Reklama
Reklama

Archív článkov

Ani jeden z doterajších premiérov nedokázal zaujať k otázke južného Slovenska systémový, štátnický postoj. Mikuláš Dzurinda sa tváril, že problém neexistuje, a celú oblasť prenechal koaličnému partnerovi z SMK, ktorej lídri tam chodili ako miestodržitelia. Robert Fico zasa zdokonaľuje nacionalistickú taktiku Vladimíra Mečiara a do regiónu „hrdinsky“ posiela Maticu slovenskú,...

Kontroverznosť návrhu na zavedenie vízovej povinnosti voči Rusku, Bielorusku, no najmä Ukrajine je zrejmá aj z postojov jednotlivých predstaviteľov vládneho kabinetu. Prevláda opatrný postoj. Iba Ján Langoš verný extrémistickým manierom Demokratickej strany horlivo hlása, že už včera bolo neskoro. Výrok nehodný ďalšieho komentovania…

Hneď na úvod treba...

Na tohtoročnom Svetovom sociálnom fóre v brazílskom Porto Alegre sa zúčastnilo 50 tisíc občianskych aktivistov, filozofov, sociológov, politológov, ekonómov. Na paralelnom Svetovom ekonomickom fóre v New Yorku hostiacom politikov, finančníkov a priemyselníkov sotva 3 tisíc osôb. Napriek tomu médiá Porto Alegre dokonale odignorovali. Aj v tom je symbolika sporu, o ktorý v...

Na začiatku bol živelný odpor. Jednoduchý pocit neznesiteľnosti bytia sprevádzaný stupňujúcou sa nezmieriteľnosťou s existujúcim stavom spoločnosti. Zrodil sa revoltujúci človek. Človek, ktorý hovorí NIE. Spartakus ako archetyp buriča považuje za kľúčovú revoltu ako takú. Vzbura je dôsledkom i výsledkom spoločenskej situácie. Sociálne hnutie je však kvalitatívne vyšší stupeň...

Kultúrny radikalizmus šesťdesiatych rokov sa vyčerpal začiatkom osemdesiatych rokov. Jadrom tohto ideového výbuchu bola francúzska recepcia marxizmu (Bourdieu), nietzscheizmu (Foucault), freudizmu (Lacan) a heideggerizmu (Derrida). Vzbura proti administratívno-vojensko-ekonomickému komplexu, ktorý všetko a všetkých definoval podľa svojej logiky a potreby, sa fakticky skončila...

Spôsob, akým sa schvaľuje Lisabonská zmluva, musí v každom skutočnom demokratovi, ktorý úprimne vyznáva ideály európskej integrácie, vyvolávať pocit hanby. Možno znásobený až váhaním medzi jednotnou Európou a demokraciou. Človek nemusí veriť demagogickým bludom o socialisticky zregulovanej EÚ, aby videl, že s integračným procesom nie je všetko v poriadku. Najhoršie, čo môžeme...

Ochránime vás i proti vašej vôli – taká je odpoveď predstaviteľov Severoatlantickej aliancie dvom tretinám českého národa márne protestujúcim proti zámeru umiestniť na ich území americký radar. Pritom natoidní propagandisti sa v tomto prípade nemôžu oprieť ani o dehonestujúcu výhovorku, že ide o frustrovaných a neinformovaných ľudí. Medzi poprednými aktivistami kampane totiž...

Hoci novinári pri ohrození svojich záujmov radi vyhľadávajú ad hoc politických spojencov, neuvedomujú si, že svojho strategického spojenca – čitateľa – už dávno stratili. Predstava, že médiá bojujú odmietaním práva na odpoveď za slobodu prejavu, a nie za zachovanie svojich skupinových privilégií, je skrz-naskrz falošná. Práve naopak. Vydavatelia a novinári sa v celej kauze...

Nemôžem začať inak ako historickou spomienkou. V roku 1938 sa pred naším veľvyslanectvom v Belehrade zhromažďovali tisíce ľudí. Hlásili sa ako dobrovoľníci pripravení bojovať za Československo. V čase, keď našu republiku zrádzali jeden po druhom najbližší západní spojenci, boli Srbi dokázateľne jediným národom ochotným brániť so zbraňou v ruke slobodu Čechov a Slovákov. Po...

Literárny týždenník odmietol uverejniť v plnom rozsahu moju odpoveď na nenávistné kádrovanie historikov, ktoré v tomto periodiku rozpútal profesor Kučera. Namiesto toho uverejnil úvodník Drahoslava Machalu, v ktorom osobné útoky nadobudli ešte vulgárnejšie parametre. (Vejlupek s vymytým mozgom je len malou ukážkou slovníka človeka, ktorý ovplyvňuje rétoriku predsedu vlády.) Je...

Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov sa Československo dostalo do všeobecnej krízy. Celý systém, ktorý vytvoril Stalin, narazil v tomto období na svoje vývinové možnosti. Normalizátori neboli ochotní a ani schopní reagovať na politický a ekonomický vývoj vo svete, najmä v oblasti intenzifikácie ekonomiky. V hospodárstve na Slovensku sa začali prejavovať vážne...

Keď KSČ na svojom zjazde roku 1962 prevzala z programu KSSZ formuláciu o zbližovaní a postupnom splývaní národov, narazil tento plán na odpor slovenskej verejnosti. Azda najvýraznejšie sa prejavil v rozsiahlej diskusii na stránkach Kultúrneho života, ktorý zohral kľúčovú úlohu v demokratizačnom a národno-emancipačnom hnutí na Slovensku v rokoch 1963 – 1968. Zmena politickej...

August 1968 odhalil skutočnú suverenitu našej vlasti rovnako, ako to urobila nemecká okupácia Slovenska v auguste 1944. Následky invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa vieme už presne vyčísliť. Na území Slovenska bolo usmrtených 20 ľudí, 38 občanov bolo ťažko zranených a materiálne škody dosiahli hodnotu takmer pol miliardy korún. Hrdinom týchto dní už nebol...