesně pojmenovávat a vysvětlovat. Obě trčí v jazykovém prostoru a svou torzovitostí volají po tom, aby...

Najintenzívnejší kultúrny život sa v ňom začína až od októbra a tak som tentoraz nemohol navštíviť Medzinárodný festival organovej hudby ani Dni španielskeho filmy a aj operná sezóna sa tam začala až 29. septembra uvedením Wagnerovej opery Rienzi. Rovnako až v októbri sa začínal Festival detektívnej literatúry.

V augustiánskom kláštore

...

Korea se vrací na světovou scénu jako jedno z rozhodujících míst, na kterých se bude zauzlovat geopolitika v příštím desetiletí. Ovlivní významným způsobem budoucnost Číny, Japonska, Spojených států a možná také Ruska. Je ovšem paradoxní, že její budoucnost závisí především na ní samé.

Korea patří k nepočetným zemím, jež existují po historicky velmi...

V Štrasburgu sa počas prvého októbrového týždňa konalo zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Jedna z tém rokovania znela: „Nastolenie sociálnej spravodlivosť prostredníctvom dane z finančných transakcií.“ Ako jeden z piatich slovenských zástupcov v tejto medzinárodnej organizácii som si pripravil príspevok, ktorý som však nemal možnosť predniesť, keďže...

Skalica - najzápadnejšie mesto na Slovensku – sa stala už viackrát námetom nielen pre samostatné odborné monografické spracovanie (t. č. sú známe tri monografie – z rokov 1921, 1968 a 1992), ale tiež v podstatne bohatšom množstve sa dostala ako téma či opisované prostredie do kníh značného množstva autorov rôznych žánrov a zameraní. Skalica ako mesto a jej...

Severní Korea nám může být vším. Doslova vším. Tajemnou orientální zemí, kde se mluví nesrozumitelnou řečí nepříbuzné jazykové rodiny. Uznávaným politickým vzorem, kde aplikují univerzální nauku čučche. Diktaturou, kde aspoň titulárně vládne už třetí pokolení kimovské dynastie. Nebo dokonce militaristickou „říší zla“, která za všechno může a lze na ní všechno svést...

Váž. pán

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
minister

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 3  Bratislava, 28. 9. 2012

Vec:  otvorený list

Vážený pán minister,

na internetovej...

Zbierka Dekonštrukcia podľa času obsahuje šesť tématických častí. Prvá časť, označená „I.“, ochutnáva typickú lyrickosť vo fungujúcich a harmonických spracovaniach. Čitateľa ponúkne „chlebom“ (báseň Sú potraviny, ktoré nepotrebujú komentár), aby sa voľnými či viazanými veršami prekopal k znalostnému výkazu mladého autora z tvorby významných slovenských literátov....

V minulých dňoch sa mi dostal do rúk signálny výtlačok knihy rozhovorov s významným americkým mysliteľom Noamom Chomským s názvom Power Systems. Otázky v nej kladie, ako už viackrát, David Barsamian, riaditeľ známeho Alternatívneho rádia. Kniha sa dostane na americký trh až v januári 2013, obsahuje osem rozhovorov na rozličné témy spoločenského a politického...

Do dejín Slovenska vstúpil rímskokatolícky kňaz Anton Bernolák ako prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny. Pri dôkladnejšom pozorovaní tejto osobnosti treba dodať, že Anton Bernolák bol mimoriadne všestranný vzdelanec, ovládal viacero cudzích jazykov, mal rozsiahle znalosti zo všeobecných dejín, ekonomiky, medicíny, prírodných vied, estetiky, hudby a politiky,...

Země Maghrebu, tedy severní Afriky, jsou obydleny směsí etnických skupin, v nichž většinou původní Arabové převládají. Převládá v nich také islamská víra a politický islamismus se projevuje téměř pravidelně ve více spíše než méně militantních formách.

Západní demokracie, reprezentované předevím Spojenými státy (USA) a dnes i Evropskou unii (EU) se...

O rozhodnutí rodičov Vladimíra Clementisa poslať svojho syna na štúdiá z rodného Tisovca do najzápadnejšieho mestečka na Slovensku zrejme rozhodli tieto skutočnosti – v Skalici bola už dlhodobo etablovaná clementisovská rodinná vetva, majúca svoje korene medzi českými protestantmi a u tety Tinky Smieskolovej rodenej Clementisovej býval už starší Vladov brat...

V uplynulých dňoch sme boli svedkami dvoch udalostí, ktoré posunuli riešenie krízy o ďalší krok. Jednou z nich bolo kľúčové rozhodnutie nemeckého ústavného súdu v Karlsruhe, ktoré, zjednodušene povedané, potvrdilo, že  účasť Nemecka v eurovale nie je v rozpore s nemeckou ústavou. Druhé kľúčové ekonomické rozhodnutie prišlo zo sídla ECB (Európskej centrálnej banky...

Kritika ekonomického růstu, jeho neudržitelnosti a jeho škodlivých dopadů na přírodu patří od přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století  k hlavním tématům ekologicky inspirovaných myslitelů. Tato kritika na jedné straně ukazuje hlubokou iracionalitu ekonomického systému, který si namlouvá, že v omezeném prostředí je možno růst neomezeně. Na tomto zjevném...

V polovici septembra sa v Múzeu veľkej vlasteneckej vojny v Kyjeve konala prezentácia knihy Jozefa Leikerta Pominuteľnosť, ktorú vydalo kyjevské vydavateľstvo Veselka. Na prezentácii sa zúčastnil aj veľvyslanec SR na Ukrajiny Pavol Hamžík, ktorý vo svojom príhovore okrem iného povedal: „Slovensko nie je rozlohou veľká krajina a nemôže sa s inými krajinami...

Je mnoho názvů pro současnou dobu a systém, v němž žijeme. Někdo mluví o postindustriální společnosti, někdo o společnosti vědění, jiný o společnosti nadbytku, další o neoliberalismu a další o globálním kapitalismu. V oběhu je několik desítek různých označení. Nyní se do veřejného prostoru dostalo slovo krize a vrhá stín na všechna pojmenování. Ale můžeme ji připojit ke každému pojmenování,...

 

Daniela Příhodová (nar.15. 4. 1941 v Nesluši pri Kysuckom Novom Meste) je súčasná slovenská prozaička. Štúdium dokončila na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Knižne debutovala v roku 1977. Je spoluzakladateľkou Klubu slovenských prozaičiek Femina, ktorý viedla od jeho vzniku (1992) až do roku 2000.
Knižné diela: Hra s ozvenou, Obžalovaná...

Vlastenec a Európan Vladimír Clementis - Úvod (Peter Juza)Vlastenec a Európan Vladimír Clementis - Vladimír FaičVlastenec a Európan Vladimír Clementis - Peter MináčVlastenec a Európan Vladimír Clementis - Peter LizákVlastenec a Európan Vladimír Clementis - Elena Londáková

...

Dnešný svet je komplikovaný a popretkávaný pestrou architektúrou rôznorodých  politických vplyvov a záujmov, čo so sebou prináša celý rad niekedy celkom neočakávaných výziev. Vysoká frekvencia zmien a ich nepredvídateľnosť akoby sa už pomaly stali normou medzinárodných vzťahov. Žijeme v období dynamických procesov a nástojčivých konfrontácií s potrebou riešenia...

K napsaní tohoto příspěvku mne inspirovalo dnes nejdiskutovanější téma – metylalkoholový skandál v České republice. Má „na kontě“ přes půl třetí desítky obětí jenom v Česku. O bratrském Slovensku a možná „bratraneckém“ Polsku nemluvě.

Událost je jednoznačně symptomem společenského úpadku. Naší nynější krize, řečeno s Masarykem. Vždyť také přivolaný...

Prvú časť nájdete tu>>

Druhú časť nájdete tu>>


Mladšie generačné skupiny sovietskych povojnových maršalov

V 60. rokoch dochádza ku kvalitatívnej zmene podmienok vedenia vojen ako aj  vojensko-strategického myslenia, keď mnohé axiómy z druhej svetovej (Veľkej vlasteneckej) vojny prestali platiť. Vzhľadom na...

A opäť, hádam už po dvadsiaty prvý raz, boli medzi účastníkmi pochodu aj niektorí z mladých autorov, združení okolo Dielne Nového slova, ktorú viedol Vojtech Kondrót, a členovia bývalej MDĽ. Dnes sú to už ženy a muži v strednom veku, ktorí na Clementisovu cestu už chodia aj so svojimi deťmi. A od začiatku deväťdesiatych rokov sú vždy ubytovaní na Chate Zbojská....

Do môjho obchodu včera prišla žena s rozkošným asi trojročným dieťaťom. Nič zvláštne by sa nedialo, keby sa po pár minútach medzi regálmi nerozplakala. Ihneď som reagoval. A tak som si vypočul jej príbeh.

Jarka býva druhý rok v Pentagóne, neslávnom bytovom dome vo Vrakuni. Po rozvode s manželom jej zostali dve deti, plno dlhov, práca upratovačky. Už 15...

Ještě nedávno se v části světa při slavnostních příležitostech hrála a zpívala Píseň práce. Mnozí pamatujeme rozjásané prvomájové průvody v ulicích našich měst. Nerudův fejeton První máj 1890 byl součástí školní výuky. A dnes – mlčení, podivné vyčkávání.

Nejen pustošení přírody, ale i dramatický úbytek hospodářské potřeby živé lidské práce spojenými silami ohrožují globalizovanou...

Stránky

Autor