Reklama
Reklama

Archív článkov

Bratislavu navštívil známy ruský spisovateľ, prozaik, dramatik, publicista a šéfredaktor Literaturnej gazety Jurij Poľakov. Hosťa tvorivého večera 6. marca 2013 v Ruskom centre vedy a kultúry privítal riaditeľ centra Alexander Bušujev. Jurij Poľakov je mimoriadne tvorivý človek. Okrem písania kníh a divadelných hier je autorom scenárov viacerých súčasných ruských filmov...

V stredu 6. marca 2013 o 17.00 bude v Ruskom centre vedy a kultúry, na ulici Fraňa Kráľa 2 v Bratislave Tvorivý večer s ruským básnikom, prozaikom, dramatikom a publicistom, šéfredaktorom týždenníka Literaturnaja gazeta Jurijom Poľakovom.

Jurij Poľakov, ruský básnik, prozaik, dramatik a publicista, šéfredaktor prestížneho týždenníka...

Veľvyslanectvo Japonska v SR v spolupráci s divadlom Astorka Korzo ´90 v Bratislave, Majster Motohiko Šigejama a Malé divadlo kjógenu z Brna pozývajú v nedeľu 24. februára o 18.00 na predstavenie Japonské frašky kjógen.

Program:

Busu (Lahodný jed)

Prvé správy o tomto klasickom predstavení divadla kjógen pochádzajú už z 12...

V nedeľu 10. 2. a 17. 2. 2013 o 8.30 vysiela Slovenská televízia 1 druhú a tretiu časť autorského triptychu Terézie Szabovej Zbojnícke fašiangy (prvý diel išiel minulú nedeľu). Je to komédia na motívy ľudových rozprávok so živými hercami, s bábkami vystúpi autorka scenára. Dramaturgia Dana Garguláková, réžia Jozef Bednárik, STV 1986.

Do ankety Slova Vaša najlepšia kniha roka 2012 za zapojilo 49 účastníkov, okrem oslovených aj niekoľko spontánne reagujúcich čitateľov a dve inštitúcie. Viacerí z anketárov uviedli knihy staršie, ale to výsledky na prvých miestach neovplyvnilo. V niektorých prípadoch ide síce o knihy s vročením 2011, ale vyšli až v roku 2012 (Matrix kapitalizmu, Hlavou proti vetru)....

Vážená redakcia časopisu Slovo,

dovoľte, aby sme Vám pri príležitosti 10. výročia Slovenského národného korpusu poďakovali za spoluprácu pri jeho tvorbe.

Texty, ktoré ste poskytli na vedecko-výskumné a učebné využitie, slúžia pri poznávaní reálneho fungovania jazykových prostriedkov v súčasnej slovenčine. Spojenia a...

Básnik Marián Servátka, slovenský veľvyslanec v Bielorusku, preložil do slovenčiny verše bieloruského básnika Janka Kupalu (1882 – 1942). Šot z bieloruskej televízie o tom je v rubrike Súvisiace články.

Janka Kupala je jeden zo zakladateľov novej bieloruskej literatúry a tvorcov spisovnej bieloruštiny, popredný predstaviteľ národného a kultúrneho obrodenia. Jeho literárny prejav sa...

Herečka a spisovateľka, novinárka a spisovateľka. Obe samotárske vo svojom uvažovaní, obe otvorené  pri jeho odovzdávaní. Herečka si svoje monodrámy a scenáre píše po celý tvorivý život sama a odovzdáva na príležitostnom javisku, lebo stálu scénu nemá. Novinárka sa svojím postojom a názormi dostala do rozporu s mainstreamom, a tak jej eseje, glosy, komentáre v centrálnej tlači nenájdete. Nie...

„Aká je naša národná pamäť? Kde sú ukryté naše vzpruhy a kde ťarchy. V čom je osobitosť pohybu našich dejín? A – bojím sa to opýtať: aký je ich zmysel? Naša národná pamäť je neuveriteľne mladá."

                                                               Vladimír Mináč: Tu žije národ / 1965

Na vernisáži výstavy okrem iných stručne...

Mirizmá Kirkov

POÉZIA

Barbora Plutová

Lívia Krafčíková

Michal Molnár


PRÓZA

Vanessa Jóriová

Ria Gehrerová

Eva Mošpanová

(Meir Shalev: Modrý vrch, Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava, 2005, preložil Oto Havrila, 496 strán) Izraelského spisovateľa Meira Shaleva prirovnávajú ku klasikovi magického realizmu G. García Márquezovi. Potvrdzuje to už jeho románová prvotina z roku 1988, ktorá však v slovenčine vyšla až pred štyrmi rokmi. Dej románu, v ktorom sa realistické až naturalistické momenty snúbia...

„Výpravy do tmavých zákutí“ majú priniesť „nehanebné obrázky do inštitucionálneho umeleckého priestoru“ . Cieľom výstavy The Porn Identity – Výpravy do tmavých zákutí je konfrontovať „divokú pornografiu“ so sochami, obrazmi a inštaláciami reflektujúcimi sexuálnu túžbu. Výstavu si vo viedenskej Kunsthalle (hala 2) možno pozrieť do 1. júna.

V Kunsthalle je vystavená...

Calvino, I.: Neviditeľné mestá. Drewo a srd, Banská Bystrica 2000

Kniha, ktorá bola v Taliansku po prvýkrát publikovaná takmer pred tridsiatimi rokmi, neuvádza vo svojom príbehu žiadne existujúce mesto, všetky sú vymyslené. Autor, možno aj vďaka svojmu záujmu o matematiku, dospel vo svojej tvorbe až tak ďaleko, že vyznieva ako kombinatorická hra v...

Národné osvetové centrum pripravilo pre obdivovateľov a nadšencov tradičnej ľudovej kultúry vyše štvortýždňový sviatok hudby, tanca, spevu, remesiel, zábavy a gastronómie.

Cieľom organizácie je prostredníctvom DNÍ TRADIČNEJ KULTÚRY 2001 zaujať nielen domácich návštevníkov, ale prilákať aj zahraničných turistov. Prvý ročník si Národné osvetové centrum...

Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave má závažné výhrady ku Koncepcii starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky, ktorú predloží minister kultúry vláde na prerokovanie a schválenie. Pracovníci tejto katedry považujú koncepciu za odborne neujasnenú, málo obsažnú a najmä nezodpovedajúcu súčasnému stavu a fungovaniu spisovnej...

V júni minulého roka hlasoval Nemecký spolkový snem o pamätníku holokaustu. Výsledok, ktorý sa dosiahol, bude však považovaný za uspokojivý len vtedy, ak tí, ktorí pracovali na nútených prácach budú odškodnení a pracovné tábory budú zachované ako pamätné miesta.

Keď Spolkový snem schvaľoval rozhodnutie o postavení pamätníka venovaného obetiam holokaustu...

Stránky