Reklama
Reklama

Archív článkov

V tomto práve sa končiacom roku sa najmä v jeho prvej polovici neustále zo všetkých možných uhlov pohľadu hovorilo, písalo o druhej svetovej vojne, keďže uplynulo už sedemdesiat  rokov od jej skončenia. Objavilo sa mnoho názorov, z ktorých viaceré hlavne v tzv. menstrímových médiách sa usilovali o „nové“ pohľady s cieľom minimalizovať, resp. aj doslova znehodnocovať...

Ľudovít Štúr (28. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra) sa narodil v učiteľskej domácnosti dýchajúcej šťastím a mohol sa v nej zaraďovať do národného prostredia bez myšlienkových kríz. V tejto rodine sa starostlivosť iným, služba celku, láskavosť, srdečnosť považovali za každodenné a prirodzené prejavy. Do dvanásteho roku života žil Ľudovít v rodičovskom dome v Uhrovci,...

V slovenskej literatúre sa Jozef Leikert (22. október 1955 Zlaté Moravce) realizuje v dvoch základných, navzájom síce odlišných, ale svojou poetikou sa doplňujúcich, polohách – ako autor literatúry faktu a vo veršoch ako autor lyricko-reflexívnej poézie –, ktoré sú preňho obohacujúce a inšpiratívne. Pri zachytení plnokrvného obrazu skutočnosti pracuje metódou „priameho...

V súčasnosti jednoznačne top témou sú utečenci, ktorí „preplávajúc“ vodami pomaly „zaplavujú“ Európu. Prichádzajú ako cunami, pričom na „starom kontinente“ vyvolávajú v mysliach ľudí – politikov, odborníkov, policajtov, ale napokon takmer každého človeka zaujímajúceho sa o dennodenné dianie –  všetko čo súvisí s človekom ako bytosťou prírodnou, sociálnou a duchovnou. Sme...

                                                                     I.


Od rozhrania druhého a tretieho tisícročia sa aj presadzovaním výpočtovej techniky, fungujúcej na princípe neustáleho zdvojnásobňovania, výrazne zrýchľujú všetky ľudské činnosti. V slovenskej spoločnosti, organicky zakorenenej v európskom kultúrnom priestore, sa uskutočňujú viaceré spoločensko-...

Ukážky z obecných kroník Poltára, Hradišťa a Málinca o dňoch oslobodzovania z pripravovanej knižnej publikácie, v ktorej chceme priblížiť dnešným ľuďom zápisy z viacerých obecných kroník obcí z východného Novohradu a tiež výpovede niektorých priamych účastníkov, ktoré sa zachovali do dnešných čias v písomnej podobe (všetko, samozrejme, so súhlasom obcí a pamätníkov, resp. ich dedičov)....

V čase, keď prebieha „informačná vojna“ a manipulácia niektorých médií pri vraj informovanosti verejnosti už pomaly nepozná hraníc, opäť možno častejšie skloňujeme slovo UČITEĽ. Je to v súvislosti s Medzinárodným dňom učiteľov (28. marec).

V čase môjho detstva prežívaného v novohradskom Málinci jeden zo starších báčikov mi povedal, že podľa...

Básnik Pavol Horov, Matuškov blízky priateľ, napísal v básni Tvár venovanej Alexandrovi Matuškovi tieto verše:

Neklesal nikdy na kolená
Pod šľahmi drsných otázok

Naozaj ni zisk ani sláva
Len trýzňou usúžená hlava
Na hrboch križovaných ciest

Plodom tej trýzne česť

...

Ľudovít Štúr, záber z ateliéru významnej slovenskej sochárky Kláry Pataki. Foto: Emil Polák

V súčasnosti sme stále viac svedkami konfrontácie jedného sveta so svetom „tých druhých“. Na kolektívnej báze ľudí hlásiacich sa alebo živelne inklinujúcich k určitej kultúre dochádza k tomu, čo v mikroprostredí predstavuje jednotlivec, ktorý sa odlišuje „od toho druhého“....