Reklama
Reklama

Archív článkov

Dušan Čaplovič sa narodil 18. septembra 1946 v Bratislave, ale základnú a strednú školu absolvoval v Senici. V roku 1969 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore historické vedy – archeológia. Pôsobil vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, neskôr v rozličných pozíciách v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre, v...

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Narodil sa 18. septembra 1946 v Bratislave. V roku 1969 úspešne ukončil štúdium archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. O rok neskôr získal titul PhDr. a vedeckú ašpirantúru zavŕšil na Archeologickom ústave SAV v Nitra v roku 1982, kde v roku 1999 obhájil...

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR a podpredseda Smeru-SD Už v Strane demokratickej ľavice patril začiatkom 90. rokov k tým, ktorí zdôrazňovali oprávnenosť národného emancipačného úsilia Slovákov. Do vysokej politiky však vtedy nevstúpil, namiesto toho vystúpil na najvyššie posty v Slovenskej akadémii vied. Vznik Smeru pochopil ako šancu budovať ľavicovú stranu so silným...

Dušan Čaplovič, poslanec NR SR a podpredseda Smeru - sociálnej demokracie V roku 1969 absolvoval Filozofickú fakultu univerzity Komenského. Od roku 1980 do roku 1990 pôsobil neprestajne v Archeologickom múzeu v Nitre. V 90. rokoch bol až do roku 2001 najskôr členom predsedníctva a potom aj podpredsedom Slovenskej akadémie vied. Politicky sa priamo neangažoval, ale po...

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., podpredseda strany Smer Patrí sa začať o tých hlavných, aktuálnych otázkach, spýtať sa na váš názor na proces integrácie ľavice na Slovensku... - Spočiatku som očakával, že za dva uplynulé roky, počas ktorých prebiehali integračné rozhovory medzi menšími ľavicovými mimoparlamentnými stranami, sa dohodnú a vytvoria subjekt, ktorý by bol ako...

Dušan Čaplovič
Narodil sa 18. septembra 1946 v Bratislave. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave archeológiu a historické vedy. Po skončení štúdia nastúpil do Archeologického ústavu SAV v Nitre na oddelenie archeológie stredoveku. V rokoch 1986-1990 bol vedeckým tajomníkom, v rokoch 1990-1991 zástupcom riaditeľa Archeologického ústavu SAV. Od...

Kategória