Reklama
Reklama

Archív článkov

Prečo ste chceli budovať socializmus? opýtal sa redaktor prílohy denníka Pravda Alberta Marenčina. „Lebo som socialista,“ odpovedal. Albert Marenčin študoval právo, filozofiu, medicínu a francúzštinu. Od októbra 1945 navštevoval Sorbonnu a filmovú školu IDEC v Paríži. V rokoch 1949 – 1972 pôsobil ako dramaturg, scenárista a vedúci 1. tvorivej skupiny Slovenskej filmovej tvorby. Po okupácii...

Zomrel Jano Lenčo. Naposledy mi povedal, aby som tú návštevu do Žiliny neodkladala, lebo on už zomrie. Fakt vedel šokovať. Na jemu venovanom večierku PENu vážne vyhlásil, že je komunista. Jano to nemyslel ako príslušnosť k nejakej partaji. Bol zo strany vyhodený, dvadsať rokov „nemohol“, potom prijal ospravedlnenie a vrátené členstvo, do SDĽ sa nepreregistroval, lebo tomu projektu neveril,...

20 rokov po Význam, ale aj názov nedávajú dejinným zlomom len udalosti, ktoré k nim priamo viedli a ktoré sa vtedy stali, ale aj to, čo sa deje potom. Dvadsať rokov po radikálnej zmene režimu nie je veľa. Mali by však stačiť – minimálne na porovnanie toho, čo sme vtedy očakávali a čo sme naozaj prežili. Rubrika venovaná Novembru ´89 sa preto chce zamerať najmä na to, kam nás...

S režisérom Ivanom Petrovickým som sa zoznámila pri práci. Obzeral si u nás, v starej redakcii Smeny na Dostojevského rade, interiér. Podľa scenára Ľuboša Juríka nakrúcal film Novinári. Na kultúre, kde som vtedy pracovala, sme mali nástenku. Na nástenke farebné heslo: Pracujeme metódou žaves! Vtedy sa pracovalo pod všelijakými heslami, toto Ivan Petrovický nepoznal. Náš boss (...

V šuflíku písacieho stola mám pripravenú veľkú obálku. Na obálke meno Miro Procházka. Od utorka 18. októbra viem, že túto obálku adresát neotvorí, lebo – Je predsa október a vonku leží hmla a mne je lepšie takto len zďaleka sa dívať tým všetkým klope srdce a ja som len divák z poslednej galérie.

Keď som Mirovi – myslím, že v júli – telefonovala, dohodli sme sa, že...

Arnošt Lustig, spisovateľ, profesor na univerzite vo Washingtone

Päť večerov som trávila v spoločnosti Arnošta Lustiga. Sprostredkovane. Čítala som 3 x 18 – knihu rozhovorov, ktoré s týmto spisovateľom, pražským rodákom, dnes profesorom predmetu Creative Writing na univerzite vo Washingtone, zaznamenal František Cinger. Arnošta Lustiga som poznala cez jeho Démanty...

Tatiana Repková , generálna riaditeľka vydavateľstva Perex a európska riaditeľka WFPI

V európskych a tobôž svetových súvislostiach je Slovensko jedna veľká dedina, takže charakteristika titulku nemusí byť úsmevná. Tatiana Repková však pochádza z vidieka, nikdy si nepredstavovala, že bude novinárkou, mala vždy všestranné záujmy, bavila ju matematika a...

Stránky