Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Avšak žádná idea nebyla spojena s tolika nezdary a porážkami, jako právě myšlenka lidských práv. Stále je mnoho lidí tyranizováno cynickými vládci a vražděno v nesmyslných válkách. Stále se milióny lidí rodí do bídy zbavující člověka veškeré důstojnosti a někdy i života.

Podle zprávy Amnesty International, publikované u příležitosti 60. výročí...

Tato nebezpečí lze pojmenovat: výměna světového hegemona, zbrojení, způsob života středních vrstev, úroveň politických elit Západu.


Výměna hegemona

Krize je dána tím, že staré umírá a nové se ještě nerodí nebo se rodí pomalu. Takto je střídán hegemon světové ekonomiky: pomalu, ale jistě se blíží den, kdy čínský hrubý domácí produkt (HDP...

Petr Mach má samozřejmě pravdu: svobody po listopadu přibylo. Byrokratický socialismus nezahynul zradou. V Číně jej pohřbily reformy. Ve východní Evropě prošel sebedestrukcí díky malému množství svobody a úzce pojaté mravnosti. I proto mu chyběly obranné reflexy ve chvíli, kdy Gorbačov otevřel dveře divokému kapitalismu. Uctívat však svobodu an sich je cestou do...

Po studené válce byly některé přestavěny tak, že místo raket nesou střely s plochou drahou letu s konvenční náloží. Poprvé byly tyto nově zbraňové systémy použity právě nyní. Podle dostupných údajů ponorka Florida odpálila  na Libyi více než 90 střel s Tomahawk. Řádově 70 milionů dolarů.

Vysoce přesné zbraně – naváděné bomby, rakety a střely s plochou...

Informace chybí ve dvou rovinách. Západ má velmi neurčitou představu o arabské společnosti a muslimském světě obecně. Je vnímán jako jiný než ten „náš dobrý“. Ve chvíli, kdy se objeví pocit, že arabskému a muslimskému světu Západ rozumí, vtrhne do Iráku v přesvědčení, že – jak psaly tehdejší analýzy Hooverova institutu – tam lze vyměnit politickou kulturu.
...

Kosovo môžeme vnímať ako strategický bod Európy. Snáď aj preto tam prebehol konflikt...

Okrem tradičného peloponézskeho videnia rovnováhy sú ďalšou chybou geopolitické stereotypy. Príklad zo strednej Ázie: V druhej dekáde 19. storočia Rusko podpísalo s Perziou zmluvu, ktorá mu umožnila mať vojenské loďstvo v Kaspiku. V Británii dospeli k názoru, že si...

V akom vzťahu je vojna k ľavicovým hodnotám?

Som hlboko presvedčený, že ľavicové hodnoty majú tradičné, nemenné jadro – je to mier a práca. Spoločnosť, v ktorej by bola odstránená vojna, musí byť sociálne spravodlivá. A naopak, ak chcete vytvoriť sociálne spravodlivú spoločnosť, je to spoločnosť bez vojen. Na prvý pohľad sa...