Reklama
Reklama

Archív článkov

Od konca druhej svetovej vojny približne do polovice 70. rokov bol taliansky film jednoznačne na špici svetovej kinematografie. Najprv nás očaril neorealizmus filmov Rosseliniho, Sicu a Zampu, potom sa zrodili tri veľké osobnosti: Visconti – majster (melo)drámy, Fellini – majster fantázie a spomienok, a Antonioni – majster v zobrazení odcudzenia. Taliani mali v tom čase...

Decembrová Bratislava ponúkala priaznivcom divadla niekoľko premiér. V Mestskom divadle POH sa prebral k novému životu muzikál Plné vrecká peňazí, ktorý v 70. rokoch podľa činohernej predlohy Jána Soloviča Žobrácke dobrodružstvo prepracovali Milan Lasica a Julo Satinský. Kým niektoré informácie o pripravovanej premiére spomenuli aj meno v rokoch 1970 – 1989...

Pod týmto názvom sa hrala v polovici päťdesiatych rokov v činohre SND angažovaná antikolonialistická hra. Názov sa mi vynoril v mysli v súvislosti s návštevou dvoch významných udalostí novembrovej Bratislavy v oblasti hudby resp. hudobného divadla. Koncert vynikajúcej americkej mezzosopranistky Joyce DiDonato s názvom spomínanej činohry má rýdzo náhodnú súvislosť. Pri...

Bratislavské hudobné slávnosti svojím rozsahom predstavujú taký kolos, že si z ich programu vždy vyberám len istú časť. Keďže necítim špeciálnu afinitu k starej či komornej hudbe, väčšinou navštevujem interpretácie veľkých symfonických opusov v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Aj tak som na tomto jedinečnom podujatí pre milovníkov vážnej hudby strávil 9 večerov (...

Giovanni Boldini: Giussepe Verdi, 1886, Wikimedia Commons

Desiateho októbra si celý kultúrny svet pripomenie výročie velikána opernej tvorby Giuseppe Verdiho. V ten deň uplynie od jeho narodenia už dvesto rokov, no jeho tvorba stále rovnako oslovuje svetovú divadelno-hudobnú verejnosť. Podľa medzinárodných štatistík sa za päť posledných sezón odohralo vo svete...

Bratislavská divácka, ale i odborná divadelná verejnosť nebola v posledných rokoch príliš spokojná s činnosťou našej reprezentačnej národnej divadelnej scény. Spôsobili to tak neustále zmätky v personálnom obsadení vedenia SND a tomu adekvátne nejasná koncepcia všetkých troch súborov, ako aj viaceré sporné inscenačné výsledky či dramaturgické voľby.

...

Leto si vraj žiada len „ľahkú“, oddychovú kultúru. Bratislavský festival Viva musica balansujúci na hranici medzi ňou a vážnou hudbou to už roky popiera. A poprel to aj 34. ročník opernej časti Zámockých hier zvolenských. V tomto roku bol venovaný výlučne tvorbe najväčšieho operného skladateľa histórie Giuseppe Verdiho (vo svetových štatistikách počet predstavení jeho...

Z inscenácie Zvonár u Matky Božej

Štátne divadlo Košice je jediným divadelným súborom (v skutočnosti trojsúborom), ktorý už niekoľko rokov pred záverom divadelnej sezóny uskutočňuje prehliadku všetkých svojich premiér. Predstavenia o desiatej predpoludním a o siedmej večer navštevuje bežné publikum (doobedňajšie prirodzene predovšetkým školáci...

Tentoraz ide o dvoch najvýznamnejších operných skladateľov 19. storočia – Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho. Prvý bude mať dvestoročnicu už 25. mája, druhý o čosi neskôr, 10. októbra. Veľkí rivali a prototypy dvoch odlišných chápaní opery. Prvý bol veľkým reformátorom, keď sa pokúšal navrátiť operu k syntéze všetkých javiskových zložiek nazvanej gesamkunstwerk, druhý...

Claudia Cardinale a Bart Lancaster vo filme Gepard (1963).

Často vyslovovaná kritika médií zahŕňa tak malú politickú objektivitu a selektovaný výber informácií, ako aj prehrešky voči spisovnému jazyku a správnej štylistike. K nim treba pridať ešte aj občasnú nekvalitnú vecnú stránku informácií, najmä ak sa dotýkajú bližšej či vzdialenejšej...

Od konca marca do konca júna historické kalendáre zaznamenávajú významné jubileá  najvýznamnejších osobností mexického filmu strednej tretiny minulého storočia, čo je doba označovaná ako „zlatá éra mexického filmu“. V tomto časovom rozpätí si svetový film pripomína nedožité výročia narodenia alebo výročia úmrtia najvýznamnejších osobností tejto éry – herca Pedra...

Od 20. februára do 20. marca bratislavské hudobné inštitúcie ponúkali bohaté priehrštie  podujatí vážnej hudby. V nasledujúcich riadkoch by som chcel zrekapitulovať svoje zážitky z dvoch koncertov vo Dvorane VŠMU, troch filharmonických koncertov a z koncertu ruskej opernej hviezdy Oľgy Pereťaťko.

Škoda, že o koncertoch poriadaných Hudobnou...

Zimná záhrada v Múzeu Jacquemart-André.

Kedykoľvek navštívite mesto nad Seinou, vždy máte priehrštie možností uspokojiť tu vaše kultúrne potreby návštevou múzeí, galérií alebo divadiel. Pri mojom najnovšom, tentoraz krátkom pobyte som si pozrel vo verejnosti nie príliš známe Múzeum Jacquemart-André, opäť som zašiel do parížskej pinakotéky a ...

Dňa 12. februára sa dožil okrúhleho jubilea – deväťdesiatich rokov – slávny taliansky režisér Franco Zeffirelli. Po prvý raz som sa s jeho menom stretol v roku1962, keď anglický Old Vic hosťoval v činohre SND vtedy s už jeho slávnou inscenáciou Shakespearovej hry Romeo a Júlia. Inscenácia medzi divákmi vyvolala nadšenie, no kritik Ján Rozner ju v Kultúrnom živote označil...

Karol Machata v Červenom víne.

Z veľkých hereckých osobností povojnovej generácie už zostali len dvaja – Ladislav Chudík (1924) a Karol Machata (1928). Ten druhý sa 13. januára dožil polookrúhleho výročia 85. rokov. Len pár dní predtým sa na stránkach Sme ortodoxný pravičiarsky expolitik Vladimír Palko pokúšal viesť raz prirodzené raz násilné paralely medzi...