Archív článkov

V tomto roku si pripomíname 20 výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Je to teda aj príležitosť na bilancovanie dvoch dekád nielen na úrovni vlády a parlamentu, ale aj v rôznych sektoroch nášho spoločenského života a výroby.

Jedným z takých je aj agrosektor, v ktorom dlhodobo vykazujeme pokles jeho produkcie. Najvýznamnejšou...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984