Reklama
Reklama

Archív článkov

Básnik Marián Servátka, slovenský veľvyslanec v Bielorusku, preložil do slovenčiny verše bieloruského básnika Janka Kupalu (1882 – 1942). Šot z bieloruskej televízie o tom je v rubrike Súvisiace články.

Janka Kupala je jeden zo zakladateľov novej bieloruskej literatúry a tvorcov spisovnej bieloruštiny, popredný predstaviteľ národného a kultúrneho obrodenia. Jeho literárny prejav sa...

Jozef Krško: Chcel by byť Boh kresťanom? | Alain Badiou, Nicolas Troung:
Chvála lásky | Richard Marsina: Metodov boj | Jan Keller: Sociologie středních
vrstev | Vladimír Špidla, Marek Hrubec: Na cestě k evropské sociální unii |
Michael Hauser: Cesty z postmodernismu | Michael Hauser: Kapitalismus
jako zoombie neboli Proč žijeme ve světě přízraků
 

Jozef Krško:...David Harvey: Záhada kapitálu. Prežije kapitalismus svou poslednou krizi? | Marek Hrubec a kol.: Etika sociálních konfliktů | Michael Morris: Co nesmíte vědět! | Laurence Rees: Nacisti. Varovanie dejín | Sam Gindin a Leo Panitch: The Making of Global Capitalism. | Slavoj Žižek: The Year of Dreaming Dangerously | Frederick C. Harris: The Price of the Ticket  Barack Obama and Rise...

Z listu N. S. Chruščova J. F. Kennedymu 26. 10. 1962

... Naším cieľom bolo a je pomôcť Kube, nikto nemôže spochybniť humánnosť našich motívov, lebo chceme umožniť Kube žiť v mieri a rozvíjať sa tak, ako túži jej ľud. Aj vy chcete chrániť svoju krajinu pred nebezpečenstvom, a je  to pochopiteľné. Avšak Kuba to chce tiež. Všetky krajiny sa chcú chrániť pred nebezpečenstvom. Ale ako môže...

Vydavateľom portálu je občianske združenie Klub Nového Slova a naším zámerom je diskutovať aj na stránkach Slova otvorene, kriticky, kultivovane a neanonymne. Inšpirovali sme sa českým Deníkom Referendum a aktívni používatelia stránky budú jednoznačne identifikovateľní. Či už sú to autori, blogeri alebo diskutujúci pod článkami, od ktorých pri registrácii po novom vyžadujeme všetky relevantné...

Herečka a spisovateľka, novinárka a spisovateľka. Obe samotárske vo svojom uvažovaní, obe otvorené  pri jeho odovzdávaní. Herečka si svoje monodrámy a scenáre píše po celý tvorivý život sama a odovzdáva na príležitostnom javisku, lebo stálu scénu nemá. Novinárka sa svojím postojom a názormi dostala do rozporu s mainstreamom, a tak jej eseje, glosy, komentáre v centrálnej tlači nenájdete. Nie...

Albert Marenčin: Čo nevošlo do dejín Milka Zimková, Gabriela Rothmayerová: Dve v tom. Dialógy. Kontexty Laco Novomeský: Dom, kde žijem Tariq Ali: Osa naděje: Chávez – Castro – Morales – Correa Jan Rovenský a kol.: Krize a politické křižovatky. Rozhovory s českými politickými teoretiky Émile Zola: Doktor Pascal


Albert Marenčin: Čo nevošlo do dejín

„Spomienky na moje...

V dňoch 12. až 16. novembra 2012 sa konala konferencia Sociálne zmeny a premeny civilizácie. Pripravili ju Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha), Ústav politických vied SAV (Bratislava), Futurologická spoločnosť na Slovensku, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava), Sociologický ústav AV ČR (Praha), Centrum současného umění DOX (Praha) Slovenská asociácia Rímskeho klubu...

V dňoch 12. až 16. novembra 2012 sa konala konferencia Sociálne zmeny a premeny civilizácie. Pripravili ju Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha), Ústav politických vied SAV (Bratislava), Futurologická spoločnosť na Slovensku, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava), Sociologický ústav AV ČR (Praha), Centrum současného umění DOX (Praha) Slovenská asociácia Rímskeho klubu...

V dňoch 12. až 16. novembra 2012 sa konala konferencia Sociálne zmeny a premeny civilizácie. Pripravili ju Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha), Ústav politických vied SAV (Bratislava), Futurologická spoločnosť na Slovensku, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava), Sociologický ústav AV ČR (Praha), Centrum současného umění DOX (Praha) Slovenská asociácia Rímskeho klubu...

Stretnutie, ktorého spoluorganizátormi boli Ústav politických vied SAV a Inštitút ASA, moderoval doc. Ladislav Hohoš. Martin Muránsky vystúpil s mimoriadne aktuálnou témou nazvanou Európa nebude ako predtým. Pripomenul, že Jürgen Habermas vydal vlani v októbri knihu, ktorá vyšla vari v každej krajine únie – K ústave Európy. No medzitým tento nemecký filozof, ktorý sa celý život vyhýbal...

Druhá časť prepisu záznamu z Klubu NS, na ktorom sociológ Miroslav Tížik, PhD. prezentoval svoju publikáciu Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku. Zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti.

Vo vývoji vzťahu štátu a cirkví bol zaujímavý, aj keď nie výrazne prelomový, rok 2006. Tak ako od roku 1993 dominovala pozícia katolíckej cirkvi, rástol jej vplyv, práve v tomto roku, sa...

Témou stretnutia Klubu NS 10. októbra 2012, bol - ako ho označujú niektorí autori - „špecifický“ fenomén ponovembrového kapitalistického Slovenska. Je ním náboženstvo a jeho miesto vo verejnom živote.

O tejto téme hovoril Miroslav Tížik, PhD., samostatný vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV. „Dovolím si povedať,“ uviedol moderátor stretnutia Peter Dinuš, „že Miroslav Tížik je v ...

Jaroslav Rezník: Túry do literatúry Po literárnych stopách Slovenska

Druhé, zrevidované a podstatne rozšírené vydanie úspešného literárneho zemepisu Jaroslava Rezníka Túry do literatúry Po literárnych stopách Slovenska prevedie čitateľa od západu našej vlasti na východ, od severu na juh, pričom navštívi množstvo literárnych pamiatok, spozná ich...

A opäť, hádam už po dvadsiaty prvý raz, boli medzi účastníkmi pochodu aj niektorí z mladých autorov, združení okolo Dielne Nového slova, ktorú viedol Vojtech Kondrót, a členovia bývalej MDĽ. Dnes sú to už ženy a muži v strednom veku, ktorí na Clementisovu cestu už chodia aj so svojimi deťmi. A od začiatku deväťdesiatych rokov sú vždy ubytovaní na Chate Zbojská....

SNP považujem za jednu z našich najsilnejších ľavicových a skutočne vlasteneckých tradícii. SNP zároveň otvára výsostne aktuálny problém - boj proti neofašizmu a pravicovému extrémizmu. Pripájam k tejto téme svoj starší článok Kacírske úvahy o koreňoch fašizmu, ktorý je (žiaľ) naďalej aktuálny - vyberám: "Možno má Arendtová pravdu, že symbolom holokaustu nie je...

„Aká je naša národná pamäť? Kde sú ukryté naše vzpruhy a kde ťarchy. V čom je osobitosť pohybu našich dejín? A – bojím sa to opýtať: aký je ich zmysel? Naša národná pamäť je neuveriteľne mladá."

                                                               Vladimír Mináč: Tu žije národ / 1965

Na vernisáži výstavy okrem iných stručne...

Etela Farkašová: Pláne//približne zapamätaného

Novela Etely Farkašovej s výraznými autobiografickými prvkami je prestrihávaným príbehom minulosti a prítomnosti spracovaným v dvoch rovinách. Nejde pritom len o dva časovo posunuté deje, ale i o dva tvorivé prístupy späté fenoménom pamäti v individuálnom i celospoločenskom ponímaní. V prvej línii sa...

Jan Mervart: Naděje a iluze - Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let

Kniha odkrývá komplikované vztahy českých a slovenských komunistických spisovatelů se stranickým establishmentem v letech 1963-1968. Autor se zaměřuje na jednotlivé kauzy, jež je možno považovat za neuralgické body tehdejší oficiální kulturní politiky i za...


KNS - RNDr. František Hajnovič - Vládne dlhy v eurozóne

KNS - Český historik Michal Pullman

KNS - Martin Kanovský o Marxovi a Derridovi

KNS - Filozof a europoslanec Boris Zala

Globální hnutí Occupy chce lepší svět. Takový svět je možný - a zde je návod...

Žijeme ve světě řízeném silami nezpůsobilými poskytnout obyvatelům svobodu a důstojnost. Svět, kde se nám říká "neexistuje žádná alternativa" ke ztrátě práv získaných prostřednictvím dlouhých, tvrdých bojů našich předků a kde úspěch je definován v protikladu vůči základním...

S pánom Matejom Andrášom bolo Slovo (predtým Nové slovo) vo veľmi dobrom vzťahu, bol aj členom Klubu Nového slova. V úvode citovaná Silvia Ruppedtová je jeho vnučka, sama bola istý čas redaktorkou Slova.

Posledná rozlúčka s Matejom Andrášom bude v stredu 14. marca 2012 o 15. hodine v bratislavskom Krematóriu. Česť jeho pamiatke!

...

Pavol Dinka: Besy kapitalizmu alebo Začiatok novej éry?

Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu a publicista, sa podujal vo svojej ôsmej knihe na neľahkú úlohu: prostredníctvom rozhovorov s významnými zahraničnými a domácimi intelektuálmi – filozofmi, sociológmi, politológmi a ekonómami (M. Albert, V. Bělohradský, Ľ. Blaha, M. Hartmann, M. Hauser,...