Reklama
Reklama

Archív článkov

Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave má závažné výhrady ku Koncepcii starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky, ktorú predloží minister kultúry vláde na prerokovanie a schválenie. Pracovníci tejto katedry považujú koncepciu za odborne neujasnenú, málo obsažnú a najmä nezodpovedajúcu súčasnému stavu a fungovaniu spisovnej...

V júni minulého roka hlasoval Nemecký spolkový snem o pamätníku holokaustu. Výsledok, ktorý sa dosiahol, bude však považovaný za uspokojivý len vtedy, ak tí, ktorí pracovali na nútených prácach budú odškodnení a pracovné tábory budú zachované ako pamätné miesta.

Keď Spolkový snem schvaľoval rozhodnutie o postavení pamätníka venovaného obetiam holokaustu...

Kategória