Reklama
Reklama

Archív článkov

Je koniec roka, a teda aj čas bilancovať. Skúsim čo najstručnejšie zhodnotiť rok 2013 v politike z hľadiska mojich aktivít. V politike mám štyri priority, ktoré spája boj za sociálnu spravodlivosť, emancipáciu a ochranu tých najslabších. Moje priority vychádzajú z toho, čo som celý život obhajoval vo svojich filozofických knihách, politologických štúdiách a článkoch v...
ZIMA

V zime sú veci čistejšie a belšie. Je sneh
a belosti až to bolí.
Len ona češe prúdy svojej smoly.
Víchor ako britva stromy z kože zdiera,
kdesi vo mne zaskučalo zviera.
Prichádza noc,
objektív luny otočí a poutiera
a do rána ju z každej strany sníma.
A to už je tmavomodrá zima.

Moja zima je biela. Vetry...

Éra premeny sa začala po doznievaní povojnovej konjunktúry a potrvá zhruba storočie, preto horizont 1954 – 2054. Nástup postindustriálnej spoločnosti od polovice päťdesiatych rokov nastolil koniec modernity v zmysle industriálnej civilizácie. Revolúcia už prebehla a to na sklonku šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia prostredníctvom emancipačných hnutí. Štrukturálna...

Druhá časť videozáznamov zo seminára Pražskej školy alternatív v spolupráci s Iniciatívou európskych občanov za nepodmienený základný príjem, ktorý sa konal v Prahe 9. decembra 2013.

1. David Palán (Strana zelených) 2. Táňa Fišerová (Klíčové hnutí)
 

Prvý postsovietsky bieloruský prezident Stanislav Šuškievič vydal knihu Môj život, rozpad i vzkriesenie ZSSR. Pracoval na nej v období, keď mal ako oponent režimu zákaz cestovať do zahraničia, nemohol prednášať na univerzite v Moskve, čím prišiel o zdroj svojich príjmov. Jeho penzia bola v prepočte doslova niekoľko eur. Na základe návrhu vtedajšieho veľvyslanca SR v ...

Prvé S – Švindľovanie

Prvé z tohto trochu šokujúceho pomenovania a charakterizovania súčasnej ekonomiky a ekonomických vzťahov vyjadruje v angličtine slovo swindle, v nemčine Schwindel, v slovenčine švindeľ. Zmyslom akejkoľvek činnosti v súčasnej ekonomike, najviac pri obchode s tovarmi, je dosiahnuť zisk a to akýmkoľvek  spôsobom, najlepšie...

Titulok je dosť neobvyklý, ale hneď ho v nasledujúcich riadkoch vysvetlím.
Predel starého a nového roku vždy zvádza jednak k bilancovaniu, hodnoteniu končiaceho sa roka a k vysloveniu nádejí, že ten prichádzajúci nový rok bude lepší, štedrejší a pokojnejší ako rok, ktorý sa končí. Hodnotení roku 2013 bude v rôznych médiách a aj z rôznych strán celá hromada a tak...


Počas končiaceho sa roka 2013 Klub Nového slova pripravil nebývalé množstvo besied, diskusií či prezentácií nových kníh a ich autorov. Niekedy samostatne, zväčša však v spolupráci s Inštitútom Analýzy, stratégie, alternatívy (ASA), Ústavom politických vied SAV, ako aj s inými združeniami a organizáciami – Slovenským zväzom protifašistických bojvníkov,...

ROI

Skratka, ktorej každý americký podnikateľ rozumie. Tým chcem povedať, že som pred týždňom dával večeru. Cena asi 400 $. Ale ak by vyšiel plán s jedným z účastníkov a urobili by sme s ním „business“, tie peniaze by sa vrátili. Tisícnásobne. Návrat investícií: obyčajne riskantné, môžem stratiť, ale mám jasnú predstavu o tom, čo môžem získať. Ak túto predstavu mám nejasnú,...

Odznak a hrdá slovenská dorastenka.

Pasujem sa do role odborníka na Maďarov, presnejšie za odborníka na Maďarov v slovenskom kontexte. Osobitne ma zaujíma situácia Slovákov v Maďarsku, ktorú poznám nielen z počutia. Udržiavam dlhoročné priateľstvá. Sledujem a navštevujem množstvo akcií, pokiaľ mi to čas a zdravie dovoľujú.

Slováci v...V Bratislave sa 23. decembra 2013 uskutočnila spomienka na 70. výročie uzavretia  dokumentu o spoločnom postupe slovenských politických a odbojových zoskupení (ilegálna skupina Flóra, sociálni demokrati, občianski aktivisti, bývalí agrárnici, komunisti atď.)  proti domácemu totalitnému a kolaborantskému režimu J. Tisa a o príprave ozbrojeného vystúpenia proti...


Videozáznamy zo seminára Pražskej školy alternatív v spolupráci s Iniciatívou európskych občanov za nepodmienený základný príjem, ktorý sa konal v Prahe 9. decembra 2013. (V druhej časti prinesieme vystúpenie ďalších účastníkov.)

1. Ľuboš Blaha (Smer-SD) 2. Jiří Hudeček (Strana demokratického socialismu) 3. Lenka Wagnerová (Česká pirátská strana)

Vianočný vláčik na Radničnom námestí vo Viedni.

Keď sa dajú dokopy dva pojmy – adventné trhy a Rakúsko, hneď sa každému vybaví Viedeň, kde predvianočný trh má takmer každá mestská štvrť. Samozrejme, najväčší blázinec je pred Novou radnicou, ale aj na ostatných námestiach Ringu, vybudovaného na miestach, kde kedysi strhli mestské hradby. V tlačenici si vypočujete hádam všetky...

„Karol Elbert – neznámy známy“ - bol názov koncertu z artificiálnej tvorby skladateľa. Podujatie sa uskutočnilo v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave vo výstavnom pavilóne na Žižkovej ulici v pondelok 16. decembra 2013. Okrem SNM hlavný realizačný podiel mala Spoločnosť Mikuláša Schneidra-Trnavského. Toľko strohá informácia. Pridávam na dôvažok moje osobné postrehy a ...

Ochočí si i strach a vztek nad troskami z těch minulých?

Zkuste si představit reakci Spojených států – vybízí Wayne Madsen, sám americký novinář - kdyby „činitel ruského nebo čínského ministerstva zahraničí hecoval účastníky Occupy Wall Street“, že mají „svrhnout prezidenta Obamu“ (klidně i „násilím, nepůjde-li to jinak“). Právě to si na...

Jozef Hvišč: Henryk Sienkeiwicz. Život a literárna tvorba | Klára Kubovičová a kol.: Po stopách architekta L. E. Hudeca | Miroslav Tížik (ed.): Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume | Jan Keller: Posvícení bezdomovců. Úvod do sociológie domova | Zygmund Bauman, Lyon David: Tekutý dohled | Claudio Pavone: Občianska vojna: Dejiny talianskeho odporu |...


Zo sviečok potichu
plamienky vzlietajú.
Práve ako včely
na našich tvárach postoja.
To je tá chvíľa na seba pozrieť,
ponúknuť úsmev,
vľúdnosť a lásku,
ihličie pokoja.

Je ticho. Najtichšie ticho,
až počuť zrenie
múdrych  jabĺk
v zátiší na skrini.
A to je ten čas pristúpiť k sebe
a vianočnou piesňou
dotknúť sa blížneho...

Spojené štáty a Európska únia (EÚ) v piatok vo Washingtone skončili tretie kolo rokovaní o vytvorení najväčšej zóny voľného obchodu na svete, ktorá má urýchliť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest v týchto veľkých ekonomikách. Terajšie rozhovory o the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) trvali päť dní a obe strany ich hodnotia ako úspešné. Ako je...

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (VSSS) vzniklo v roku 1993 ako vydavateľstvo zamerané na vydávanie umelecky hodnotnej, predovšetkým pôvodnej literatúry.

Jeho prvým riaditeľom v rokoch 1993 – 1997 bol súčasný čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov Jaroslav Rezník, druhým riaditeľom v rokoch 1997 – 2003 bol Alexander...

Fašizmus je ako podliatina na tele spoločnosti - zjavuje sa tam kde je spoločnosť ekonomicky ubíjaná, dlhodobo politicky zneužívaná, stále intenzívnejšie vykorisťovaná a nezamestnanosťou ponižovaná.

Fašizmus neprichádza do spoločnosti na koni prosperity, za rozkvetu hospodárstva a kultúry. Fašizmus sa človeku vtiera pod kožu pod vytrvalým...

Od konca druhej svetovej vojny približne do polovice 70. rokov bol taliansky film jednoznačne na špici svetovej kinematografie. Najprv nás očaril neorealizmus filmov Rosseliniho, Sicu a Zampu, potom sa zrodili tri veľké osobnosti: Visconti – majster (melo)drámy, Fellini – majster fantázie a spomienok, a Antonioni – majster v zobrazení odcudzenia. Taliani mali v tom čase...

Asi len málokoho prekvapí, že medzi prácami rôznej povahy o menej či viac vzdialených historických postavách – historických, beletristických či memoárových – určite jedno z popredných miest patrí knihám a filmom o Adolfovi Hitlerovi. Aj anglický autor Laurence Ress (1957) k tejto otázke prispel vcelku povšimnutiahodným spôsobom. Je autorom kníh a televíznych seriálov o ...

Zaujímavou súčasťou práce diplomatov počas ich pôsobenia v zahraničí sú kontakty s krajanmi. Krajania bývajú často starousadlíkmi, ich predkovia prišli do krajiny skôr ako diplomati. Predstavujú dlhú, vzácnu historickú pamäť, ktorá nie vždy býva zachytená v písomnostiach. A o mnohých významných krajanoch pôsobiacich v danej krajine vo vlasti ani nevieme, alebo vieme len...

„Spolok slovenských spisovateľov na svojom valnom zhromaždení dňa 28. marca 1936 sa rozhodol, že usporiada prvý kongres slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov, a to dňoch 30. mája až 1. júna v Trenčianskych Tepliciach. Pri pracovnom programe počítali sme i na Vašu aktívnu spoluprácu. Komisia kongresu Vás prosí, aby ste prijali referát na 15 minút...

Stránky

Autor