Reklama
Reklama

Archív článkov

Na úvod Kódexu blogera a diskutéra sme pridali zovšeobecnené zásady, uplatňované v rôznych obmenách na väčšine stránok, ktoré umožňujú vytvárať blogy a diskutovať pod článkami. Z prvej zásady je zrejmé právo prevádzkovateľa rozhodovať aj o ďalších zásadách, aj keď doteraz neboli takto na stránke formulované:

1. Na zriadenie blogu či účtu diskutéra nie je...

Mnohí  z vás, čitateľov Slova, sa najmä v mailovej korešpondencii pýtajú, či by nebolo možné opäť vydávať printové Slovo. Na takéto otázky, žiaľ, musím odpovedať, že také peniaze, koľko by stálo tlačené Slovo – vrátane nákladov na redakciu – Klub Nového slova, ktorý zastrešuje Slovo, nemá  a v dohľadnej dobe mať ani nebude.

Pritom, keby...