Reklama
Reklama

Archív článkov

Valerij Georgijevič Popov pôsobí sviežo, vyrovnane, na tvári nemiznúci šibalský úsmev, nikto by nehádal, že v decembri tohto roka oslávi okrúhlu sedemdesiatpäťku. Niečo som už o ňom vedel, čo-to som čítal, niektoré jeho knižky sa mi dostali do rúk, úchytkom som ich prelistoval, urobil si zopár poznámok. Rodná Kazaň, rovinaté Povolžie mu poskytlo detské univerzity,...

Súčasný svet sa ocitol, povedané slovami kanadského politického vedca Arthura Krokera, na pomedzí posthumánnej budúcnosti, čiže končí sa éra postmoderny, začína sa posthumánna spoločnosť. Digitálne technológie ohrozujú ciele národnej bezpečnosti, vedú k ekonomickým reštrikciám, k nadvláde korporátnych spoločností v oblasti sociálnej komunikácie. Na druhej strane v ...

Mgr. Michael Hauser, PhD. (1972) pôsobí vo Filozofickom ústave Akadémie vied Českej republiky a na Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 2001 usporadúva semináre o kapitalizme, tie neskôr utvorili základ občianskeho združenia Socialistický kruh, ktorý sa zaoberá ľavicovým myslením a jeho popularizáciou. V roku 2007 stál pri zrode iniciatívy Sme občania!. Ústrednou témou...

Doc. Ilona Švihlíková, PhD. (1977) prednášala ekonómiu na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe, kde viedla katedru politológie a spoločenských vied. Momentálne sa venuje vedeckej práci. Je spoluautorkou kníh Energetická bezpečnosť – geopolitické súvislosti (2008), Energetická bezpečnosť: reakcia na krízu (2009). S veľkým ohlasom sa stretla jej publikácia Globalizácia a kríza...