Reklama
Reklama

Archív článkov

Určite sa už nejeden z nás ocitol v situácii, keď vlastná iniciatíva vyvinutá pri riešení nejakého problému, situácie, pri zisťovaní istých údajov (často veľmi banálnych), či pri uplatňovaní nároku, stroskotala nielen na kamennej tvári v byrokracii sa vyžívajúceho úradníka, ale aj na neznalosti o svojom práve na informácie, resp. na neexistencii kvalitného zákona o prístupe k...

Začal sa september a tak ako každý rok aj tento, sa inzertné prílohy denníkov len tak hemžia inzerátmi mladých ľudí, poväčšine študentov, hľadajúcich ubytovanie. Dôvodov, prečo sa rozhodujú hľadať ubytovanie v súkromí, sa nájde viacero. Prvým a vo viacerých prípadoch aj najrozhodujúcejším býva ten, že mu ich fakulta (najčastejšie na základe dosiahnutých študijných výsledkov a...

Režisér filmu Thomas Jahn sa pri prípravách a nakrúcaní filmu pravdepodobne držal svojho kréda, podľa ktorého sa pri práci necháva inšpirovať všetkým možným, alebo lepšie povedané : kradne, kde sa len dá. A skutočne, tentoraz žánrovo "vykradol" nielen akčný film, road movie, ale aj komédiu a melodrámu zároveň. Výsledkom je film plný espritu, čierneho humoru, prekvapujúcich...

Štatistiky neklamú. Počet nezamestnaných na Slovensku z roka na rok rastie. Kulminačný bod priemerného ročného počtu nezamestnaných však prichádza vždy v júli Vysvetlenie je jednoduché. Ku "klasickým" ľuďom bez práce pribúdajú absolventi stredných a vysokých škôl. V júni t. r. ich NÚP zaevidoval vyše 30-tisíc. Podľa zákona pol roka po absolvovaní nemajú nárok na podporu v...

S dielami súčasných, diváckej verejnosti nie veľmi známych, európskych režisérov sa na slovenskom kinematografickom poli nestretávame tak často, aj keď by sme to určite viacerí ocenili. Distribúciu slovenských kín v týchto prípadoch nahrádzajú filmové kluby a v neposlednom rade filmové festivaly, ako bol i nedávno skončený Medzinárodný filmový festival v Trenčianskych...

Pravdepodobne výrok Manuša Romanova, bojovníka za práva Rómov z Bulharska: "Pochovaj ma postojačky. Celý život som bol na kolenách.", inšpiroval Isabel Fonsecovú, aby svoju knihu o existencii a osudoch Rómov od ich exodu z Indie až po súčasnosť, nazvala jednoducho a zároveň poeticky Pochovajte ma postojačky (s podtitulom Rómovia a ich cesty)

...

Autor