Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Archív článkov

V živote každého z nás sú dni vyznačujúce sa osobitou spoločenskou atmosférou. Dni plné symbolov, neopakovateľných chvíľ, nekaždodenných činností. Sú väčšinou späté s rôznorodými obradmi a oslavami, či už reálnej alebo ideovej podoby. A je to práve oslava, ktorá ich výnimočnosť vyzdvihne a umocní. V posledných desiatich rokoch nastala v našom kultúrnom priestore explózia tzv....

Pokusov o odvolanie ústredného riaditeľa verejnoprávnej televízie Milana Materáka už bolo niekoľko. V auguste vzniesli viacerí členovia Rady STV kritické výhrady voči jeho krokom pri organizačných zmenách, čím sa vraj porušil zákon. Podľa neho má totiž organizačný poriadok schvaľovať rada. Začiatkom októbra prišli s ďalšou kritikou členovia rady Štefan Bučko, Miloslav Luther,...

 

Hranice sú tam, kde sa začínajú vojny, napísal Primo Levi.

Ale sú tam aj mosty - spájajúce oddelené strany pre pokračovanie prirodzených kultúrnych výmen. Ktokoľvek študuje ako si národy udržujú viditeľné vlastné identity v procese ich prispôsobovania sa novým ideám a skúsenostiam, vie, že práve hranice sú miestom postupného...

Ekonomickí ministri vlády minulý týždeň rokovali o rozdelení financií získaných z privatizácie Slovenských telekomunikácií (ST). Predaj 51% balíka akcií priniesol do štátnej pokladnice takmer 25 mld. Sk, o ktorých osude sa rozhodlo omnoho skôr, ako boli na účte NBS. Dvadsaťdva miliárd už rozdelili, o zvyšné tri je veľký záujem. Podľa zákona o štátnom rozpočte a dohody...

Písal sa rok 1998. Pohodu leta, počas ktorého si staršie generácie spomínali na augustové dni 68. roku, narúšali len blížiace sa voľby a v súvislosti s nimi aj sľubovaná mediálna bomba Mečiarovho HZDS. Tá však nevybuchla, explodovala TV Markíza.

Došlo k obsadeniu Markízy cudzou ochrankou, najatou spoločnosťou Gamatex ako jej novým vlastníkom, ktorá...

Pri skúmaní sociálnych štruktúr či mocenských systémov je takmer nemožné neprísť k zisteniu, že v akejkoľvek spoločnosti existujú skupiny, ktoré majú vplyv alebo samy vykonávajú dôležité rozhodnutia dotýkajúce sa vlastného charakteru spoločnosti. Existujúca faktická nerovnosť medzi jednotlivými členmi spoločnosti v ekonomickej, politickej a...

Tieto slová pravdepodobne najlepšie vystihujú situáciu týkajúcu sa pridelenia vysielacej licencie TV Markíza. Uplynulo už viac ako rok a pol odvtedy, čo Marián Kočner a jeho spoločnosť Gamatex spolu s početnou ochrankou na niekoľko dní obsadili budovu TV Markíza v Záhorskej Bystrici. Stalo sa tak následne po dražbe spoločnosti Markíza Slovakia. Chod a vysielanie TV Markíza to...

Postavenie človeka v spoločnosti je vždy viac - menej podriaďované a ovplyvňované množstvom faktorov, ktorých význam môže v určitom období nadobudnúť klesajúcu alebo stúpajúcu tendenciu - podľa prevládajúcej ideológie, či dobovej filozofie danej spoločnosti. Avšak primárnym východiskom spoločenského postavenia jednotlivca bola v minulosti profesijná,...

Veľakrát pertraktovaná téma mestskej hromadnej dopravy sa v týchto dňoch opäť udomácnila vo viacerých médiách. Možno v tom vidieť isté súvislosti s februárovým zvýšením cien prepravy osôb Slovenskou automobilovou dopravou i Železnicami slovenskej republiky. Cena cestovného lístka na MHD sa z (ne)pamätnej a nereálnej jednej koruny postupne vyšplhala na súčasných (ne)reálnych 8...

Napriek tomu, že animovaný seriál Simpsonovci (The Simpsons) stihol za desať rokov obletieť takmer celý svet a stal sa doslova kultovou záležitosťou, na Slovensku je pre väčšinu divákov stále „veľkou neznámou“. Žlté postavičky, riešiace svoje každodenné problémy, si napríklad v Nemecku získali takú obľubu, že televízna stanica PRO 7 vysiela deň čo deň jednu epizódu. V...

Ešte nestačili doznieť posledné zvuky bujarých osláv príchodu nového tisícročia a už má človek opäť trpko v ústach, tentokrát však nie z príchodu, ale z opätovného odchodu ďalších slovenských občanov do zahraničia. Posledného decembra odletelo z košického letiska približne 60 Rómov, prevažne z juhovýchodného Slovenska, ktorí sa pravdepodobne rozhodli, že nový rok privítajú už...

Určite sa už nejeden z nás ocitol v situácii, keď vlastná iniciatíva vyvinutá pri riešení nejakého problému, situácie, pri zisťovaní istých údajov (často veľmi banálnych), či pri uplatňovaní nároku, stroskotala nielen na kamennej tvári v byrokracii sa vyžívajúceho úradníka, ale aj na neznalosti o svojom práve na informácie, resp. na neexistencii kvalitného zákona o prístupe k...

Začal sa september a tak ako každý rok aj tento, sa inzertné prílohy denníkov len tak hemžia inzerátmi mladých ľudí, poväčšine študentov, hľadajúcich ubytovanie. Dôvodov, prečo sa rozhodujú hľadať ubytovanie v súkromí, sa nájde viacero. Prvým a vo viacerých prípadoch aj najrozhodujúcejším býva ten, že mu ich fakulta (najčastejšie na základe dosiahnutých študijných výsledkov a...

Režisér filmu Thomas Jahn sa pri prípravách a nakrúcaní filmu pravdepodobne držal svojho kréda, podľa ktorého sa pri práci necháva inšpirovať všetkým možným, alebo lepšie povedané : kradne, kde sa len dá. A skutočne, tentoraz žánrovo "vykradol" nielen akčný film, road movie, ale aj komédiu a melodrámu zároveň. Výsledkom je film plný espritu, čierneho humoru, prekvapujúcich...

Štatistiky neklamú. Počet nezamestnaných na Slovensku z roka na rok rastie. Kulminačný bod priemerného ročného počtu nezamestnaných však prichádza vždy v júli Vysvetlenie je jednoduché. Ku "klasickým" ľuďom bez práce pribúdajú absolventi stredných a vysokých škôl. V júni t. r. ich NÚP zaevidoval vyše 30-tisíc. Podľa zákona pol roka po absolvovaní nemajú nárok na podporu v...

S dielami súčasných, diváckej verejnosti nie veľmi známych, európskych režisérov sa na slovenskom kinematografickom poli nestretávame tak často, aj keď by sme to určite viacerí ocenili. Distribúciu slovenských kín v týchto prípadoch nahrádzajú filmové kluby a v neposlednom rade filmové festivaly, ako bol i nedávno skončený Medzinárodný filmový festival v Trenčianskych...

Pravdepodobne výrok Manuša Romanova, bojovníka za práva Rómov z Bulharska: "Pochovaj ma postojačky. Celý život som bol na kolenách.", inšpiroval Isabel Fonsecovú, aby svoju knihu o existencii a osudoch Rómov od ich exodu z Indie až po súčasnosť, nazvala jednoducho a zároveň poeticky Pochovajte ma postojačky (s podtitulom Rómovia a ich cesty)

...

Stránky