Reklama
Reklama

Archív článkov

Čítať Etelu Farkašovú je vždy zážitok, ale jej najnovší román Pláne približne zapamätaného je v jej doterajšej tvorbe osobitným pôžitkom.

Spisovateľka v ňom svojím spôsobom nadväzuje na intímnu výpoveď S mamou, no zasadzuje rodinnú anamnézu hrdinky do rámca doby, v ktorej žili jej predkovia aj ona sama. Ústredným motívom románu je vzťah k pamäti, rozpamätávaniu sa, k príbehom,...

Prečo ste chceli budovať socializmus? opýtal sa redaktor prílohy denníka Pravda Alberta Marenčina. „Lebo som socialista,“ odpovedal. Albert Marenčin študoval právo, filozofiu, medicínu a francúzštinu. Od októbra 1945 navštevoval Sorbonnu a filmovú školu IDEC v Paríži. V rokoch 1949 – 1972 pôsobil ako dramaturg, scenárista a vedúci 1. tvorivej skupiny Slovenskej filmovej tvorby. Po okupácii...

Zomrel Jano Lenčo. Naposledy mi povedal, aby som tú návštevu do Žiliny neodkladala, lebo on už zomrie. Fakt vedel šokovať. Na jemu venovanom večierku PENu vážne vyhlásil, že je komunista. Jano to nemyslel ako príslušnosť k nejakej partaji. Bol zo strany vyhodený, dvadsať rokov „nemohol“, potom prijal ospravedlnenie a vrátené členstvo, do SDĽ sa nepreregistroval, lebo tomu projektu neveril,...

Autor