Reklama
Reklama

Archív článkov

Sýrska kríza sa stala najzložitejšou bezpečnostnou krízou v tomto storočí. Nejde len o tragickú stránku každého ozbrojeného konfliktu – obete na ľudských životoch –, ale aj o nevídanú vlnu utečencov, ktorá vznikla v dôsledku tvrdosti bojov.

OSN v júli 2015 uviedla, že Sýriu opustili vyše 4 milióny ľudí. Okrem toho sa vo vnútri štátu...

Medzinárodné spoločenstvo na konci novembra zachovalo výrečné ticho pri pripomínaní dvojročných „osláv“ začiatku Euromajdanu v Kyjeve. Iste na tomto postoji (podobný bol aj v médiách hlavného prúdu na Slovensku) majú svoj veľký podiel dramatické udalosti posledných mesiacov a týždňov – najmä vlna migrácie do EÚ, teroristické akcie v Paríži a nakoniec nečakané...

Balkán sa v posledných týždňoch zase dostal do popredia mediálno-politickej pozornosti. „Balkánske cesty“ v narastajúcom chaose na Blízkom východe a v Stredomorí „ponúkli“ nadnárodnému organizovanému zločinu novú lukratívnu možnosť ziskov z prevádzačstva. Nárast migračnej vlny slúži aj na manipuláciu politických nálad v európskej únii.

Pri rozširovaní EÚ sa...

Vzhľadom na dramatický vývoj na medzinárodnej scéne v posledných týždňoch klesol záujem západných médií hlavného prúdu o dianie na Ukrajine. Ani priebeh volieb do samosprávnych orgánov nevyvolal veľký mediálny ohlas. Tieto voľby síce v súčasnej politike nepriťahujú takú pozornosť ako parlamentné, ale vždy sa považujú za špecifický politický barometer rozloženia...

Koncom septembra prišlo náhle v sýrskej kríze k udalostiam, ktoré môžu viesť k jej vývoju iným smerom ako doteraz. Už nejaký čas sa síce šírili dohady o rastúcej ruskej vojenskej prítomnosti v Sýrii. Dňa 30. septembra súhlasila Rada federácie (horná komora Federálneho zhromaždenia RF) s tým, aby prezident V. Putin nasadil ozbrojené sily v zahraničí.

...

OSN je najväčšia univerzálna medzinárodná organizácia, ktorá vznikla ako výsledok rokovaní o usporiadaní sveta (medzinárodných vzťahov) po druhej svetovej vojne 26. júna 1945. Mala 50 zakladateľských štátov. V súčasnosti má už 193 členských štátov a 2 štáty so štatútom pozorovateľa – Vatikán (Svätú stolicu) a Štát Palestína prijatý 29. novembra 2012. Valné zhromaždenie (...

Sýrska kríza, ktorá vypukla počas arabskej  jari, trvá už vyše štyri a pol roka. Potom, ako do nej začali zasahovať externí aktéri, získala globálny charakter a stala sa jednou z najväčších bezpečnostných komplikácií súčasného sveta. Navyše sa zdá, že v nej kulminuje negatívne pôsobenie USA a ich spojencov (ktorých zloženie i ich vzájomné vzťahy sa menia) na svetovú...

Kríza na Ukrajine v západnom mediálnom „hlavnom prúde“ ustúpila v posledných týždňoch do pozadia v dôsledku preferovania témy gréckeho dlhu a utečencov. Situácia v štáte sa však aj naďalej zhoršuje. Všetkým, okrem vodcovských špičiek kyjevského režimu, ich západných politicko-mediálnych ochrancov a finančných podporovateľov, dúfajúcich v tučné zisky z neoliberálnych „...

Po rozpade bipolarity sa denno-denne zle a škaredo na vlastných skúsenostiach presviedčame, že absolútna morálka, politické a ekonomické prednosti a výhody západného modelu usporiadania sveta, čo donekonečna omieľajú médiá hlavného prúdu, je v prvom rade humbug. Tí starší si pamätajú možno aj ironizovanie výrokov maoistickej propagandy o imperialistickom papierovom...

Európa (a v nej EÚ) zažíva toto leto nielen prírodnú páľavu, ale sužuje ju aj spoločenská horúčava. Vývoj a udalosti posledných desaťročí politické a ekonomické elity (a s nimi spojené médiá), ktoré rozhodujú o osude Európy, nie sú schopné systematicky a zrozumiteľne objasniť vývoj i udalosti ostatných desaťročí a zároveň riešiť vzniknuté problémy. (Existuje aj...

Za jasotu médií hlavného prúdu sa 18. až 21. júna v Bratislave uskutočnilo stretnutie GLOBSEC 2015. Bol to už deviaty zraz nadšených transatlantistov, ktorí vystupujú pod honosným názvom vyvolávajúcim zdanie, že ide o globálnu bezpečnosť. Politický marketing je zameraný predovšetkým na manipuláciu más. Ľudí spupne považuje za naivný, neuvažujúci dav, ktorý sa podriadi...

Zo svetovej politiky a diplomacie 26. júna 2015 odišiel po ťažkej chorobe Jevgenij Primakov, jedna z najvýraznejších osobností, ktorý v nej pôsobil v čase veľkých zmien na konci 20. storočia.

Jevgenij Primakov začínal ako vedecký pracovník a neskôr sa stal novinárom. Po akademickom pôsobení  „medzinárodniara“ – orientalistu, arabistu a ekonóma – vstúpil do...

V zámku Elmau neďaleko Garmisch-Partenkirchenu sa 7. a 8. júna zišiel štyridsiaty prvý summit G7. Ide o pravidelné každoročne stretnutie spočiatku vedúcich predstaviteľov šiestich štátov (Austrália, Francúzsko, Japonsko, Nemecko, Spojené štáty americké, Taliansko a Veľká Británia), ktoré sa pred 40 rokmi samy vyhlásili za najvýznamnejšie na svete. Kanada sa k nim pridala...

Dominancia Západu vo svete má čoraz väčšie trhliny. Presadzuje sa multipolárne usporiadanie medzinárodných vzťahov, v ktorom narastá vplyv Východu. Prezieravé politické sily so strategickým uvažovaním už dlhšie venujú Východu zvýšenú pozornosť. Svoj Východ má aj Európa. Výsledkom záujmu EÚ o východnú Európu sa stalo Východné partnerstvo. Jeho cieľom je rozvoj politických...

Macedónsko (Republika Macedónsko, 25 713 km2, necelých 2,1 milióna obyvateľov) patrí k štátom, o ktorý hlavné médiá nejavia veľký záujem. Súvisí to zrejme aj s tým, že sa mu vyhli občianske vojny v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Bol to jediný štát, kde vyhlásenie samostatnosti ktorého (odtrhnutie od Juhoslávie) neviedlo k vojne.

...

Z mediálno-politických vyjadrení je známa fráza „dejiny píšu víťazi“. Najväčšia vojna v ľudských dejinách – druhá svetová vojna – umožňovala hneď po svojom konci rozdielnu interpretáciu jej udalostí a výsledkov. Napokon v meniacich sa politických pomeroch sa aj na Slovensku písali dejiny druhej svetovej vojny rozličnými spôsobmi. Bojovalo sa na našom území a slovenskí...

Dianie okolo Iránu už desaťročia predstavuje jeden z neuralgických bodov napätia na Blízkom východe, ktorý je zdrojom rôznych sporov a destabilizácie svetovej politiky. Problém má však dlhšie časové súvislosti a dotýka sa aj širšieho priestoru.

Do popredia pozornosti medzinárodného spoločenstva sa Irán dostal po revolúcii v roku 1978....

Zhoršovanie situácie v Jemene, ktoré prerástlo do nového ozbrojeného konfliktu, nie je prekvapujúce. Má síce aj hlbšie historické korene, ale súvisí najmä s neželanými následkami Arabskej jari – svojrázne zamaskovaným pokusom USA uplatniť politiku „farebných revolúcií“ v regióne a zvyšovať v ňom chaos.

Z Arabskej jari sa už dávnejšie stala...

Deformovaná, zjednodušujúca a exaltovaná mediálno-politická reflexia súčasného sveta odsunula do pozadia spôsoby informovania, ktoré umožňujú získať podrobnejší, dôkladnejší – „plastickejší“ obraz o aktuálnom dianí doma i za hranicami. Kult povrchnosti, efektu a afektu celebrít vytlačil celkom na okraj diskusie o zložitosti pôsobenia politikov a štátnikov i ich vzťahu k ...

Západné „hlavnoprúdové“ médiá sa vyhýbajú diskusii o národe (ale aj vlasti a ľude), lebo podľa ich vnímania sveta sa môžu dostať do protirečení s aktuálne preferovaným chápaním liberálnej demokracie (lokajsky oddane im sekundujú aj ich slovenské odnože). V prípade ukrajinskej krízy sa však vlna nacionalizmu s prvkami extrémizmu (kde výrazne pôsobila už od jej vypuknutia...

Vzťah ku Kube predstavuje dlho jednu z mrzkých tvárí politiky Washingtonu. Znamenajú návrhy USA na normalizáciu vzťahov s Havanou skutočný obrat v ich politike, alebo ide len o ďalší krycí manéver upadajúcej superveľmoci na zlepšenie vlastnej vizáže?

Už viac ako polstoročie trvajúca blokáda Kuby je medzinárodnoprávnym politickým atavizmom...

Pri príprave tradičnej, už 51. mníchovskej bezpečnostnej konferencie sa avizovalo, že jej bude dominovať ukrajinská kríza. Krátko pred začiatkom konferencie vzbudil rozruch návrh nemeckej kancelárky A. Merkelovej a francúzskeho prezidenta F. Hollanda rokovať o uzavretí prímeria na Ukrajine. Jedna dohoda o prímerí síce už bola uzavretá vlani v septembri v Minsku (známa...

Život v „starej, dobrej“ Európe, na ktorý sme sa pred viac ako štvrťstoročím veľmi tešili, prináša čoraz viac starostí. Pociťujeme ich v každodennom živote, „ventilujú“ sa v médiách,  využívajú v politických kampaniach (bez ohľadu na to je či pred voľbami alebo po nich) a zaoberajú sa nimi aj akademické kruhy. M. Kaldorová (1946), anglická odborníčka v bezpečnostnej...

Americkí odborníci na zahraničnú politiku postavili do zlého svetla ministra zahraničných vecí  USA Johna Kerryho. V prieskume „2014 Ivory Tower“ J. Kerry vyšiel ako jeden z najmenej efektívnych ministrov zahraničných vecí Spojených štátov za posledných 50 rokov. Na prieskume sa zúčastnilo 1 615 odborníkov zaoberajúcich sa zahraničnou politikou na 1 375 školách v USA, a...

Po hodnotení bezpečnosti sveta v predchádzajúcom roku sa spravidla očakáva odpoveď aj na otázku, aké budú nasledujúce mesiace. To je už ťažšie. V tomto kontexte sa zvyčajne uverejňujú rôzne scenáre. Vychádza sa pritom akoby z myšlienok našich starých otcov, že veci sa dajú ľahko pokaziť ale ich náprava je ťažšia a trvá dlhý čas.

Neradostné scenáre vývoja svetovej...

Stránky