Reklama
Reklama

Archív článkov

Podľa prognóz analytikov sa svetový trh práce úplne zotaví až v roku 2023. Podľa Medzinárodnej organizácie práce globálna nezamestnanosť klesá rýchlejšie, ako sa očakávalo a v roku 2022 bude 6 %.

V eurozóne sa krajiny líšia v bohatstve aj nezamestnanosti. Najvyššia je v Španielsku – 14,57 % a v Grécku – 13 %.

V...

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zosumarizovala poznatky a štatistické údaje o trhoch práce v členských krajinách. Pozrime sa na závery jej pravidelného OECD Employment Outlook 2021: Navigating the COVID-19 Crisis and Recovery.
 

Záťaž krízy COVID-19 neprimerane dopadla na už aj tak zraniteľné skupiny

Počiatočný šok z...

Parlament schválil zákon, ktorým prídu bývalí funkcionári alebo ich manželky o časť dôchodku, za benefity, ktoré získali v čase, keď pracovali vo funkciách. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová tvrdí, že právna úprava by nemala presahovať rámec primeraného postupu pri odnímaní politicky motivovaných benefitov. Tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť a zmenou...

Abaj Ibrahim Kunanbajuly (1845 – 1904) bol kazašský básnik, mysliteľ, zakladateľ kazašskej písomnosti, prvý klasik kazašskej literatúry. V tomto roku si Kazachstan pripomína 175. výročie je narodenia. Pri tejto príležitosti vyšlo jedno z jeho základných diel Slová ponaučení v slovenčine . Vydal ho Svaz spisovatelů OK, preložila Katarína Strelková.

...

Ivan Okáli (18. 9. 1929) je doyen slovenskej ekonómie. Má deväťdesiat rokov a mladé, svieže myslenie. Niektorí mladí ľudia, naopak, myslia ako starci. A ešte jedno naj. Spomedzi ekonómov je  aj najskromnejší. Skoro vôbec nevystupuje v médiách. Dňa 7. októbra 2019 svoje narodeniny oslávi prednáškou na pôde Ekonomického ústavu SAV.

Ivan Okáli je...

Uverejňujeme nekrológ za Milanom Šikulom,
ktorý vyšiel v januárovom čísle Ekonomického
časopisu. Uvítali sme ponuku čitateľom
Slova priblížiť profesijnú cestu dlhoročného
spolupracovníka Nového slova, účastníka
prvých Klubov Nového slova po jeho
vzniku v roku 1990 a častého prednášateľa
a diskutéra na podujatia Klubu Nového slova
v...

V súčasnosti zvyknú politici ľudí strašiť dôsledkami vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie. Môžu byť rôzne, všetko závisí od toho, ako sa Veľká Británia bude správať k ostatných členským krajinám Európskej únie. O dôsledkoch Brexitu hovoríme s ekonómom z Ekonomického ústavu SAV Viliamom Páleníkom.

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h.doc.

Pri...

Tínedžeri (15 – 19) sa stretávajú s mnohými životnými výzvami a ťažkými situáciami, ktoré musia zvládnuť. Často však nevedia, ako. Boja sa zdôveriť rodine či priateľom, informácie a rady získavajú neoverené, od neznámych ľudí na internete.

Napriek tomu, že mnohé závažné situácie je pre človeka náročné zvládnuť, pomoc by podľa výsledkov výskumu...

Politika je dnes nasýtená tým, čo nasleduje za pravdou. V teórii médií a politológii sa to, čo nie je pravdou, ale čo nasleduje za ňou, označuje ako politika po pravde (post-truth politics), kde sa diskusia vo väčšine prípadov týka emócií (nezohľadňujúcich detaily politického života) a ignoruje, že tvrdenia nezodpovedajú faktom. Dá sa povedať, že politika nasledujúca po...
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  včera zverejnila ekonomický výhľad na roky 2015 – 2016 pre všetky členské krajiny a pre šesť vybraných nečlenských krajín (BRIICS). OECD v najbližších dvoch rokoch predpokladá iba mierne zlepšenie globálneho rastu, ktoré sa bude vyznačovať výraznými rozdielmi v raste veľkých ekonomík ako aj...
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v priebežnom výhľade vývoja svetovej ekonomiky (Interim Economic Assessment) zverejnenom v septembri 2014 konštatuje, že väčšina veľkých vyspelých a rozvíjajúcich sa ekonomík zaznamenáva mierny rast, avšak v eurozóne zostáva rast slabý. Podľa OECD hrozí eurozóne riziko dlhodobej stagnácie, ak nebudú...
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) uverejnila aktuálnu štatistiku o harmonizovanej miere nezamestnanosti. V apríli 2014 sa miera nezamestnanosti v krajinách OECD znížila o 0,1 percentuálneho bodu na 7,4 %. V krajinách OECD bolo takmer 45 miliónov nezamestnaných, čo je o 4,9 milióna menej, ako bol najväčší počet nezamestnaných v ...

OECD vydala jednu zo svojich vlajkových publikácií „Pohľad na dôchodkové systémy 2013“ (OECD Pensions at a Glance 2013) členských krajín OECD a štátov Skupiny G20. Informovala o tom stála Misia Slovenskej republiky pri OECD (Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj).

Reformy

Tieto krajiny majú rôzne dôchodkové...

OECD zverejnila publikovala kľúčovú súhrnnú štatistickú publikáciu pre oblasť zdravotníctva „Pohľad na zdravotníctvo 2013“ (Health at a Glance 2013), ktorá umožňuje sledovať hlavné trendy a vplyvy na stav, služby a politiky v oblasti zdravotníctva v krajinách OECD a BRICS. Vo väčšine krajín OECD došlo pod vplyvom finančnej a ekonomickej krízy k úsporným opatreniam, ktoré...

Finančné trhy a trhy s komoditami sú vystavované čoraz väčším kolísaniam. V dôsledku toho rastie úloha obchodníkov, ktorí operujú s čoraz väčšími sumami. K čomu to môže viesť? Pripomeňme si najzaujímavejšie príbehy.

Nick Leeson

Pravdepodobne obchodníkom, ktorého sprevádzal najväčší škandál, bol Angličan Nick Leeson...

Nemecký mysliteľ Jürgen Habermas priniesol koncepciu informácií vo verejnej sfére v práci  The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into A Category of the Bourgeois Society. Verejná sféra vznikla v XVII. až XIX. storočí a do úpadku sa dostala v XX. storočí. Príčinou je premena médií z prostriedku verejnej služby na nástroj ovplyvňovania verejnej...

Životný štýl, spôsob života, každodenný život, alebo ak chcete spotrebiteľské správanie sa za posledných dvadsať rokov zmenili. Je to nevyvrátiteľný fakt. Najmä pre tých, ktorí vstúpili do pracovného pomeru pred rokom 1990. Fakty o zmenách zozbieral niekdajší sociológ a súčasný konzultant v oblasti marketingu Marian Timoracký. Prezentuje ich v monografii Kde sme? s podtitulom...

Hlavnou ekonomickou modlou lobistických organizácií zamestnávateľov všetkého druhu na Slovensku je zníženie odvodov. Teraz s takouto požiadavkou prišli znova. Podľa nich by to automaticky zvýšilo konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Pritom už tretie storočie platí, že ekonomika konkuruje iným vtedy, keď dosahuje vyššiu produktivitu práce. Ako je to naozaj? Za všetko hovoria...

Vlani sa popísalo veľa o ekonomickej kríze. Rôzne autority hovorili o tom, že kríza je zažehnaná, vyriešená, alebo že sa ešte nezačala. Existuje len niekoľko nesporných výrokov. Isté je, že ekonomika má cyklický vývoj. Znamená to, že po raste nasleduje pokles, potom stagnácia a po nej rast. Príčinou rastu boli lacné peniaze, ktoré poháňajú výrobu a spotrebu. Čím bolo viac...

Maklérsky dom J & T Securities dostal od Úradu pre finančný trh pokutu 2 mil. Sk za zanedbanie odbornej starostlivosti pri obchodovaní s akciami VSŽ Košice. Je súčasťou skupiny, ktorá minulý rok kúpila niečo viac ako 22 percent akcií VSŽ Košice.

Pred rokom sa v posledný deň, keď sa dá vôbec obchodovať na Burze cenných papierov v Bratislave, predal...

Ak by ste náhodou pozabudli zaplatiť načas dane, štát so svojím nenásytným aparátom úradníkov vás okamžite a bez váhania penalizuje a vôbec ho nezaujíma, či máte na zaplatenie alebo nie. Musíte zaplatiť! Má predsa na to nárok.

Keď sa však situácia obráti a vy si nárokujete na poplatok z omeškania voči štátu, ktorý tiež akousi náhodou pozabudol zaplatiť...

Deficit zahraničného obchodu a platobnej bilancie zostáva na Slovensku na neudržateľne vysokej úrovni. Platobná bilancia je tohto roku v prebytku vďaka prílevu priamych zahraničných investícií, a preto môže nimi vykryť spomínaný deficit. Táto priaznivá situácia nebude trvať dlho, ako na to upozorňuje štúdia Svetovej banky Prehľad rozvojovej politiky.

...

Úrad pre finančný trh (ÚFT) najneskôr do koca tohto týždňa vydá rozhodnutie, ktoré sa bude týkať obchodovania s akciami Východoslovenských železiarní (VSŽ), ktoré pred necelým mesiacom pozastavil pre podozrenie z manipulácie s ich cenami.

S cenami akcií sa manipuluje vtedy, ak ich chce ktosi lacno kúpiť a neskôr draho predať. Manipuluje sa väčšinou s...

Privatizácia Slovenských elektrární trvá takmer večnosť. Jej obrysy sa objavili v rokoch 2000 a 2001. Až tento rok nadobudli jasné kontúry. O podnik sa uchádzali ČEZ a ruský podnik RAO JES. Obaja neuspeli preto, lebo sa sústredili na vzájomný zápas a zabudli na cenovú indikáciu, ktorú kedysi dávno koncom roku 2003 spomenul PricewaterhauseCoopers. Poradca raz uviedol 50 mld. Sk...

„SPP ako štátny podnik nakupuje akcie od súkromných investorov za premrštené ceny v porovnaní s cenami na trhu. V tomto prípade SPP prerobil 100 až 115 mil. Sk.“ V žargóne sa tejto sume hovorí „čistý vývar“. „Nemusím konštatovať, že tieto peniaze zarobili osoby, ktoré predávali, aj osoby, ktoré kupovali.“ Ivan Mikloš, Národná obroda, 16. 1. 1998 1. Úvod Ak sa chceme pokúsiť...

Stránky