Reklama
Reklama

Archív článkov

„Gustáv Husák: moc politiky - málo človečiny.“ Asi tak by sme mohli, parafrázujúc názov jednej dávnejšej konferencie, charakterizovať dnešný trend v chápaní osobnosti Gustáva Husáka. Zároveň však všetci vieme, že kdesi vo vnútri politika, chladnokrvne manévrujúceho na najvyššiu mocenskú priečku, sa musí ukrývať dobre zamaskovaný obyčajný človek so svojimi spomienkami,...

Článok Martina Mocka uverejňujeme aj po dlhšom časovom odstupe od uvedenia filmu Vladimíra Štrica Povstanie. Slovensko 1939 – 1945 v RTVS (september 2014) z viacerých dôvodov. Po prvé, že článok film zasadzuje do „súperiacich interpretačných línií našej histórie rokov 1938 – 1945“, a nejde v ňom len „o tento konkrétny dokumentárny film, ale o celý spor o interpretáciu dejín“ daného obdobia. Po...
Keď som pred dvoma rokmi koncipoval úvahu „Husák a dnešok“ pre internetový časopis Druhá svetová, kládol som si za cieľ prispieť k prekonaniu stále veľmi živého schematického obrazu osobnosti G. Husáka. Otázkami bez jednoduchej odpovede som chcel upozorniť na momenty, ktoré ho v mojich očiach zaraďujú medzi najkontroverznejšie a tým aj najzaujímavejšie osobnosti našej histórie. Bolo to pri...