Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Pätnásť rokov nám rôzni historici, politici, aktivisti či náhodní účastníci pádu tzv. reálneho socializmu ponúkali rôzne pohľady na udalosti z novembra 1989. Viac či menej pravdivé, viac či menej vytvárajúce historické legendy. Dnes vám ponúkame spomienky človeka, ktorý bol v tom čase poradcom premiéra Ladislava Adamca a zúčastňoval sa na všetkých dôležitých stretnutiach a...

1. LISTOPAD ZAČAL V SRPNU Začátky i těch největších událostí probíhají zpravidla v skrytu. Jejich význam odhalí až příští dny, a to i pomocí potlačení zárodků jiných tendencí. Velké události se v malé zemi stávají jen jako ohlas mezinárodní situace. Není proto náhodou, že první masová protisocialistická manifestace, kterou bezpečnostní síly tehdejšího Československa...

Z Rakúska a z Bavorska sa znova ozvala výzva do Česka, aby sa zrušili Benešove dekréty. Tieto „genocídne rozhodnutia“ vraj majú brániť prijatiu ČR do Európskej únie. S pozoruhodnou razanciou i jednotou tento apel ihneď odmietli české parlamentné strany, ktoré sa tak pripojili k predošlým vyjadreniam premiéra Miloš Zemana. Mlčí iba Hrad. V odbornej literatúre sa už veľa ráz...

Počas prvého mesiaca prešla nežná revolúcia tromi odlišnými etapami. Vo všetkých týchto etapách bola iniciatíva na strane pôvodných opozičných síl. Spolu so zákonitosťami pádu zdegenerovaného režimu svoju úlohu zohral i umný postup vedenia Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu.

Politika je spravidla nástrojom údržby poriadku, všednou úradníckou...

Dlhodobá psychická kríza a ideový rozklad Komunistickej strany Československa vyústili do pasívnej rezistencie členov strany voči vedeniu. To bol aj jeden zo všeobecných dôvodov úteku komunistov od moci v celej východnej Európe. No nijaký významný teoretik nepredvídal takú podobu konca studenej vojny, akú priniesol rok 1989.

Písal sa rok 1117, keď pápež...

Nevyhnutnosť odovzdania moci v štáte je daná pomerom medzinárodných a vnútorných síl. Spôsob realizácie potom do značnej miery závisí od talentu zúčastnených hráčov, ich schopnosti riskantne improvizovať, ale aj od ich pripravenosti.

O forme odovzdania politickej moci v Československu sa začalo s konečnou platnosťou rozhodovať 18. septembra 1989.V ten...

 

Začiatky aj tých najväčších udalostí prebiehajú spravidla nebadane. Ich význam odhalia až nasledujúce dni, a to aj potlačením začiatkov iných tendencií. Prvá masová protisocialistická manifestácia, ktorú bezpečnostné sily niekdajšieho Československa nerozohnali, sa začala v auguste 1989 a trvala až do októbra.

Prvá...

Na začiatku bolo národné poníženie. Ríša stredu, za ktorú sa Čína pokladala po celé tisícročia, bola rozparcelovaná. Od konca 18. storočia viedli západné mocnosti boj o otvorené dvere do Číny. Po troch ópiových vojnách v rokoch 1839 až 1860, začatých po tom, ako sa Čína na svojom území snažila obmedziť obchod s ópiom a usadzovanie cudzincov, Briti, Američania, Francúzi aj Rusi...

Kategória

Autor