Reklama
Reklama

Archív článkov

V penzióne Harmónia v Modre bola v letných mesiacoch tohto roku úspešná výstava dobových a súčasných fotografií zo slobodného kráľovského mesta Modra, ktorá dokumentovala jeho bohatú históriu. Výstavu zorganizovala Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre v spolupráci Academiou Istropolitana Nova vo Svätom Jure, mestom Modra a ďalšími organizáciami. V...

Vinohradníctvo a vinárstvo pod Malými Karpatmi má bohatú tradíciu. Vínna réva sa tu pestuje oddávna, naši predkovia zúrodňovali na svahoch pôdu, sadili vinič, zberali kamene, ktoré nakladali na kopy, vznikali tak kamenice. Počas slnečného leta kamenice v noci vyžarovali teplo a tak napomáhali vyššej cukornatosti hrozna a kvalite vína. Žiaľ, výmery obrábaných vinohradov...

V auguste toho roku sa konal už 42. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX v Nitre, na ktorom sa nastavuje zrkadlo nášmu poľnohospodárstvu, potravinárstvu a celému slovenskému vidieku. Je to dôležitý komunikačný nástroj rezortu so širokou spotrebiteľskou verejnosťou. V Nitre sa stretávajú odborníci, výrobcovia poľnohospodárskej...