Reklama
Reklama

Archív článkov

Básnik Marián Servátka, slovenský veľvyslanec v Bielorusku, preložil do slovenčiny verše bieloruského básnika Janka Kupalu (1882 – 1942). Šot z bieloruskej televízie o tom je v rubrike Súvisiace články.

Janka Kupala je jeden zo zakladateľov novej bieloruskej literatúry a tvorcov spisovnej bieloruštiny, popredný predstaviteľ národného a kultúrneho obrodenia. Jeho literárny prejav sa...

Jozef Krško: Chcel by byť Boh kresťanom? | Alain Badiou, Nicolas Troung:
Chvála lásky | Richard Marsina: Metodov boj | Jan Keller: Sociologie středních
vrstev | Vladimír Špidla, Marek Hrubec: Na cestě k evropské sociální unii |
Michael Hauser: Cesty z postmodernismu | Michael Hauser: Kapitalismus
jako zoombie neboli Proč žijeme ve světě přízraků
 

Jozef Krško:...David Harvey: Záhada kapitálu. Prežije kapitalismus svou poslednou krizi? | Marek Hrubec a kol.: Etika sociálních konfliktů | Michael Morris: Co nesmíte vědět! | Laurence Rees: Nacisti. Varovanie dejín | Sam Gindin a Leo Panitch: The Making of Global Capitalism. | Slavoj Žižek: The Year of Dreaming Dangerously | Frederick C. Harris: The Price of the Ticket  Barack Obama and Rise...

Z listu N. S. Chruščova J. F. Kennedymu 26. 10. 1962

... Naším cieľom bolo a je pomôcť Kube, nikto nemôže spochybniť humánnosť našich motívov, lebo chceme umožniť Kube žiť v mieri a rozvíjať sa tak, ako túži jej ľud. Aj vy chcete chrániť svoju krajinu pred nebezpečenstvom, a je  to pochopiteľné. Avšak Kuba to chce tiež. Všetky krajiny sa chcú chrániť pred nebezpečenstvom. Ale ako môže...

Vydavateľom portálu je občianske združenie Klub Nového Slova a naším zámerom je diskutovať aj na stránkach Slova otvorene, kriticky, kultivovane a neanonymne. Inšpirovali sme sa českým Deníkom Referendum a aktívni používatelia stránky budú jednoznačne identifikovateľní. Či už sú to autori, blogeri alebo diskutujúci pod článkami, od ktorých pri registrácii po novom vyžadujeme všetky relevantné...