Reklama
Reklama

Archív článkov

Mária Bátorová: Medzi ideálom a ničotou | Peter Kaššák, Pavol Kršák, Ľuboš Tupý: Bomby nad Bratislavou. 70 rokov od tragédie | Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem | Jan Rovenský a kol.: 25 let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice | Ernesto Laclau, Chantal Mouffe: Hegemonie a socialistická strategie: za radikálně...


V priestoroch Inštitútu ASA sa v stredu 10. decembra konala prezentácia edície Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov – Pohľady za horizont, ktorej desaťročnú existenciu a jej vydavateľské počiny účastníkom priblížil riaditeľ vydavateľstva Roman Michelko.

Popri Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov a Inštitútu ASA, spoluorganizátormi...
„Keď sa niekedy dobuduje Nagymaros, vodná cesta Váh, vodné kaskády sú pripravené na to, aby sa určitých podmienok mohli lode vplávať pri Komárne do Váhu a dostať sa až do Žiliny. ... Predstavte si, aká by to bola výhoda, keby dnes vodná cesta fungovala: mali by sme možnosť spojenia s Čiernym morom, ba až Baltským. Bol by to neuveriteľný prínos pre...
„Jednoznačne zastávam názor, že scientiometrické a bibliometrické požiadavky, resp. kritériá, tak ako sú nastavené (pre pedagogické, humanitárne a spoločenské a behaviorálne vedy), nie sú a nemôžu byť prínosom pre vedu, jej rozvoj, pre rozvoj samotných škôl a aj pedagógov. Nehovoriac o tom, že niektoré výstupy môžu byť posudzované značne subjektívne,...

Ellen Meiksinsová Woodová: Impérium kapitálu | Etela Farkašová: Vrstvenie času | Marcela Gbúrová: Roky plné výtlkov (2012-2013). Politologické glosy | Niall Ferguuson: Civilizace. Západ a zbytek světa | Paul Babiak, Robert D. Hare: Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce

Ellen Meiksinsová Woodová: Impérium kapitálu                           ...Ilona Švihlíková: Proč bychom se netěšili...

ČR se zařadila do světové ekonomiky na bázi kolonie. Ekonomika v pozici kolonie si nutně „buduje“ i odpovídající struktury. Stává se politickou periferií, která v zahraničně-politické orientaci nemá dodnes definován národní zájem, protože jen v předklonu plní zájmy upadajícího hegemona. Stává se politicky...
„Iba v Srbsku dnes žije asi 60 000 Slovákov a keby sme zverejnili, koľko toto spoločenstvo dalo svetu, najmä Srbsku a Slovensku, špičkových odborníkov v poľnohospodárstve, vo vede, v jazykovede, literatúre, umení, iste by sme boli prekvapení; je to možno aj preto, že sa toto spoločenstvo ocitlo po príchode na Dolnú zem na začiatku 18. storočia v ...
Alžbeta Šimonovičová: Z obrazotvornej lúky Jána Šimonoviča | Lukáš Perný: Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve | Pavol Branko: Úklady jazyka | Simon Sebag Montefiore: Jeruzalem. Dejiny mesta od založenia po súčasnosť | Zlatica Zudová-Lešková, Emil Voráček et al.: Theory and...
„V svojom živote som sa dožil troch radostí: prvá je, že Cyril a Metod sú v Ústave Slovenskej republiky, druhú radosť som zažil, keď sa ohlásili ku mne domov dvaja priatelia, z ktorých jeden bol akademický maliar Mikuláš Klimčák; prišli na víno a môj tato bol nahnevaný, že nemohol celú noc spať, keď som mu však ukázal na plakete, že toto sú tí dvaja –...

Udo Ulfkotte, dřív editor Frankfurter Allgemeine Zeitung, už vyšel i česky (Válka v temnotách – skutečná moc tajných služeb,  Hrozba terorismu – islamisté a jejich tajná síť). Poslední knihu – Koupení žurnalisté. Jak politici, tajné služby a velké prachy ovládají německá média – vydal před pár dny teprve v originále (Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste...
„V časoch prevratných zmien sa menia predovšetkým vzťahy medzi ľuďmi, prudko sa láme medziľudský styk, menia sa komunikačné systémy, radikalizuje sa otázka elementárnej súdržnosti a jednoty spoločenstiev (na všetkých úrovniach). ... Potvrdzuje to aj stav našej spoločnosti, ktorá sa rozpadá na mnohé disparátne segmenty a už ich spravovanie neovplyvňujú...


E. Polák ed.: Nezopakovateľné rozhovory (zo Slova) | Slavoj Žižek: Požadujme nemožné | Vladimir Vedraško: Invaze Československo 1968 – Svědectví velitele | E. T. A. Hoffmann: Diablové elixíry        Emil Polák, ed.: Nezopakovateľné rozhovory

Kniha prináša 20 rozhovorov s našimi i zahraničnými osobnosťami, ktoré vyšli na stránkach...
„Diskutovanou otázkou  Slovenska je ešte vždy transformačný proces, od ktorého sa očakávalo, že vytvorí  domácu silnú kapitálovú vrstvu. V skutočnosti sa vytvoril vrstva podriadená zahraničnému nadnárodnému kapitálu. Neoliberálna koncepcia spoločnosti  samoregulujúcej úlohy trhu sa ukázala ako omyl posúvajúci spoločnosť do veľkej hospodárskej a ...

Albert Marenčin: Básnici a rebeli | Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kol.: Revolúcia alebo transformácia? | Daniel Šmihula: K otázkam medzinárodných vzťahov | Tomáš Želinský: Chudoba a deprivácia na Slovensku | Milan Holub: Reportáže z centier civilizácií | Richard Watson: Budúcnosť – 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať

Albert Marenčin: Básnici a...
„Nepatrím k typu skeptikov, čo hovoria o nejakom súmraku umenia, o tom, že literatúru vytláča internet, televízia, tablety a informatizácia spoločnosti. Práve naopak! Je to uhol pohľadu, no mne sa vidí, že knihy prežívajú nebývalú renesanciu, že kniha je protiváhou, akýmsi protipólom priveľmi razantného nástupu informačných technológií, presily...


Skoro 70 let let po skončení 2.světové války válce si Slováci vzpomněli na svého nejznámějšího vojáka - velitele čs. paraskupiny Anthropoid Jozefa Gabčíka.Nejde ale o iniciativu politiků, ale obyčejných lidí. Na pomník národního hrdiny se lidé skládají jako kdysi Češi na Národní divadlo. Celostátní dobrovolnou sbírkou.

Pomník má vyrůst v Gabčíkově rodné...
David Stuckler je z Oxfordu, Sanjay Basu ze Stanfordu. Na veřejné zdraví jsou experty oba. Ekonomika života a smrti jim vyšla i česky. S podtitulkem Proč úsporná opatření zabíjí. Recese, rozpočty a politika života a smrti.

Perverzní pojetí lidských práv bere na solar: „Zastánci volného trhu a úsporných opatření věří v potřebu...
„Slováci po Povstaní už neboli ako predtým. Stali sa sebavedomým národom, ktorý razantne vstúpil do demokratickej Európy. Možno sa to bude niekomu zdať patetické, ale je to jednoducho tak. Povstanie vytvorilo predpolie a výrazne posilnilo slovenskú pozíciu v obnovujúcom sa Česko-Slovensku. Z hľadiska hodnotenia Povstania pritom nie je vôbec dôležité,...Recenze knihy Thomas Piketty, Capital in the 21st Century, přel. Arthur Goldhammer, Harvard, 696 s. London Review of Books, vol. 36, č. 13, 3. července 2014.

V dnešních kapitalistických společnostech „dochází k libovolnému a nespravedlivému rozdílení mezi bohatstvím a příjmy“, a to stejně špatně či hůře než v roce 1930, kdy je Keynes prohlásil za „...

Ferdinad Vrábel: Sarajevský atentát. Následnícky pár a Slovensko | Ľuboš Jurík: Dialógy s hviezdami literatúry | Jan Mervart: Inspirace. Pražské jaro 1968 | Sanjay Basu, David Stuckler: Ekonomika života a smrti | Jaroslav Mrázek: Svět očima Samuela O. Huntingtona. Pohled z historickosociologické perspektivy | Zdeněk R. Nešpor a kolektív: Dějiny české sociologie...
„Výskum sa začal v roku 2007 a trvá dodnes. Dostali sme podporu, aj keď nie takú, akú by sme si predstavovali u takého národného stánku, akým je Bojná, ale beží to, robí to SAV a aj slovenská verejnosť už Bojnú pozná.“
Karol Pieta, zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre a vedúci archeologického výskumu v obci Bojná v rozhovore so...

Noam Chomsky proslul průlomy v lingvistice. Desítky let je i bardem  levicové kritiky poměrů. Před pár dny pobýval u nás. Dva roky stará kniha Hnutí Occupy mu právě vyšla i v českém překladu.

Dedikuje ji „všem 7762 lidem, kteří byli ke dni vydání této knihy zatčeni při akcích hnutí Occupy, počínaje prvními zadrženými 24. září 2011 při...
„Keď sa dejú takéto veci, nikdy ich netreba podceňovať, púšťať jedným uchom dnu a druhým von. Naopak, treba pozorne počúvať a čítať medzi riadkami. Lebo vždy ide o veľa. Napríklad odstrihnúť časopis, ktorý nám kole oči, od dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Najmä a predovšetkým Slovenské pohľady. Na to nezabúdajme. Že tieto útoky tak...
Clark Christopher: Jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce | Bohumila Ferenčuhová a kol.: Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko | Jozef Klempa: Denník československého legionára z rokov 1914 – 1920 | Tomáš Bandžuch: Slovenské vize. Velká válka, krajané a představy o budoucím státu (1914 – 1918) | Ferdinand Uličný: Dejiny Slovenska...


Noam Chomsky: Disident Západu | Noam Chomsky: Hnutí Occupy | Thomas Piketty: Kapitál v 21. storočí | Ronald Dworkin: Ríša práva | Robert Menasse: Evropský systém. Občanský hněv a evropský mír |  Andy Thomas: Konspirace. Fakta, teorie, důkazy


Noam Chomsky: Disident Západu

Výbor textů amerického jazykovědce a filosofa...

Stránky