Reklama
Reklama

Archív článkov

„Ako dobre, že som diplomovku robil za komunizmu....“ napísal Ján Baránek, známy slovenský charakterný novinár. A musím priklincovať, že napísal úplnú pravdu do súčasného plagiátorského, kompilačného sveta bez citácií či povrchných citácií preložených, opísaných cudzích prác. Plagiátorstvo sa u nás dlhodobo udomácnilo, najmä v ponovembrovom vývoji, a tento vírus sa tak...

Dnes uplynulo 80. rokov od podpisu Mníchovskej dohody (29. septembra 1938), surového a bezprecedentného ataku na súvekú demokratickú oázu v strednej Európe – Československú republiku. Podpisy kancelára nacistického Nemecka Adolfa Hitlera, predsedu vlády fašistického Talianska Benita Mussoliniho, britského ministerského predsedu vlády Arthura Nevila Chamberlaina a...

Jedným z polopravdivých a účelových výstupov, prepáčte že budem osobným, bola nedeľná reportáž (02. 09. 2018) Viktora Serebryakova v Televíznych novinách Markízy, konkrétne vo vzťahu k mojej osobe, a to o osobnej politickej zodpovednosti, ako ministra školstva, vedy, výskumu a športu v roku 2013, v súvislosti s podpísaním predĺženia zmluvy, na dodávku učebníc na naše...

Hanbím sa za to, ako keby som bol spoluvinníkom; to je to politické poníženie, v ktorom žijem. Ponižuje nás nedôstojnosť parlamentu, ktorý aj štátne záležitosti rieši straníckym handlom; ponižuje nás parlamentný systém, v ktorom bez hrubej a honorovanej majority by potreby štátu neboli obhájené. Ponižuje a skľučuje nás prízemnosť politického jednania; čo ide nad...

Pokračovanie na
http://blog.aktualne.centrum.sk/blogy/dusan-caplovic.php?itemid=955 >>

Dušan Čaplovič sa narodil 18. septembra 1946 v Bratislave, ale základnú a strednú školu absolvoval v Senici. V roku 1969 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore historické vedy – archeológia. Pôsobil vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, neskôr v rozličných pozíciách v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre, v...

Rozvoju informatizácie spoločnosti preto venujeme významnú pozornosť, a to tak, aby sa stala pre ľudí skutočným prínosom. Za meradlo úspechu budem považovať aj to, ak sa nám čo najskôr podarí sprístupniť internet doslova pre každú obec i občana na Slovensku. Samostatný operačný program Informatizácia spoločnosti tvorí základný kameň vedomostnej spoločnosti a investície do IKT...

Vzdelávanie, veda a výskum, inovácie, informatizácia. Ťažko určiť, ktorá z týchto oblastí je pre budovanie vedomostnej spoločnosti dôležitejšia. Skôr sú rovnocenné a prednostný rozvoj len niektorej by nemal náležitý efekt. Preto túto problematiku chceme koordinovať koncepčne a nadrezortne, aby sa využíval synergický efekt riadenia celého procesu. Podľa programového vyhlásenia...

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Narodil sa 18. septembra 1946 v Bratislave. V roku 1969 úspešne ukončil štúdium archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. O rok neskôr získal titul PhDr. a vedeckú ašpirantúru zavŕšil na Archeologickom ústave SAV v Nitra v roku 1982, kde v roku 1999 obhájil...

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR a podpredseda Smeru-SD Už v Strane demokratickej ľavice patril začiatkom 90. rokov k tým, ktorí zdôrazňovali oprávnenosť národného emancipačného úsilia Slovákov. Do vysokej politiky však vtedy nevstúpil, namiesto toho vystúpil na najvyššie posty v Slovenskej akadémii vied. Vznik Smeru pochopil ako šancu budovať ľavicovú stranu so silným...

Dušan Čaplovič, poslanec NR SR a podpredseda Smeru - sociálnej demokracie V roku 1969 absolvoval Filozofickú fakultu univerzity Komenského. Od roku 1980 do roku 1990 pôsobil neprestajne v Archeologickom múzeu v Nitre. V 90. rokoch bol až do roku 2001 najskôr členom predsedníctva a potom aj podpredsedom Slovenskej akadémie vied. Politicky sa priamo neangažoval, ale po...

„Bez kultúry štát nemá zmysel; kultúra je podmienkou skutočnej demokracie; kultúra je jedinou alternatívou proti novodobému barbarstvu, ktoré nás obkľučuje; kultúru nemožno diskvalifikovať ani pre politiku, lebo kultúra je nepretržitá, trvá napriek všetkým režimom; zmyslom slovenských dejín musí byť kultúrna spoločnosť, ktorá si určí nový poriadok hodnôt; až vtedy, ak Európa...

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., podpredseda strany Smer Patrí sa začať o tých hlavných, aktuálnych otázkach, spýtať sa na váš názor na proces integrácie ľavice na Slovensku... - Spočiatku som očakával, že za dva uplynulé roky, počas ktorých prebiehali integračné rozhovory medzi menšími ľavicovými mimoparlamentnými stranami, sa dohodnú a vytvoria subjekt, ktorý by bol ako...

Takmer pravidelne sa na adresu politickej orientácie strany Smer publikujú kritické poznámky o jej údajne nečitateľnom ideologickom ukotvení a programovej neujasnenosti. Zväčša tak uvažujú už stranícky zaradení politológovia a aj viacerí tzv. mienkotvorní novinári. Sú však aj takí autori, ktorí svoj „odborný kredit“ boli schopní znížiť doslovne povrchným hodnotením,...

Tento mesiac má Dzurindov kabinet prerokovať návrh Programu výmen medzi vládami SR a izraelského štátu v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na roky 2001 až 2004. Áno, aj na rok 2001. Žiaľ, proces pripomienkovania trvá od roku 2000. Kým na izraelskej strane schvaľovanie prebehlo hladko, na Slovensku je jediným problémom odmietavé stanovisko ministerstva spravodlivosti k dvom...

Doslova a do písmena poldruha miliardy korún požaduje Grémium tretieho sektora (G3S) pre mimovládne neziskové organizácie (MNO). Túto jednorazovú dotáciu by chcelo získať z privatizačných výnosov štátu na podporu svojich rozvojových programov a vložiť ju vo forme nadačného imania do vybraných nadácií.

Predstavitelia...

Vo vláde drží dirigentskú paličku nesporne jej podpredseda pre ekonomiku Ivan Mikloš, ktorý bol donedávna ešte v jednej z výťahových politických strán v parlamente, no dnes už je členom SDKÚ. Premiér Mikuláš Dzurinda mu tradične prikyvuje a sekunduje.

V haravare okolo privatizácie strategických podnikov a reformy verejnej správy, kde nepochybne zohráva I...

Najnovšie neštandardné požiadavky a postupy SMK v oblasti národnostného školstva vo vzťahu k rodičom, žiakom a študentom maďarskej národnosti vyvolávajú oprávnené pochybnosti o ich deklarovaných cieľoch: formovať v našej vlasti občiansku spoločnosť. Práve politická strana, ktorá systematicky opakuje, že je pilierom demokracie a občianskych hodnôt, dokazuje svojimi skutkami,...

Slovenská akadémia vied - oddelenie vied o spoločnosti a kultúre a Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v spolupráci s Nadáciou Solidarita v Bratislave usporiadali 2. septembra 2000 odborný seminár na tému Rasové násilie v dejinách a v prítomnosti. Seminár sa konal v súvislosti so spomienkovými podujatiami na pamiatku obetí holokaustu a rasového násilia. Vzhľadom...

Dlhý ľudský vek je poznačený rôznymi skrytými i otvorenými prejavmi intolerancie. Aj zapadajúce 20. storočie sa do dejín smutne vpísalo etnickou, náboženskou, triednou nenávisťou a terorom a najmä rasizmom v tej najhroznejšej podobe: hromadnou fyzickou likvidáciou Židov v nacistických koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny.

Antisemitizmus...

Dušan Čaplovič
Narodil sa 18. septembra 1946 v Bratislave. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave archeológiu a historické vedy. Po skončení štúdia nastúpil do Archeologického ústavu SAV v Nitre na oddelenie archeológie stredoveku. V rokoch 1986-1990 bol vedeckým tajomníkom, v rokoch 1990-1991 zástupcom riaditeľa Archeologického ústavu SAV. Od...

 

Dušou dejín európskej civilizácie sú dejiny kultúry a myslenia. Bola to predovšetkým práve kultúra „par excelence“, ktorá pomáhala - v najširšom zmysle slova - kultivovať medziľudské vzťahy. Svojím humanistickým obsahom stála vždy nad slúžiacou (lokajskou) tzv. oficiálnou kultúrou. Takou kultúrou, ktorú si často elity svetského i kresťanského sveta v...