Reklama
Reklama

Archív článkov

V uplynulom roku francúzska vláda na „prianie prezidenta Francúzskej republiky“ pripravila Zákon o rovnováhe Obchodných vzťahov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore a o zdravej a udržateľnej výžive.
Zhodou okolností aj slovenské ministerstvo poľnohospodárstva paralelne rozbehlo práce na novele Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, pretože...

Mnohým sa môže zdať, že autori sa snažia zbytočne a veľmi umelo spolitizovať problémy agrárneho sektora tým, že ho spájajú s vrcholným stretnutím najvyšších politikov EÚ v Bratislave. Nazdávame sa však, že aj tento sektor (a možno viac ako iné) je závažným spôsobom ovplyvňovaný rozhodnutiami EÚ a rovnako na ňom je vidieť všetky nedostatky bruselských rozhodnutí.
...

Slovenské poľnohospodárstvo je ťažko skúšané. Ale príčinou nie sú tohoročné jarné mrazy. Mráz naň zavial už pred rokmi (a tentoraz to nebol mráz z Kremľa) a stále trvá.

Pokúsime sa vystopovať a zdokumentovať, kde a kedy sa stalo, že zo sebestačného agrosektora sa stala suchá ratolesť. Ako nám ukazuje priložená tabuľka a jej čísla, ktoré...

Víno, samé o sebe ako agrokomodita nemá žiadne politikum.
Je však pravda, že často ovplyvňuje politiku oveľa viac, ako pripúšťame. Dobrá diskusia, a teda i dobré zákony, sa ťažko dosiahne bez tohto božieho nápoja, ktorý prináša inšpiráciu a zdravé nápady.
Víno sa preto môže stať predmetom politiky iba vtedy, ak ho nieto.
Víno nie je len liturgickým...

V tomto roku si pripomíname 20 výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Je to teda aj príležitosť na bilancovanie dvoch dekád nielen na úrovni vlády a parlamentu, ale aj v rôznych sektoroch nášho spoločenského života a výroby.

Jedným z takých je aj agrosektor, v ktorom dlhodobo vykazujeme pokles jeho produkcie. Najvýznamnejšou...

V novembri minulého roka bola zverejnená nová spoločná poľnohospodárska politika pre plánovacie obdobie 2014 - 2020. Už po prvých informáciách som nadobudol dojem, že je až revolučne odvážna, a keďže podľa môjho názoru sú revolúcie nebezpečnými sociálno-politickými experimentmi, bolo by možno vhodné, aby niektoré tézy boli skôr v rovine politických deklarácii a ...