Reklama
Reklama

Archív článkov

O slovensko-čínskych vzťahoch, ale aj širších medzinárodných súvislostiach
hovoril na stretnutí Klubu Nového slova Pan Weifang, mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR.

Z čínštiny tlmočila sinologička Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD.

Moderoval Leo Moravčík.

Podujatie sa uskutočnilo 24. júna 2015 v priestoroch ASA na...

Ján Čarnogurský, Iva Kerná: Áno a nie Jána Čarnogurského | Martin Štefek: Za fasádou jednoty. KSČ a SED po roce 1985 | Stanislav Holubec: Ještě nejsme za vodou. Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace | Daniel Raventós: Materiální podmínky svobody | John Molyneux: Skutečná marxistická tradice

Ján Čarnogurský, Iva Kerná: Áno a nie Jána...

Redakcia Pravdy získala od Spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov, ktoré sa od roku 1990 usiluje propagovať okrem myšlienok slobody názorov, rovnoprávnosti, tolerancie, ľudskej spolupatričnosti aj dôsledný sekulárny charakter nášho štátu, čestný titul Humanista roka 2015. Na Svetový deň humanistov, ktorý tradične pripadá na deň letného slnovratu, teda na...

„EÚ v niečom napĺňa naše predstavy, v niečom zlyháva. V zásade sme proti jej rozvracaniu, proti spochybňovaniu toho, čo funguje, chceme iba presadiť, aby sme nestrácali kompetencie, ktoré sme jej neodovzdali. Od štruktúr Európskej únie však prísne odlišujem štruktúry NATO, vítam napríklad hlasy európskych politikov zdôrazňujúce potrebu samostatnej bezpečnostnej zložky,...

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov bude odovzdávať Ceny humanistov 2015 pod záštitou predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti Ľuboša Blahu a primátora mesta Banská Bystrica Jána Nosku. 

Podujatie sa uskutoční vo Svetový deň humanistov, v nedeľu 21. júna 2015 o 11.00 h v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
...

V stredu 3. 6. 2015 sa v priestoroch Inštitútu ASA uskutočnila debata o iniciatíve Zjednotení za mier.

Hostia:

Jan Kavan, bývalý predseda Valného zhromaždenia OSN a exminister zahraničných vecí ČR, signatár iniciatívy Zjednotení za mier


Eduard Chmelár, rektor Akadémie médií, autor deklarácie Zjednotení za mier


Moderuje: Gabriela...

„Teším sa, ako sa Slovensko za posledných dvadsať rokov premenilo. Mnohé tu vyzerá už ako na Západe. Krásne hotely, dobré reštaurácie, hoci diaľnica je ešte iba po Žilinu. (...) Pravda, som z toho trocha nostalgický, lebo za komunizmu ste boli pre nás taká exotická krajina. Mnohé sme na Západe jednoducho nevideli. Museli sme prekročiť železnú oponu, čakať na hranici, kde...

Videozáznam z vystúpenia Dr.h.c. prof. Ing. Milana Šikulu, Dr.Sc.
a diskusie na spoločnom podujatí Inštitútu ASA a Klubu Nového
slova 26. mája 2015.

Videozáznam: Michael Augustín