Reklama
Reklama

Archív článkov

Na jeseň roku 2000 som pripravil s vtedy päťdesiatnikom Jozefom Špačkom (8. 10. 1950) jubilejný rozhovor pre vlastivedný časopis Záhorie. Zdá sa mi, akoby sa náš neprerušený, neustále pokračujúci a prehlbujúci dialóg udial len včera alebo predvčerom. Vežové hodiny na skalickom kostole svätého Michala však ukazujú neúprosne presný čas. Túto pripomínajúcu skutočnosť...

Tvorivé nasadenie Dany Podrackej je pozoruhodné a neprehliadnuteľné. Po Slovenských elégiách (2011) prichádza s ďalšou knižkou relevantnej lyriky Kubus (Milanium 2014). Prítomné texty sceľuje vysoká koncentrovanosť a sústredenosť, každé slovo je vážené jemnosťou lekárnických váh. Podracká hojne využíva biblické a dejinné poznatky, aby cez ich prizmu zaostrila na...

Básnickú tvorbu Jána Zambora vnímam ako stíšený, ale dôrazný apel na  zachovanie najbytostnejších hodnôt človeka, vystaveného civilizačným skúškam a spoločenským diktátom. Zambor nie je prototypom ukričaného dobového glosátora, ktorý po vstupe na literárnu scénu okamžite zažiari a vzápätí zhasne. Od debutu Zelený večer (1977) si razí priamočiaru cestu bez úmyslu oklamať...

Autor