Reklama
Reklama

Archív článkov

neodborné a nekvalifikované riadenie rezortu ministerstva spravodlivosti nedostatočná kontrola nekoncepčná, nekvalifikovaná a niekedy až chaotická rezortná legislatíva ministerstva spravodlivosti (doposiaľ nebol zefektívnený a odformalizovaný trestný a civilný proces) nevyhovujúce personálne rozloženie sudcov na jednotlivých súdoch neexistencia osobitných inšpektorov, ktorí by bez...