Archív článkov

Politická veda v našom priestore sa po nesmelých začiatkoch etablovala koncom šesťdesiatych rokov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a potom definitívne po roku 1989. Jedným z účastníkov tohto procesu bol (a aj je) doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc., ktorého čitatelia poznajú zo stránok Slova ako erudovaného a plodného autora. Vo svojej najnovšej práci –...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984