Reklama
Reklama

Archív článkov

Keď po roku 1989 vznikali literárne kluby na Slovensku ako huby po daždi, predpokladalo sa, že budú doménou prevažne mladých autorov. Spočiatku to aj tak bolo, ale postupne si do nich nachádzali cestu aj zrelí muži a ženy, ktorým pracovná vyťaženosť a starostlivosť o rodinu nedovoľovala dať priechod vlastnej tvorivosti a na prahu dôchodkového veku popustili uzdu...

Aktuálna pandémia koronavírusu obrala kultúrnu verejnosť aj o podujatia k významným výročiam nesporných osobností kultúry a umenia. K takýmto „obetiam“ patrí aj storočnica narodenia spisovateľa, dramatika, publicistu, divadelného teoretika a vysokoškolského pedagóga Petra Karvaša. Rodák z Banskej Bystrice sa narodil 25. apríla 1920.

Peter Karvaš.
Foto:...

Celý citát amerického spisovateľa, publicistu a humoristu Williama B. Camerona (*1956) znie nasledovne: Nie všetko, čo sa dá spočítať, sa ozaj ráta. A  nie všetko, čo sa ráta, sa dá spočítať. Aj tento výrok možno nájsť v najnovšej publikácii Verejné zdravotníctvo – strategický dokument. História, súčasnosť, analýza, stratégia, rozvoj, ktorá aktuálne vyšla v...