Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Archív článkov

Na počiatku bol nápad. A možno aj sen. Je veľa ľudí, ktorí majú vynikajúce nápady. Len málo z nich má však vytrvalosť, silu či prostriedky svoju ideu zrealizovať. O hercovi a režisérovi Ľubovi Romanovi je známe, že je nesmierne cieľavedomý, že dokonca premieňa sny na skutočnosť. A za posledné roky tých zrealizovaných snov bolo naozaj niekoľko.

Ľubo Roman strávil v...

V živote každého z nás sú dni vyznačujúce sa osobitou spoločenskou atmosférou. Dni plné symbolov, neopakovateľných chvíľ, nekaždodenných činností. Sú väčšinou späté s rôznorodými obradmi a oslavami, či už reálnej alebo ideovej podoby. A je to práve oslava, ktorá ich výnimočnosť vyzdvihne a umocní. V posledných desiatich rokoch nastala v našom kultúrnom priestore explózia tzv....

Pokusov o odvolanie ústredného riaditeľa verejnoprávnej televízie Milana Materáka už bolo niekoľko. V auguste vzniesli viacerí členovia Rady STV kritické výhrady voči jeho krokom pri organizačných zmenách, čím sa vraj porušil zákon. Podľa neho má totiž organizačný poriadok schvaľovať rada. Začiatkom októbra prišli s ďalšou kritikou členovia rady Štefan Bučko, Miloslav Luther,...

 

Hranice sú tam, kde sa začínajú vojny, napísal Primo Levi.

Ale sú tam aj mosty - spájajúce oddelené strany pre pokračovanie prirodzených kultúrnych výmen. Ktokoľvek študuje ako si národy udržujú viditeľné vlastné identity v procese ich prispôsobovania sa novým ideám a skúsenostiam, vie, že práve hranice sú miestom postupného...

Ekonomickí ministri vlády minulý týždeň rokovali o rozdelení financií získaných z privatizácie Slovenských telekomunikácií (ST). Predaj 51% balíka akcií priniesol do štátnej pokladnice takmer 25 mld. Sk, o ktorých osude sa rozhodlo omnoho skôr, ako boli na účte NBS. Dvadsaťdva miliárd už rozdelili, o zvyšné tri je veľký záujem. Podľa zákona o štátnom rozpočte a dohody...

Písal sa rok 1998. Pohodu leta, počas ktorého si staršie generácie spomínali na augustové dni 68. roku, narúšali len blížiace sa voľby a v súvislosti s nimi aj sľubovaná mediálna bomba Mečiarovho HZDS. Tá však nevybuchla, explodovala TV Markíza.

Došlo k obsadeniu Markízy cudzou ochrankou, najatou spoločnosťou Gamatex ako jej novým vlastníkom, ktorá...

Pri skúmaní sociálnych štruktúr či mocenských systémov je takmer nemožné neprísť k zisteniu, že v akejkoľvek spoločnosti existujú skupiny, ktoré majú vplyv alebo samy vykonávajú dôležité rozhodnutia dotýkajúce sa vlastného charakteru spoločnosti. Existujúca faktická nerovnosť medzi jednotlivými členmi spoločnosti v ekonomickej, politickej a...

Tieto slová pravdepodobne najlepšie vystihujú situáciu týkajúcu sa pridelenia vysielacej licencie TV Markíza. Uplynulo už viac ako rok a pol odvtedy, čo Marián Kočner a jeho spoločnosť Gamatex spolu s početnou ochrankou na niekoľko dní obsadili budovu TV Markíza v Záhorskej Bystrici. Stalo sa tak následne po dražbe spoločnosti Markíza Slovakia. Chod a vysielanie TV Markíza to...

Postavenie človeka v spoločnosti je vždy viac - menej podriaďované a ovplyvňované množstvom faktorov, ktorých význam môže v určitom období nadobudnúť klesajúcu alebo stúpajúcu tendenciu - podľa prevládajúcej ideológie, či dobovej filozofie danej spoločnosti. Avšak primárnym východiskom spoločenského postavenia jednotlivca bola v minulosti profesijná,...

Veľakrát pertraktovaná téma mestskej hromadnej dopravy sa v týchto dňoch opäť udomácnila vo viacerých médiách. Možno v tom vidieť isté súvislosti s februárovým zvýšením cien prepravy osôb Slovenskou automobilovou dopravou i Železnicami slovenskej republiky. Cena cestovného lístka na MHD sa z (ne)pamätnej a nereálnej jednej koruny postupne vyšplhala na súčasných (ne)reálnych 8...

Napriek tomu, že animovaný seriál Simpsonovci (The Simpsons) stihol za desať rokov obletieť takmer celý svet a stal sa doslova kultovou záležitosťou, na Slovensku je pre väčšinu divákov stále „veľkou neznámou“. Žlté postavičky, riešiace svoje každodenné problémy, si napríklad v Nemecku získali takú obľubu, že televízna stanica PRO 7 vysiela deň čo deň jednu epizódu. V...

Ešte nestačili doznieť posledné zvuky bujarých osláv príchodu nového tisícročia a už má človek opäť trpko v ústach, tentokrát však nie z príchodu, ale z opätovného odchodu ďalších slovenských občanov do zahraničia. Posledného decembra odletelo z košického letiska približne 60 Rómov, prevažne z juhovýchodného Slovenska, ktorí sa pravdepodobne rozhodli, že nový rok privítajú už...