Reklama
Reklama

Archív článkov

Sociálne učenie cirkvi je obsiahnuté v 4 základných encyklikách: Rerum novarum, ktorú vydal pápež Lev XIII ešte v roku 1891, a potom tri encykliky pápeža Jána Pavla II: O ľudskej práci (Laborem exercens), Starosť o sociálne veci (Sollicitudo rei socialis) a Stý rok (Centesimus annus). Sociálna tematika je trvalo rozvíjaná aj v iných pápežských dokumentoch.

...

je odveká živiteľka ľudstva. Už prvé civilizácie si ju ctili, lebo tvorila podstatu bytia každého jedinca tým, že ak sa o ňu staral, ak vkladal do nej svoju prácu, odmenila sa mu poskytnutím takých darov, ktoré dodnes bez nej nedokázal človek vytvoriť. Aj pre tých nachudobnejších bolo vlastníctvo pôdy zárukou istoty, že nezhynie od hladu. Preto pôdu rok čo rok opatrovali s...

Raya Dunayevská, americká filozofka, patrí k autorom, ktorí boli pre slovenskú verejnosť prakticky neznámi, hoci význam jej prác dnes možno porovnávať s prácami Marcuseho alebo Adorna. Podarilo sa jej nájsť nové a zaujímavé riešenia najmä v oblasti dialektickej filozofie. Až v roku 1996 nakladateľstvo IRIS vydalo jej prácu Filozofia a revolúcia s predslovom Egona Bondyho....

Správy sond vyslaných do slnečnej sústavy a objav nových planét v našej galaxii oživili diskusiu o možnej existencii života mimo našej planéty a v organizmoch kdekoľvek vo vesmíre. Ak by vedci objavili dôkazy o nejakých formách života mimo Zeme, nech by boli najjednoduchšie, začala by sa nová epocha v dejinách ľudstva. Je táto možnosť reálna?

VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI...

spravidla súvisí s dosiahnutím osobných cieľov jedincov. Je cestou, ktorú musia absolvovať, aby jej koniec korunoval úspech. Cesta býva náročná, málokedy priamočiara a veľakrát zdĺhavá. Vyžaduje si sebaobetavosť. Vytrvalosťou možno označiť aj vôľu a odhodlanie, ktoré motivujú predsedníčku Strany zelených na Slovensku a dlhoročnú ekologickú aktivistku Zdenku Tóthovú dať...

je veľmi výnimočnou vlastnosťou slovenského politika. Jozef Migaš sa nevie smiať profesionálne. Napriek tomu sa neustále usmieva, čo sa mu občas aj vyčíta. Šéf slovenského parlamentu však zväčša na takéto poznámky odpovedá, že na tom už nikto nič nezmení - taký je a taký zostane. Muž, ktorý sa na začiatku svojej kariéry stretával väčšinou s opovrhovaním, si vydobyl rešpekt po...

je v politike skôr nevýhodou. U politika sa ani tak nepredpokladá vernosť ideálom ako schopnosť víťaziť v boji. Niektoré životopisné údaje u Jozefa Krumpolca naznačujú, že za bývalého režimu mohol urobiť veľkú kariéru. Mladému robotníkovi, ktorý dokázal získať vyššie vzdelanie, sa otvorila cesta aj do najvyšších funkcií. Je veľa Krumpolcových rovesníkov, ktorí nielen využili...

v slovenskej politike vyvoláva kontroverzné reakcie. Rovnako ako aj jeho hlavná predstaviteľka, ministerka financií Brigita Schmögnerová. Počas svojho päťročného pôsobenia vo vrcholovej politike si zo všetkých prominentov vyslúžila vari najviac prezývok - Klaus v sukni, Slovenská železná lady, Brutálna Brigita atď. Zlomyseľníci o nej tvrdia, že je najpravicovejšou političkou v...

občanov za mier a proti bombardovaniu Juhoslávie vznikla ako spontánna iniciatíva niekoľkých mierových aktivistov z Mladej demokratickej ľavice. V piatok popoludní sa iba za dve hodiny zozbieralo vyše tisíc podpisov. Tí, ktorí šíria lži o tom, že túto akciu podporovali len nacionalisti, by sa mohli presvedčiť o opaku. Medzi tými, ktorí podpísali, bolo mnoho sklamaných...

Chýbajú seriózni novinári Plne súhlasím s názorom E. Chmelára, že nejestvuje príklad, aby súčasný novinár dotiahol do konca kauzu, ktorú sám otvoril. Rozvíri sa iba škandál, ktorý poslúži len ako nástroj nejakej politickej skupiny.

Žiaľ, súčasnosť je taká, aká je. Len si všimnime, ako vymizli z novín a časopisov články a fotografie o čestných a...

Logika je neoddeliteľnou súčasťou všetkého konania Milana Ftáčnika. K politike pristupoval vždy takmer ako k exaktnej disciplíne. O politikoch všeobecne platí, že sú to narcisisti a ak nie narcisisti, tak určite exhibicionisti a ak nie exhibicionisti, tak určite populisti. Ak platí táto schéma (a to si píšte, že platí), potom Milan Ftáčnik nie je typický politik. Je to...

Slovo ako prebudenie Uvítala som Váš týždenník Slovo, lebo by mal prinášať do našej žurnalistiky trochu ľudského slova. Slova, ktoré by dokázalo prebudiť v našom človeku aj túžbu rozmýšľať a nie iba "zamýšľať sa", ako to bolo už vyše 40 rokov a postupne sa to opäť uberá kdesi, kde rozmýšľajú opäť iní... Dnes platí to naše slovenské viac ako kedykoľvek predtým: "Viac hláv, viac...

Katolicizmus je duchovnou podstatou celého politického konania Františka Mikloška. Nebohý Vladimír Mináč o ňom napísal, že do veľkej politiky vstupoval ako statočný kresťan. Ideály zostali, ale František Mikloško sa vie podriadiť aj tvrdej politickej realite. Má povesť intrigána a vie účinne poťahovať nitky kresťanskodemokratickej politiky. V tomto smere sa úloha Jána...

Aký je váš názor na profiláciu ľavice a pravice?

FRANTIŠEK MIKLOŠKO: Profilácia ľavice a aj pravice na Slovensku je komplikovaný proces, ktorý bude trvať určite ešte desať rokov, no väčšiu šancu má v tejto chvíli ľavica. V našich podmienkach sa vyprofilujú dve silné politické strany na opačných póloch politického spektra. Budovať pravicu v prostredí SR je komplikované,...

Najmä, ale nielen mladým
Verím, že časopis vstupuje do časopriestoru, v ktorom si zachová svojím spôsobom originálny ľavicový, ale pluralitný, polemický a popritom tolerantný charakter, bude adresovaný nielen inteligencii, intelektuálom, ale predovšetkým občanom Slovenskej republiky s výrazným sociálnym akcentom, samozrejme i impaktom. Verím, že časopis umožní kritický...

Solidarita znamenala v živote Heinza Fischera vždy čosi viac ako ideologický kompas. Hodnoty sociálnej demokracie sa pre neho stali morálnym imperatívom, spôsobom života, až potom politickým nástrojom. Už ako mladý právnik sa výrazne angažoval v rôznych sociálnych hnutiach, neskôr aj v ekologických. Sčítaný intelektuál, britký polemik, plodný autor, spoluvydavateľ politických...

Krstná mama, krstný otec, príbuzní i priatelia - skoro ako na bežnom krste, iba namiesto vody bolo perlivé šampanské. Takýmto spôsobom sme vo štvrtý marcový deň slávnostne privítali do života naše nové Slovo. Do hotela na bratislavský Bôrik prišlo takmer 200 hostí: podnikatelia, politici, manažéri, novinári, kultúrni a vedeckí pracovníci i umelci, ľudia rôznych povolaní, z...

V júni 1999 bude ľud Európy voliť nový Európsky parlament. Tieto voľby nám dávajú príležitosť zreformovať Európu: zlepšiť jej fungovanie, priblížiť ju ľuďom a dať jej politiku, ktorou potrebuje reagovať na výzvy budúcnosti.

EURÓPA PRACOVNÝCH MIEST A RASTU

Naša ambícia pre európsku budúcnosť ďaleko presahuje vytvorenie jednotného trhu. Musíme podporovať...

Bez etickej samoregulácie

Uvítala som Vaše Slovo, ktoré práve vychádza. Konečne čosi, kde sa môžu vyjadriť aj ľudia normálni, nielen "osobnosti". Myslím si však, že noviny by nemali byť ľavicovo, pravicovo, či stredne orientované, ale mali by obsahovať nové myslenie ľudí a mali by, a to bez "etickej samoregulácie", aj ich nápady uverejňovať. Iste, dnes je...

Tranzícia je slovo, ktoré sa pre každého, kto sa aspoň trochu zaujíma o to, čo sa deje v slovenskej sociológii a v politických vedách, najčastejšie spája s menom Soni Szomolányi. Toto slovo charakterizuje nielen tému jej súčasnej vedeckej práce - skúma predsa peripetie premien slovenskej spoločnosti, charakterizuje aj jej osobný príbeh ako politickej sociologičky: bola predsa...

Underground je kľúčové slovo k pochopeniu filozofa, polyhistora a literáta Egona Bondyho. Sám o sebe v jednej z posledných knižiek hovorí "Im City Animal" (som mestské zviera - prekl. red.). A Bondy je skutočne mestským zvieraťom, ktoré svoje lovištia pozná a ovláda pravidlá existencie v betónových džungliach moderného sveta. Aj pre ich odpornosť sa programovo zdržuje "na...

Stránky