Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Únava z demokracie je jedným z hlavných zdrojov nízkej volebnej účasti vo voľbách v Česku. Volebné výsledky síce nezodpovedajú náladám a názorovej hladine verejnosti, určujú však, kto bude vykonávať moc.

Voľby v Česku sú do značnej miery súbojom o účasť voličov. Väčšina známych výskumov volebných preferencií sa uskutočňuje na modeli volieb do Poslaneckej snemovne (...

Premiérovi sa podarilo predstaviť jednorazovú výmenu ministrov ako permanentný proces. Snaží sa tak vyhnúť nebezpečenstvu, že akokoľvek zmenená vláda sa okamžite dostane pod tlak požiadaviek ďalších zmien.

Český variant zmeny vlády má v pozadí podobné konštanty ako tlaky na zmenu vlády na Slovensku. Predovšetkým je...

Oskar Krejčí
Narodil sa 13. júla 1948 v Prahe. Po maturite pracoval rok ako baník v Ostrave a rok ako strojník vo Vresovej. V rokoch 1969 až 1974 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Krátko prednášal na svojej materskej fakulte, prevažne ale až do roku 1989 pôsobil na Ústave pre filozofiu a sociológiu ČSAV. Vtedy absolvoval stáž na Filozofickom...

Úlohou ľavice je hľadať a presadzovať humanistické riešenia vývojových rozporov civilizácie. Ide o intelektuálnu a politickú tvorivosť, kde každý stereotyp, netolerantnosť a strata solidarity medzi ľuďmi znamenajú prehru.

Moderná ľavica sa nemôže definovať inak než ako bojovník proti súčasným spoločenským nešvárom. Ľavica orientovaná do minulosti je...

Takmer štyri mesiace trvala v Českej republike politická neistota, ktorú stelesňovala otázka, či spor o rozpočet na rok 2000 bude mať za následok pád vlády. Nervozita ani palcové titulky na prvých stránkach deníkov nemohli zakryť fakt, že výsledok sa dal veľmi ľahko odhadnúť.

Nedávno uzatvorená pätica doplnkových dohôd medzi zmluvne-opozičnými stranami...