Reklama
Reklama

Archív článkov

Po Michalovi Macháčkovi, autorovi biografie Gustáv Husák, venoval český historik Zdeněk Doskočil svoju bádateľskú pozornosť ďalšej významnej osobnosti slovenských dejín 20. storočia: bol ňou bezo sporu politik, básnik a novinár Ladislav Novomeský. Výsledkom viacročnej práce je monografia V žaláři a vyhnanství, Ladislav Novomeský v ére stalinizmu a poststalinizmu,...

Je nesporné, že esej patrí k najnáročnejším druhom literárnej tvorby, konkrétnejšie reflexívnej literárnej publicistiky s dôrazom na hlbšie vyjadrený postoj autora k závažnej téme. V našej literatúre možno zaznamenať pomerne výraznú vývinovú líniu tohto žánru, počnúc J. M. Hurbanom, J. Záborským, A. Matuškom, V. Mináčom, M. Rúfusom, I. Kadlečíkom, R. Slobodom či P....

Maďarský prozaik svetového kalibru Sándor Márai, narodený v roku 1900 v Košiciach, sa dostáva čoraz viac do povedomia slovenského čitateľa zásluhou koncepčného prístupu vydavateľstva Kalligram L. Szigetiho, ktorému sa podarilo vydať jeho ďalšiu prózu – psychologickú románovú novelu Rozvod v Budíne (Kalligram, Bratislava 2011, preložila Jitka Rožňová).
...

Rozsah tvorivých aktivít Daniela Heviera (1955) má obdivuhodnú šírku. Okrem vydavateľských počinov má na konte desiatky básnických kníh pre dospelých i pre deti, textov pre spevákov a skupiny, vynikajúcich filmových literárnych našepkávačov, voľne prístupných na webe youtube.com, napísal aj viacero prozaických kníh a esejí.

Nateraz poslednou takou...

Predstavil v nej aj v krátkych portrétoch 25 súčasných autoriek a autorov vrátane úryvkov z kritík a recenzií o ich tvorbe, pričom za kritérium pre väčšinu autorov ako východisko zvolil čas debutu po roku 1989, ďalej vyvolený autor či autorka by mali mať publikované aspoň dve knihy, ktoré oplývali patričnou kvalitou a tretím mantinelom mala byť skutočnosť, že...

K tvorbe našich nadrealistov sa vrátil v podnetnej publikácii Pavel Bunčák a poézia nadrealizmu (Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011). Zameral sa na tvorbu jedného z nadrealistov, no v podstate sa vyjadruje aj k nadrealizmu, jeho vzniku a vývinu ako dominantnému smeru slovenskej poézie v období rokov 1938 - 1948, teda nejde o klasickú monografiu, venovanú len...

Moje čitateľské skúsenosti s týmto žánrom siahajú do začiatkov 60-tych rokov, kedy som sa rád a často začítal do príbehov s ústrednými postavami detektívov, ktorí s menšou či väčšou námahou, s menším či väčším nasadením vlastného života dokázali usvedčiť zločinca či zločincov väčšinou z vrážd a odovzdať ich do rúk spravodlivosti. Popri množstve anglicky (E. A. Poe...

Na vydaní tejto nenápadnej publikácie sa editorsky, redakčne a korektorsky podieľali aj autori svojich haiku, zaradených do zborníka – básnici Juraj Kuniak, Rudolf Jurolek a Igor Hochel.

Pôvod básnickej formy haiku je v Japonsku už pred 15. storočím. Bola odvodená z ešte staršieho päťveršového útvaru, nazvaného tanka . Najprv sa vyžadoval striktný...

Rozprávanie bývalého vojaka Bundeswehru, pôvodom Slováka Marka Adamíka (t. č. manžela Wandy Hricovej) do knižnej podoby „pričesala“ Eva Bacigálova, a tak tento autorský tandem vydal knihu pod názvom Maverick (Evitapress, s.r.o., Bratislava 2011). Adamík v nej tlmočí mimoriadne silným autentickým štýlom  zážitky zo svojich misií pod záštitou NATO v uniforme...

Vilikovský svoju románovú novelu uvádza mottom od prvého kozmonauta sveta J. Gagarina: „Stále neviem, či som prvý človek, alebo posledný pes.“ Výrok, ktorý môže byť či mystifikáciou historickou alebo dokonca samotného Vilikovského (u autora prózy ...večne je zelený by to nebolo nič prekvapujúce) naznačuje, že sa tón tejto 155-stránkovej knižky bude odvíjať...

Od r. 1966 do r. 2010 vyšlo po česky cca 17 titulov z prozaickej tvorby Philipa Rotha. V slovenčine v r. 2007 vyšiel román KTOKOĽVEK a v r. 2009 román ROZHORČENIE, obe prózy vyšli vo vydavateľstve Slovart. K spomínaným „kontroverzným“ témam a problémom jeho kníh patrili napr. sympatie istých význačných amerických osobností pre II. svetovou vojnou  k fašizmu a ...

Slávny ruský režisér Nikita Michalkov (nar. 1945) sa opäť pripomenul milovníkom filmového umenia nielen osobnou účasťou na festivale v Cannes. Predstavil tam svoj najnovší projekt, pokračovanie vynikajúceho filmu z roku 1994 Unavení slnkom - Unavení slnkom 2 – Odpor.

Uvádzame tento údaj preto, lebo filmová dráma mohla mať úplne pokojne iný názov,...

Na slovenský knižný trh prichádza románom spisovateľa ruského pôvodu Vladimira Nabokova Bledý oheň. Autor bol jedným z najvýraznejších predstaviteľov svetovej postmoderny. V emigrácii sa ocitol v roku 1919. Postupne žil, študoval a pracoval v Nemecku, Anglicku a USA. Napokon sa presídlil do Švajčiarska, kde v roku 1977 zomrel.

Nabokov vyvíjal veľmi...

Nebýva až takým častým javom, aby na Slovensku autorka či autor s vážnymi umeleckými ambíciami debutoval(a) hneď románom. Najnovšie sa to podarilo mladej autorke zo Senice Michaele Rosovej (1984), ktorá bola medzi ocenenými v súbehu Román 2006 za rukopis Hlava nehlava. Ten vlani vydal spoluvyhlasovateľ a hlavný iniciátor súbehu KK Bagala. Je chvályhodné, že mladá autorka...

Po novembri 1989 bol záujem o ruskú literatúru výrazne utlmený, no po krátkom čase v Čechách a po dlhšom čase aj na Slovensku sa stali ruské publikácie a ruskí autori v češtine či slovenčine opäť čímsi bežným. Jedným z vydavateľských „ťahákov“ sú aj knihy Viktora Suvorova. V českom nakladateľstve Naše vojsko v edícii Klub priateľov ruskej písomnosti vyšlo už vyše desať...

Významný slovenský prozaik, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg Stanislav Rakús (1940) vydal po dvoch románoch (Nenapísaný román, Excentrická univerzita) zbierku štyroch próz Telegram. V týchto textoch sa vrátil približne do čias knihy Temporálne poznámky, teda do druhej polovice 20. storočia. V najnovšom súbore, ktorého časti autor publikoval časopisecky (Romboid, RAK)...

Básnik Miroslav Brück (1964) vydal novú, v poradí už šiestu zbierku, Obchádzky. Popri lyrických záznamoch, viditeľných, zbadateľných, poznaných či poznateľných len básnickým okom je v zbierke zjavne vyjadrené aj úsilie naďalej pokračovať nielen v poznávaní alebo chápaní blízkeho či vzdialeného sveta, ale i poznávaní a chápaní seba samého. Často k takýmto bodom vlastného...

Kultový román kontroverzného francúzskeho autora Louisa-Ferdinanda Célina vyšiel prvý raz v slovenčine. Prvotina Louisa-Ferdinanda Célina (1894 – 1961, vlastným menom Louis-Ferdinand Destouches) Cesta do hlbín noci (preklad Katarína Bednárová) vzbudila už v roku prvého vydania (1932) na jednej strane pochvalný obdiv, na druhej strane búrlivé odmietanie. Išlo o úplne nový typ...

Básnik Ivan Mojík (1928) prežíva veľmi plodné tvorivé obdobie. Od roku 1991, keď sa opätovne naplno programovo prihlásil k avantgardnej lyrike, najmä nadrealistickej, publikoval päť kníh vrátane štúdie Áno a nie futurizmu (2001). Nateraz poslednou básnickou zbierkou je Zlodej pŕs (Slovenský spisovateľ 2001).

Básnik pokračuje v tvorivom úsilí vyťažiť z nadväznosti...

Prozaik Ján Brezina (1956) začal uverejňovať svoje prvé prózy koncom 70. rokov, o.i. aj v Novom slove mladých. Je preto dosť pozoruhodné, že svoj knižný debut vydal až teraz, so skutočne mimoriadnym časovým odstupom.

Máme na mysli obsiahlu knihu próz Pievanie dospievanie (Rebach, Martin 2001, kniha vyšla v roku 2002). Pre korektnosť však treba uviesť,...

Motto: „Pravda je vždy útecha. Iba čert má rád lži.“ J. Updike

Je zrejmé, že s každým či takmer s každým povolaním sa spája aj určitá typická predmetná skutočnosť či symbol. K chirurgovi sa primýšľa zvyčajne skalpel, k železničnému výpravcovi červená čapica a červeno-zelený terč na paličke, k policajtovi obušok, k pekárovi biela okrúhla čapica, k rybárovi sieť a člnok, k murárovi...

Predčasne a tragicky uzavreté dielo Rudolfa Slobodu (1938-1995) oprávnene púta nielen čitateľskú, ale aj kritickú a literárnovednú pozornosť. Po celom rade čiastkových štúdií a statí, vytvorení webovej stránky autora na internete a ďalších oprávnených aktivitách spätých so Slobodovou tvorbou vyšla aj prvá syntetická publikácia o jeho literárnej tvorbe. Ako štvrtý zväzok...

V priebehu pomerne krátkeho času vyšiel ďalší slovník slovenských spisovateľov. Po Slovníku slovenských spisovateľov (Praha, Libri - Slovart 1999, písali sme o ňom v SLOVE č. 4/2000 , pozn. red.) vydal Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Podľa okázalej propagácie ide o najambicióznejší...

Pri čítaní knihy Dominika Tatarku Písačky mi prišlo na um, koľkých kníh sa slovenské čitateľské publikum ešte nedočkalo. Veď ani s výtvormi samotného Tatarku to nie je celkom košer. Veľkolepý zámer vydavateľstva Archa zo začiatku 90. rokov vydať kompletne všetky jeho knihy sa, zrejme zásluhou nejednotného názoru dedičov na tento smelý projekt, rozplynul do neznáma....

Básnik Miroslav Brück (1964) vydal v poradí štvrtú básnickú zbierku Orientačná mapa na zimu (Vydavateľstvo Solitudo, Námestovo 2001). Pokračuje v nej vo vytrvalej ceste svojou básnickou krajinou, geograficky vymedzenou slovensko-moravským pomedzím, no básnicky v podstate krajinou bez hraníc, bez obmedzenia v téme či myšlienke.

Túto výpoveďovú...

Stránky